Nieuws

Online kantoor, Jouw NZVL tijdelijk onbeschikbaar op 07/03 vanaf 16 u

Omwille van werkzaamheden aan het online kantoor, Jouw NZVL zal dit tijdelijk onbeschikbaar zijn op zaterdag 07/03 vanaf 16 uur tot zondag 08/03 om 12 uur.

Alvast bedankt voor het begrip.

Algemene adviezen om besmetting met het coronavirus te vermijden

Informatie over het coronavirus COVID-19

Intussen zijn er op verschillende plaatsen in Europa patiënten opgedoken die besmet zijn met het coronavirus, wat ook verwacht was en zo goed als onvermijdelijk. De kans is reëel dat er ook in België patiënten gaan opduiken. Dat is geen reden voor onrust: de overheden en gezondheidsdiensten staan klaar om eventuele patiënten op te vangen, te verzorgen en te isoleren.
Alle info vind je op 
www.info-coronavirus.be. Mensen met vragen over het coronavirus kunnen ook bellen naar het federale callcenter op 0800/14689. 

Algemene adviezen om besmetting te voorkomen

Graag geven we volgende adviezen om besmetting bij jezelf en bij andere personen te voorkomen:

 1. Zeker doen: was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Hoe je best je handen wast, zie je in deze afbeelding.
 2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 3. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 4. Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
 5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!
 6. Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
 7. Probeer erop te letten je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met je handen.

U kan deze affiche met de voorzorgsmaatregelen afprinten, ophangen en verspreiden

Vraag vanaf 1 maart tijdig je documenten aan

Vanaf 1 maart past BPost hun uitreikingsmodel aan. Dit houdt in dat de briefwisselingen op papier iets langer onderweg zullen zijn. Om te vermijden dat jij of wij jouw documenten te laat ontvangen, vragen we je graag om je documenten (klevertjes, EZVK kaartje,…) tijdig aan te vragen en je documenten tijdig te versturen. Zo heb je alvast geen onnodige zorgen.

Gebruik antibiotica correct

Antibioticum betekent letterlijk ‘tegen het leven’. Deze chemische stoffen zorgen er voor dat bacteriën zich niet verder ontwikkelen. De smalspectrumantibiotica zijn ontwikkeld tegen een beperkt aantal soorten bacteriën. Je zal die voorgeschreven krijgen door je arts wanneer hij precies weet welke bacterie de oorzaak is van jouw ziekte. De breedspectrumantibiotica hebben een bredere werking en zijn actief tegen meerdere bacteriën. Deze worden voorgeschreven wanneer je arts niet precies weet welke bacterie je ziekte veroorzaakt of wanneer er meerdere ziekteverwekkers aanwezig zijn. Nadelig aan de breedspectrumantibiotica is dat ze vaak ook nuttige of onschadelijke bacteriën doden. We raden dus aan om steeds waakzaam om te gaan met het gebruik van antibiotica. Lees alle tips op deze pagina.

Stoppen met roken

 

Stoppen met bepaalde gewoonten is niet makkelijk, het is een proces. Soms heb je dan ook meerdere stoppogingen nodig. Ook in het geval je wil stoppen met roken, raden we je aan om de moed niet te snel te laten zakken. Elke serieuze poging is een stap vooruit naar de definitieve stop.

 

Wist je dat bij een begeleiding door een tabakoloog in combinatie met rookstopmedicatie de meeste kansen biedt  op stoppen en gestopt blijven? Ook je huisarts kan helpen. Hij kan je zelf ondersteunen of doorverwijzen naar een tabakoloog.

 

Wil je weten wat de tussenkomsten zijn en welke hulpmiddelen er allemaal ingeschakeld kunnen worden om te stoppen met roken? Lees ze hier.

NZVL kantoor in Aalst gesloten op 24 en 25/02 tijdens carnaval

Tijdens carnaval Stad Aalst is het kantoor in Aalst gesloten op 24 en 25/02.

Onze ComfoPlus winkel in Aalst  is eveneens gesloten op 24 en 25/02.

Jouw dossier kan je steeds raadplegen via jouw online kantoor, 24 op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar.

Wanneer worden je bijdragen afgehouden als je met een domiciliëring betaalt?

Ben je klant bij het NZVL en betaal je onze ledenbijdrage via een domiciliëring? Dan geven we je graag mee wanneer we het bedrag van jouw rekening zullen afhouden. Alle informatie kan je hier terugvinden.

Online kantoor tijdelijk onbeschikbaar van 27/12 tem. 01/01

Wegens een technisch onderhoud zal het online kantoor tijdelijk onbeschikbaar zijn van 27/12 tot en met 01/01. Alvast onze excuses voor eventuele ongemakken.

Even op een rijtje: wat verandert er op 1 januari 2020?

Dokters en tandartsen aan de slag met voorschrift met streepjescode

Als je dokter medicatie voorschrijft, krijg je doorgaans een briefje voor de apotheker. Sinds kort gebruiken sommige artsen een voorschrift met een streepjescode, dat ze niet meer ondertekenen. Opgelet, want vanaf 1 januari 2020 gebruiken álle artsen en tandartsen dit nieuwe briefje. Wist je dat je zorgverlener je voorschrift zal opsturen naar een beveiligde databank, vervolgens geef hij/zij je een 'bewijs van elektronisch voorschrift' mee. Je apotheker scant de streepjescode op je voorschrift en ziet je voorgeschreven medicatie.

Bij huisbezoeken en technische problemen mag je dokter nog een traditioneel voorschrift met handtekening opstellen. Mocht je dokter wat ouder zijn, dan werkt hij/zij misschien ook nog op deze wijze.

 

​​Er is een nieuwe kinderbijslagregeling in Brussel van kracht

Vanaf 1 januari 2020 gaat de nieuwe kinderbijslagregeling voor Brusselse gezinnen van start. Vanaf 2020 zal er een vast bedrag (150 euro) betaald worden per kind. Daarnaast zijn er leeftijdstoeslagen, toeslagen voor gezinnen met een laag inkomen, toeslagen voor eenoudergezinnen, toeslagen voor kinderen met een handicap, toeslagen voor weeskinderen en een schoolpremie.Goed nieuws, want door de nieuwe regeling zullen veel Brusselse gezinnen méér kinderbijslag ontvangen.

 

​​PVB-budget kan veranderen

Je PVB-budget verandert mogelijk op 1 januari 2020. Als persoon met een handicap krijg je misschien zo’n persoonsvolgend budget. Als het jouwe verandert vanaf 1 januari, kreeg je daarover een brief in oktober 2019. Geen brief gekregen? Dan blijft alles bij het oude.

 

 Nier of stuk lever schenken wordt goedkoper

Wie tijdens zijn leven een nier of stuk lever schenkt, krijgt meer kosten terugbetaald. Het gaat enerzijds om medische kosten het jaar na de orgaandonatie, anderzijds om kosten voor klinische biologie en radiologie die verband houden met de donatie tot 10 jaar na de afname.

Arbeidsongevallen worden ook uitgebreid voor stagiairs en werkende gevangenen

In de wetgeving rond arbeidsongevallen veranderen er 2 zaken:

 • Vanaf 1 januari 2020 zijn alle personen met een leerwerkcontract, zoals stagiairs of mensen in opleiding, beschermd door de Arbeidsongevallenwet. Leerlingen waren al beschermd door deze wet, maar andere vormen van werkplekleren nog niet. Deze zogenaamde ‘kleine statuten’ vallen er nu ook onder. Daardoor zijn veel stagiairs beter beschermd bij een arbeidsongeval. Jammer genoeg heeft niet elke stagiair recht op dezelfde vergoeding: als je bijvoorbeeld een activeringsstage volgt via VDAB, krijg je na een arbeidsongeval geen vergoeding tijdens tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

 • Vanaf 1 januari 2020 kunnen gedetineerden een schadevergoeding krijgen als ze slachtoffer zijn van een arbeidsongeval in de gevangenis. Dat kon tot nu toe niet. Een gedetineerde kan een schadevergoeding krijgen als hij een letsel oploopt bij het uitvoeren van gevangenisarbeid. Als de gedetineerde werknemer tijdelijk arbeidsongeschikt is na zijn arbeidsongeval, ontvangt hij 90 % van zijn normale loon per werkdag. Bij blijvende arbeidsongeschiktheid heeft het slachtoffer recht op een jaarlijkse rente. Voor een dodelijk arbeidsongeval wordt een forfaitaire schadevergoeding voorzien. Schadevergoedingen worden uitbetaald door de Regie van de Gevangenisarbeid.

​​Oprichting afstammingscentrum met DNA-databank

Vanaf 1 januari 2020 komt er een Vlaams afstammingscentrum, waar iedereen die vragen heeft over zijn afkomst – zoals geadopteerde kinderen – terechtkan. Daarnaast komt er een DNA-databank. Kinderen die hun ouders niet kennen of ouders die op zoek zijn naar hun nageslacht kunnen daarin een DNA-staal achterlaten. Als er een match tussen twee DNA-profielen wordt gevonden, kan het afstammingscentrum een ontmoeting regelen. Personen worden enkel aan elkaar gekoppeld als het om ouder en kind gaat (bijvoorbeeld niet broer en zus) en als beide personen hun staal vrijwillig hebben afgestaan. Het centrum geeft hierbij ook psychologische en sociale ondersteuning.

​​Neutrale sigarettenpakjes

Alle sigarettenpakjes en andere tabaksproducten krijgen dezelfde verpakking. Geen merklogo of -kleuren, enkel de verplichte informatie, zoals een ontradende boodschap, en de merknaam in een neutraal lettertype. Met de neutrale, groenbruine pakjes wil de overheid roken minder aantrekkelijk maken, vooral voor jongeren.

Openingsuren Kerst en Nieuw

Tijdens de eindejaarsperiode zijn al onze kantoren en diensten gesloten op 25, 30, 31 december en 1 januari.

Van 24 december tot en met 01 januari zijn een groot deel van onze NZVL-kantoren gesloten, je kan dan terecht in de volgende kantoren:

 • West-Vlaanderen: Oostende, Brugge, Roeselare, Kortrijk,
 • Oost-Vlaanderen: Aalst, Ninove, Deinze, Oudenaarde, Gent (Frans Van Ryhovelaan),
 • Brussel: Anderlecht, Sint-Joost-Ten-Node,
 • Limburg: Hasselt
 • Vlaams-Brabant: Leuven

Op 24 december zullen onze kantoren en diensten ook vanaf 15 uur sluiten.

We wensen jullie alvast fijne feesten toe.

Bekijk hier de openingsuren van de NZVL-kantoren.