Nieuws

Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen steunt de Stichting Alzheimer Onderzoek

De Stichting Alzheimer Onderzoek (afgekort SAO) is een Belgische non-profit organisatie van openbaar nut. De primaire doelstelling van SAO is financiële steun geven aan basis, klinisch en diagnostisch wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en mogelijke behandelingsmethoden van de ziekte van Alzheimer en aanverwante hersenziekten. De stichting wil de toekomst waarin Alzheimer en dementie kan voorkomen of genezen worden dichterbij brengen. Dit doet zij niet alleen door te investeren in wetenschappelijk onderzoek, maar ook door via haar nieuwsbrieven voorlichting te geven op de risico’s op dementie, over gezonde voeding en levensstijl en over de mogelijkheden voor preventie. De stichting wil zoveel mogelijk particulieren en bedrijven inspireren, aanmoedigen en mobiliseren om mee te helpen Alzheimer en dementie te overwinnen. Dit doet zij door donateurs te werven en fondsen in te zamelen via direct mailings, via acties en evenementen en via nalatenschappen. Het doel wordt nagestreefd zonder enig winstoogmerk.

 

Hoe werken ze?

Stichting Alzheimer Onderzoek zet zich reeds sinds 1995 in ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer.

De hoofdactiviteit van de stichting bestaat erin om fondsen in te zamelen bij de grote laag van de bevolking ter financiering van de meest excellente onderzoeksprojecten van onderzoekers uitsluitend verbonden aan Belgische universiteiten. Hiervoor werkt de stichting ook nauw samen met de Koning Boudewijnstichting.

Daarnaast heeft de stichting ook een Wetenschappelijke Adviesraad die als taak heeft de Raad van Bestuur van de stichting te adviseren over de te financieren onderzoeksprojecten. Elk jaar doet SAO een oproep aan alle universiteiten in België om onderzoeksprojecten in te dienen die mogelijk financieel ondersteund kunnen worden. Deze aanvragen doorlopen een strenge selectieprocedure op basis van kwaliteit en relevantie met betrekking tot het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer. Elk geselecteerd project wordt eveneens  gescreend en bestudeerd door meerdere buitenlandse professoren. De deliberatie van al de gescreende projecten gebeurt nadien door onze Wetenschappelijke Adviesraad. Deze werkwijze garandeert onze donateurs dat met hun giften alleen de beste onderzoeksprojecten worden gefinancierd.

De stichting financiert standaardprojecten van gevestigde onderzoekers : deze ontvangen een subsidie van 225.000 euro. Daarnaast is de stichting overtuigd dat ze tevens steun dient te geven aan jonge, beloftevolle jonge onderzoekers, zij zijn de toekomst van het onderzoek. Daarom financiert de stichting ook elk jaar onderzoeksprojecten ingediend door deze jonge wetenschappers. Deze pilootprojecten ontvangen een subsidie van 75.000 euro. De projecten en uitgereikte beurzen lopen steeds over een periode van twee jaar.

 

Wil jij ook graag je steentje bijdragen?

Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen is de trotse sponsor van de Lucien Van Impe Classic, een fietsevenement ter ere van een van de grootste wielerlegendes en de laatste Belgische winnaar van de ronde van Frankrijk. Dit evenement vindt op 18 juni in Serskamp plaats en er is een afstand voor iedereen: De recreatieve fietser kan 30 of 60 kilometer afleggen, voor de geoefende wielrenner is er de tocht van 90 of 145 kilometer met tal van kuitenbijtertjes. Inschrijven kost slechts € 8 en kunt u doen op www.stopalzheimer.be/lucienvanimpe. U steunt dan ook de Stichting Alzheimer Onderzoek die Belgisch wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer of andere vormen van dementie financiert.
Omdat Lucien Van Impe wordt gezien als de beste klimmer aller tijden, kunt u ook een bolletjes-T-shirt voor € 20 of zelfs een bolletjes-wielershirt voor € 50 bestellen.Duurzaamheidsacties ziekenvervoerders

Elke burger voelt de impact van de inflatie door de stijgende kostprijzen. Ook de huidige tarieven van de ziekenvervoerders staan onder druk. Het NZVL heeft via Mutas vaste prijsafspraken met bepaalde vervoersdiensten gemaakt, waar ook wij contractueel aan gebonden zijn.

Tijdens onderhandelingen met ziekenvervoerders hebben we als ziekenfonds vernomen dat bepaalde vervoersdiensten actie wensen te voeren in de vorm van ‘duurzaamheidsdagen’. Tijdens een duurzaamheidsdag zal een ziekenvervoerder die deelneemt aan deze actie niet rijden aan de afgesproken tarieven en zal een duurzaamheidstarief gefactureerd worden.

Wat wanneer je een rit via Mutas hebt gepland tijdens een duurzaamheidsdag?

Mutas zal proberen een andere ziekenvervoerder voor je te zoeken. 

  • Indien een andere ziekenvervoerder gevonden is, zal Mutas enkel contact met je opnemen wanneer er sprake is van een wijziging van je oorspronkelijke afspraak. Bijvoorbeeld bij een wijziging van het ophaaluur.
  • Indien geen andere ziekenvervoerder gevonden is aan de huidige vastgestelde tarieven, zal Mutas je contacteren en je begeleiden om alsnog ziekenvervoer te regelen.

Dit kan tot gevolg hebben dat je een factuur ontvangt met een ‘duurzaamheidstarief’waarbij je nadien een tegemoetkoming ontvangt van je ziekenfonds.  Als ziekenfonds kunnen we echter niet garanderen dat je, indien je voldoet aan de voorwaarden, slechts een persoonlijk aandeel zal betalen.

Vanuit het ziekenfonds proberen wij er alles aan te doen zodat de impact van deze acties zo beperkt mogelijk zal zijn. Wij blijven initiatief nemen voor constructieve gesprekken met de ziekenvervoerders en andere betrokken partijen om tot een goede oplossing voor iedereen te komen.

Doorbraak in behandeling longkanker

De combinatie van immunotherapie en chemotherapie vóór de operatie zou het risico op overlijden, maar ook op terugkeer van longkanker bij patiënten zonder uitzaaiingen aanzienlijk verminderen. Dat blijkt uit een internationale studie, uitgevoerd door het Curie-Montsouris Thorax Instituut in Parijs. Niet-kleincellige longkanker is de meest voorkomende vorm van longkanker. Als de tumor klein is en niet is uitgezaaid, wordt die meestal operatief weggehaald. Maar bij een aanzienlijk deel van deze patiënten komt de kanker binnen 5 jaar na chirurgische behandeling terug, veelal met fatale gevolgen. 

Combinatie van immuuntherapieën met chemotherapie

De voordelen van een behandeling met geneesmiddelen die bij niet-gemetastaseerde patiënten vóór de operatie worden toegediend, zijn opmerkelijk. Dat vertelde professor Nicolas Girard, oncoloog aan het hoofd van het instituut Curie-Montsouris, op maandag 11 april in New Orleans tijdens een internationaal medisch congres voor kankerbestrijding. De behandeling bestaat uit een combinatie van drie sessies immunotherapie met chemotherapie, over een periode van twee maanden, vóór de operatie. 

Uit de eerste resultaten, die in het New England Journal of Medicine zijn gepubliceerd, blijkt dat 24% van de patiënten die deze combinatie kregen, bij de operatie geen kankercellen vertoonde, vergeleken met 2% van de patiënten die alleen chemotherapie kregen. Daarnaast ligt het risico op herval 37% lager en is er 43% minder kans op overlijden. De behandeling wordt bovendien goed verdragen en de operatie verloopt ook vlotter, omdat de tumor kleiner is. 

De behandeling is intussen goedgekeurd door het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA. Gezien de veelbelovende resultaten zou deze behandeling ook in ons land relatief snel kunnen worden ingevoerd.

Welke soorten allergenen zijn er?

Allergenen zijn stoffen die in het lichaam een allergische reactie veroorzaken. Wanneer je allergisch bent, reageert je lichaam ten onrechte op specifieke stoffen die het als gevaarlijk beschouwt. Het gaat dus antilichamen aanmaken om die stoffen te bestrijden. Het gevolg: symptomen van een allergische reactie. De reden waarom sommige mensen wel en anderen niet allergisch reageren op specifieke allergenen, is nog niet helemaal duidelijk, maar allergieën zijn wel vaak genetisch bepaald.

Allergenen kunnen door de lucht verspreid worden of ontstaan door contact met je huid, door medicijnen of door voedsel. Afhankelijk van het type kunnen ze via de luchtwegen, de huid of het spijsverteringskanaal in het lichaam terechtkomen en geven ze specifieke symptomen.

Verschillende soorten en hun symptomen

Allergenen in de lucht: dit zijn allergenen die je inademt. Seizoensgebonden allergieën en hooikoorts vallen in deze categorie. Dit soort allergieën leidt meestal tot neusallergiesymptomen (allergische rhinitis) en/of oogsymptomen (allergische conjunctivitis). Veelvoorkomende allergenen in de lucht zijn:

 • Pollen
 • Huisstofmijt
 • Huidschilfers van huisdieren
 • Schimmel en meeldauw

Huidallergenen: wanneer allergenen in contact komen met je huid, is huiduitslag een typische reactie. Deze allergieën staan bekend als allergische contactdermatitis. Veelvoorkomende allergenen in deze categorie zijn:

 • Nikkel
 • Latex
 • Planten
 • Topische geneesmiddelen
 • Reinigingsmiddelen
 • Cosmetica

Voedselallergenen: deze allergenen kunnen milde tot ernstige klachten geven. In de meest ernstige vorm kunnen ze anafylactische reacties veroorzaken, die fataal kunnen zijn. Hoewel je allergisch kan zijn voor elk voedingsmiddel, komen sommige voedingsmiddelen vaker voor als allergeen dan andere. De belangrijkste zijn:

 • Melk, eieren, vis, schelpdieren (dierlijk)
 • Noten, pinda's, tarwe, sojabonen, sesam (plantaardig)

Medicatie-allergenen: deze allergenen kunnen huiduitslag, piepende ademhaling, jeuk en anafylaxie veroorzaken. Elk medicijn kan een allergische reactie geven, maar de meest voorkomende zijn:

 • Penicilline en soortgelijke antibiotica
 • Niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's, zoals aspirine of ibuprofen)
 • Sulfa-medicijnen (vaak gebruikt bij infecties van de urinewegen, bronchitis of ooginfecties)
 • Anticonvulsiva (gebruikt om epileptische aanvallen te behandelen)
 • Chemotherapiemedicijnen (gebruikt om kankercellen te doden)

Diagnose en behandeling

Om een allergie te diagnosticeren, kan je een huid- of bloedtest laten uitvoeren. 

 • Bij een huidtest injecteert de arts een kleine hoeveelheid allergeen in je huid (intradermale of subcutane huidtest). Een andere variant is de huidpriktest. Daarbij brengt de arts druppels met de mogelijke allergenen op de voorarm aan en doorprikt ze met een zeer fijn naaldje om te testen of er zwelling optreedt. 
 • Een bloedtest houdt in dat men bloed afneemt om te testen op antilichamen.

De beste behandeling van een allergie is om het allergeen te vermijden. Om een pollenallergie te vermijden, kan je bijvoorbeeld het beste je ramen sluiten op zonnige, winderige dagen. Grondig stofzuigen kan helpen tegen huidschilfers van je huisdieren. Huisstofmijt kan je verminderen door je bed geregeld te luchten en je matras te stofzuigen. 

Het is evenwel niet altijd mogelijk om alle allergenen te vermijden. Allergiesymptomen kan je verminderen door:

 • Orale antihistaminica
 • Neuscorticosteroïden
 • Oogdruppels
 • Decongestiva (niet voor langdurig gebruik)
 • In extreme omstandigheden kan je voor een korte periode orale corticosteroïden innemen
 • Allergie-injecties

Bescherm je huid bij de eerste lentestralen

Nu de lente in het land is, blijft het belangrijk om voldoende te smeren. Dit is namelijk hét moment om je huid te beschermen tegen UV-straling en aan het smeren te gaan. Alle preventieve tips kan je lezen op https://zorg-en-gezondheid.be/per-domein/preventie/smeerweer.

Inschrijving Oekraïense vluchtelingen

Het NZVL staat voor iedereen klaar om te helpen in de administratie met de ziekteverzekering. Heb je één of meerdere personen die je opvangt, contacteer ons via dit formulier en we doen snel het nodige.

Als vluchteling uit Oekraïne kan je je inschrijven bij het NZVL als resident. Hiervoor heb je één van deze bewijsstukken nodig:

•    A-kaart voor beperkt verblijf in België.
•    Attest tijdelijke bescherming van de Dienst Vreemdelingenzaken.
•    Bewijs van registratie bij de Dienst Vreemdelingenzaken, in afwachting van een attest tijdelijke bescherming..
•    Tijdelijk document in afwachting van de aflevering van een A-kaart voor beperkt verblijf in België (Bijlage 15).

Je kan bovenstaande documenten bij de dienst vreemdelingenzaken en/of bij de gemeente waar je tijdelijk verblijft bekomen.

Heb je één van deze documenten? 
Neem dan contact op met het NZVL via dit contactformulier en vraag om in te schrijven.

Recht op verhoogde tegemoetkoming?
Eenmaal  ingeschreven als resident, geniet men van een verhoogde tegemoetkoming. Dat wil zeggen dat je een aantal voordelen geniet: derde betalers regeling bij de huisarts, minder remgeld voor sommige geneesmiddelen, bij een bezoek aan de dokter, tandarts, kinesitherapeut of andere zorgverlener en bij opname in het ziekenhuis,..

Een gezondere en gelukkigere levensstijl, ook met diabetes

Gezond en gelukkig leven mét diabetes, het kan! Met kleine, slimme aanpassingen in je levensstijl ligt het binnen jouw handbereik. Ook wie géén diabetes heeft, plukt hier de vruchten van. Diabeteslifestylecoach Charlotte Pots heeft zelf diabetes en helpt nu ook andere diabetici om zich beter in hun vel te voelen.

 

Hoe het allemaal begon

Voor velen voelt diabetes als een loodzware strijd. En eerlijk? Er is een tijd geweest dat ik er ook zo over dacht. Toen ik op mijn 14 de diagnose diabetes type 1 kreeg, vertelden de artsen me dat ik alles mocht blijven eten. ‘Het liefst light en 5 keer per dag, mét uiteraard de aangepaste insulinedosis.’ Zo simpel was het niet voor mij. Mijn bloedsuikerspiegel schoot dagelijks alle kanten uit. Mijn gemoed en zelfvertrouwen volgden. De dagelijkse ritten op de glucoserollercoaster zogen me leeg. Na jaren worstelen ging in 2016 het licht uit. Een heftige periode, maar ook de start van een boeiende ontdekkingsreis die mee dwong om mijn gezondheid weer in handen nemen. Ik ging op zoek en schoolde me om tot orthomoleculair gezondheidsexpert en NLP- en lifestylecoach. In het klassieke zorgsysteem vond ik niet de steun die ik zocht.  Ik miste een supporter, iemand die mijn pijn écht kon voelen in het leven mét diabetes. Want met diabetes is het toch altijd nét iets anders.

Ik ontdekte tijdens mijn eigen zoektocht mijn diepste missie: andere lotgenoten helpen om hun gezondheid weer op de rails te krijgen. Het eenzame parcours dat ik zelf heb moeten afleggen, wil ik hen besparen. Met de juiste tools, extra kennis en mentale support ligt een waardevol diabetesleven binnen ieders handbereik.

 

Welke score zou jij je gezondheid geven?

Ga je voor een zesje (“niet ziek”), voor een acht of hoger? Dat cijfer vertelt veel. “Niet moe” is niet hetzelfde als “vol energie”. “Niet ziek” betekent iets compleet anders dan “gezond”... De diagnose ‘diabetes’ is overweldigend. Het voelt als een mentaal trauma dat je elke dag meedraagt. Diabetes is topsport en vraagt je volle aandacht, zonder vrije dag. Pas als je je optimaal fit voelt, kan je alles uit het leven halen.

Stabiele bloedsuikers zijn belangrijk, maar dat er meer nodig is, blijft te vaak onder de radar. Dankzij insuline is diabetes al lang geen dodelijke ziekte meer. Medicatie blijft een belangrijke bondgenoot, maar is lang niet de enige tool in je gereedschapskoffer. Door er zélf voor te zorgen dat je bloedglucose niet te snel stijgt, zal je vanzelf minder insuline nodig hebben. Kleine levensstijlaanpassingen hebben een groot effect, ook bij zwangerschapsdiabetes, prediabetes en diabetes type 2. Je gezondheid weer op de eerste plaats zetten, kan ervoor zorgen dat jij voortaan met minder (of zelfs helemaal geen) medicatie verder kan. En daar varen jij én het gezondheidssysteem wel bij. Ben je er klaar voor?

 

7 tips om je te helpen

1 - Haal de beste voeding uit de natuur

Diabetes of niet: wat je in je mond stopt, heeft een instant effect op je bloedsuikerspiegel. Voedingskeuzes spelen dan ook een grote rol bij diabetesmanagement. Kiezen voor de voeding die bij je lichaam past, brengt je bloedsuikerspiegel, je medicatiedosis én het risico op complicaties omlaag. Hoe je dat doet?

 • Onthoud dat de natuur jouw meest gezonde voedingsleverancier is.
 • Vul je bord vooral met natuurlijke en onbewerkte voeding (groenten, wat fruit, noten, pitten en zaden, gevogelte, eieren en vis). En kies voor pure voeding. Echte voeding in plaats van pakjes en zakjes.
 • Eiwitten en gezonde vetten zijn belangrijke energiebronnen in je nieuwe voedingspatroon.
 • Hoe gevarieerder je eetpatroon, hoe meer gezondheidsvoordelen je uit je voeding haalt. Vitaminen en mineralen zijn belangrijk voor een energierijk leven.

Die ommezwaai vraagt extra moeite en discipline, maar je merkt al snel een positief effect op je bloedsuikerspiegel. Maar eens je weet wat je moet doen, kan jij dit ook!

 

2 - Beweeg en boost je insulinegevoeligheid

Dat beweging belangrijk is voor onze gezondheid, weten we allemaal. En toch beweegt bijna niemand voldoende. Bij diabetes is regelmatig bewegen zelfs nog belangrijker. Het doet je gevoeligheid voor insuline toenemen, waardoor jij minder medicatie nodig hebt. Elke dag naar de fitness hollen? Zo ver hoef je niet te gaan. Met een dagelijkse wandeling of wat krachtoefeningen en eenvoudige tips die je hartslag verhogen, kom je al een heel eind.

 

3 - Leer kansen zien

Pas wanneer je doelen helder zijn, kan je werken aan verandering. Wat wil JIJ anders zien? Misschien mis je structuur in je leven of voel je je alleen staan? Oude patronen door nieuwe vervangen doe je niet van vandaag op morgen. Stappen zetten lukt trouwens beter met een supporter aan je zijde. Ga op zoek naar een dia-buddy. Iemand die weet welke impact een chronische ziekte heeft en je zonder woorden begrijpt. Wil je meer? Een diabetescoach kan je helpen om de knelpunten in jouw leven bloot te leggen en samen een plan van aanpak uitdokteren.

 

4 - Vervang inspanning door ontspanning

Wie niet voor zichzelf zorgt, kan onmogelijk voor anderen zorgen. In onze druk-druk-druk-maatschappij is zelfzorg helaas geen evidentie. Onze overvolle agenda brengt een voortdurende productie van stresshormonen met zich mee die je lichaam flink onder druk zetten en dus ook je bloedsuikers. Wie niet op tijd ingrijpt, dreigt uit te vallen, burn-out ligt onder ieders bed. Dat moet anders. Bij diabetes brengt stress nog een extra probleem met zich mee. Studies hebben aangetoond dat stresshormonen je bloedsuikerspiegel doen schommelen. Net als de neveneffecten van stress trouwens: slecht slapen, maaltijden overslaan, alcohol- en medicatiegebruik... Tijd voor actie! Of liever: tijd om misschien op de rem te gaan staan.

 

Tip: Wil je met je leefstijl aan de slag en met enkele eenvoudige tips meer inzicht krijgen in hoe je jouw HbA1c kan verlagen?

Download hier het gratis e-book en ontdek wat jij vandaag zelf kan doen!

 

5 - Een goede nachtrust voor een goede insulinewerking

Wist je dat je stofwisseling volgens een dag-nachtritme werkt? Overdag is je insulinegevoeligheid hoger dan ’s nachts (logisch, want overdag heeft je lichaam meer insuline nodig om voeding te verwerken). Een knap maar niet onfeilbaar systeem. Een verstoorde nachtrust haalt dit natuurlijke ritme namelijk uit evenwicht en zorgt voor onstabiele bloedsuikerwaarden. Zelfs 1 slechte nacht laat zich voelen. Slaaptekort beïnvloedt ook je eetlust: al na een paar slechte nachten stijgt je zin in zoete en vette snacks. Dat verklaart waarom slechte slapers vaker met overgewicht kampen. Neem slaapproblemen altijd ernstig en zorg voor een goed evenwicht tussen activiteit en rust.

 

6 - Samen staan we sterk

Diabetes heb je niet alleen. Het beïnvloedt ook het leven van je partner, je kinderen, je familie en vrienden. Hun steun is meer dan nodig. Je verdient jouw eigen dreamteam: een kring van supporters die je steunen en met je meedenken. Een positieve omgeving brengt rust in je hoofd en maakt je gelukkig. Ook het omgekeerde is waar. Energievretende relaties zuigen je leeg en kunnen zelfs lichamelijke klachten met zich meebrengen. Wees er alert voor.

 

7 - Hormonen: evenwicht als sleutel

Hormonen houden ons lichaam draaiende. Ze sturen je organen aan en regelen belangrijke lichaamsprocessen. Bij heel wat aandoeningen ligt een hormonaal tekort of onevenwicht aan de basis. Ook bij diabetes. Terwijl er maar liefst vijf hormonen zijn die de bloedsuikerspiegel kunnen verhogen, is er maar eentje sterk genoeg om precies het tegenovergestelde te doen: insuline. Wat jij in je mond stopt, bepaalt hoeveel insuline je lichaam nodig heeft. Een tekort aan bepaalde voedingsstoffen, maar ook langdurige stress kan de werking van hormonen onder druk zetten. Voeding, beweging en stressreductie spelen een cruciale rol om die hormoonhuishouding weer in evenwicht te brengen.

Door met een andere bril naar diabetes te kijken, zie je de keuzes en kansen in het leven weer. Want die zijn er in overvloed! Een gelukkig leven met diabetes type 1 is mogelijk. Bij diabetes type 2 kan je de klok zelfs terugdraaien.

 

It all starts with you!

Maar je hoeft het niet alleen te doen. Voel je dat je naast je vaste doktersbezoeken meer steun nodig hebt? Wil je graag persoonlijke begeleiding van iemand die vanuit ervaring écht weet wat het is en begrijpt waarom je bloedsuikerspiegel doet wat hij doet? Praat dan met een diabetescoach. Die kan je net dat duwtje in de rug geven, waardoor het je wél lukt om je diabetes in toom te houden. En volop in je kracht te staan mét diabetes.

Op Instagram en Facebook deel ik heel wat nuttige tips en informatie. Jouw dagelijkse stok achter de deur om die verstoorde bloedsuikerspiegel in balans brengen! Volg mij gerust via ‘Diabeteslifestylecoach’. Wil je graag meer weten, neem dan zeker ook een kijkje op de website www.diabeteslifestylecoach.be

 

Twijfel je of jij diabetes hebt?

Het gezondheidskompas is een webapplicatie waarmee je kan testen wat je risico is op diabetes en hart- en vaatziektes en waarop je kan letten voor een gezondere levensstijl. Op basis van de resultaten verwijst het kompas je indien nodig door naar de huisarts voor risicofactoren die verdere opvolging nodig hebben. 

 

Zorgmateriaal voor Oekraïne

Het NZVL draagt ook Oekraïne een warm hart toe. Afgelopen nacht is er een volgeladen bestelwagen vertrokken met zorgmateriaal om deze mensen extra te ondersteunen in deze moeilijke tijden.

Maart is de internationale maand van de strijd tegen dikkedarmkanker.

Vroegtijdige opsporing is de beste bescherming tegen dikkedarmkanker. Het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker nodigt mannen en vrouwen van 50 tot en met het jaar waarin ze 74 worden uit om deel te nemen. Doe elke twee jaar de stoelgangtest. Het onderzoek is gratis en snel. Verneem er alles over op Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker - Dikkedarm Kanker en op https://www.nzvl.be/jouw-gezondheid/dikkedarmkanker

 

 

Seniorenuitstap Leuven: 17 of 19 mei 2022

Ben je 60+ en ontdek je graag samen met ons Leuven en dit onder begeleiding van een gids?
Indien de maatregelen het toelaten, verwelkomen wij jullie graag op een veilige uitstap in het sprankelende Leuven.

Op het programma: 

09u00: Verzamelen Station Leuven. (Hoofdingang Leuven, aan het Martelarenplein). Vlak bij het station voorzien we alvast een koffie.

10u00: Wandeling richting centrum (thema: kennismaking met de stad) met tussendoor een zout proevertje bij de kaasmeester.

12u00: Lunch (soep + hoofdgerecht + water = inbegrepen).

14u00: Wandeling door Leuven “stad van studenten”. We staan stil bij Leuven als dé Universiteitsstad. De fantastische gebouwen, de studenten, Kotmadammen, studentengrappen, cantussen en andere drinkgelagen… Waar zaten de eerste meisjesstudenten op kot? Wat schaft de pot in de Alma? Wie zijn Fonske en Reneeke?  Wat is een fakbar? Voor wie waren de colleges bestemd? Na deze wandeling heeft het studentikoze leven geen geheimen meer.

16u00: Eindigen doen we in de buurt van het Ladeuzeplein en een extra lekkernijtje is nog voorzien.


NZVL-klanten betalen €40 euro per persoon. Niet-klanten betalen het dubbele.
De prijs omvat het onthaal met koffie, lunch (soep + hoofdgerecht + water), de proevertjes en de gidsen.

Inschrijven:
Inschrijven kan bij voorkeur via deze linkWe vragen om per persoon een formulier in te dienen, omdat de plaatsen beperkt zijn.
Na inschrijving ontvang je eind april informatie met betalingsgegevens, let op jouw inschrijving is pas definitief nadat we de betaling ontvingen.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?