Veelgestelde vragen

Op deze pagina kan je een antwoord terugvinden op de volgende vragen.

Terugbetalingen

Wat zijn de aanvullende terugbetalingen?

Sommige ziekenfondsen komen nog eens extra tussen in bepaalde kosten. Elk ziekenfonds kiest zelf in welke kosten. Heb je bijvoorbeeld een tandbehandeling ingepland staan, dan komt het NZVL nog eens 1.200 euro extra tussen op die kosten. Wil je gebruik maken van homeopathische geneesmiddelen of osteopathie? Dan komen we tot 50 euro per jaar tussen.

Die terugbetalingen verschillen van ziekenfonds tot ziekenfonds en jaar per jaar. Informeer je dus goed.

Je kan al onze aanvullende diensten en voordelen in deze folder terugvinden of in onze index.

Wat is de tegemoetkoming van het ziekenfonds als je onder de ‘verhoogde tegemoetkoming’ valt?

Bepaalde categorieën van mensen hebben recht op een hogere verzekeringstegemoetkoming (‘verhoogde tegemoetkoming’).

Lees meer

Wat is het verschil tussen wettelijke en aanvullende terugbetalingen?

Soms kan het wel eens gebeuren dat een bezoek aan de huisarts, tandarts, kinesist … broodnodig zijn. Wist je dat alle ziekenfondsen daarvoor dezelfde wettelijke terugbetalingen hebben? Het verschil in de ziekenfondswereld ligt hem voornamelijk op de aanvullende voordelen.

Lees meer over het verschil tussen beide

Welke kosten worden wettelijk (en dus bij alle ziekenfondsen) terugbetaald?

Wettelijk worden volgende kosten terugbetaald:

 • de bezoeken en raadplegingen van huisartsen en artsen-specialisten
 • de verzorging door kinesitherapeuten
 • de verzorging door verpleegkundigen en diensten voor thuisverpleging
 • de tandverzorging
 • de verlossingen
 • de prothesen, rolstoelen, verbanden en implantaten
 • de ziekenhuisverpleging
 • de verzorging in rustoorden voor bejaarden
 • de revalidatiezorg.

Elk ziekenfonds komt ook tegemoet in de prijs van bepaalde geneesmiddelen: magistrale bereidingen, farmaceutische specialiteiten en generische geneesmiddelen. Je terugbetaling wordt meteen afgehouden aan de kassa van de apotheek en je hoeft achteraf niets meer te doen (dat is de zogenaamde derdebetalersregeling).

Wat je allemaal terugbetaald krijgt, vind je terug bij het RIZIV.

Welk bedrag betaalt het ziekenfonds wettelijk terug?

Je betaalt aan je zorgverlener een bedrag voor een verstrekking. We noemen dat het honorarium. Als ziekenfonds komen we tegemoet in de prijs van die verstrekking: dat noemen we de tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering.

Het verschil tussen het officiële honorariumbedrag en het bedrag dat het ziekenfonds terugbetaalt, is je persoonlijk aandeel (ook ‘remgeld’ genoemd), dus dat wat je zelf nog moet opleggen.

Hoe weet je nu hoeveel je eigen aandeel is en hoeveel je terugbetaald krijg? Wel, op het getuigschrift voor verstrekte hulp van je arts, tandarts, kinesitherapeut ..., vermeldt/zij hij de nomenclatuurcodes die overeenstemmen met de verstrekkingen die hij heeft uitgevoerd. Ook je ziekenhuisfactuur vermeldt de nomenclatuurcodes van alle verstrekkingen die zijn uitgevoerd. Als je die nomenclatuurcode van je getuigschrift ingeeft in de RIZIV-databank, dan krijg je:

 • de beschrijving van de geneeskundige verstrekking
 • het wettelijk honorarium voor die verstrekking*
 • het bedrag van de terugbetaling waarop je recht hebt.

Let op: een geconventioneerd zorgverlener verbindt zich ertoe zich te houden aan de wettelijke honoraria. Een niet-geconventioneerd zorgverlener kan zijn tarieven vrij bepalen. Maar de wettelijke tussenkomsten zijn voor beiden gelijk. Je kan opzoeken of een zorgverlener geconventioneerd is of niet. Gebruik daarvoor de webtoepassing van het RIZIV ‘Een zorgverlener zoeken’.

Nomenclatuurcodes

Waar kan ik de nomenclatuurcodes terugvinden (en weten hoeveel ik terugbetaald krijg)?

Een volledig overzicht van alle informatie over de nomenclatuur codes en de tarieven en de terugbetalingen, vind je op de website van het RIZIV Nomensoft.

Als je die nomenclatuurcode van je getuigschrift of ziekenhuisfactuur ingeeft in de RIZIV-databank, dan krijg je:

 • de beschrijving van de geneeskundige verstrekking
 • het wettelijk honorarium voor die verstrekking*
 • het bedrag van de terugbetaling waarop je recht hebt.

Let op: een geconventioneerd zorgverlener verbindt zich ertoe zich te houden aan de wettelijke honoraria. Een niet-geconventioneerd zorgverlener kan zijn tarieven vrij bepalen. Maar de wettelijke tussenkomsten zijn voor beiden gelijk. Je kan opzoeken of een zorgverlener geconventioneerd is of niet. Gebruik daarvoor de webtoepassing van het RIZIV ‘Een zorgverlener zoeken’. Wat een geconventioneerde zorgverlener is, lees je in de vraag hieronder.

Opgelet! Wil je de (terugbetalings)tarieven te bekijken, dan klik je na je opzoeking links bovenaan op honoraria-vergoedingen.

Geconventioneerde artsen

Wat is een geconventioneerde arts?

De vertegenwoordigers van de artsen en de ziekenfondsen sluiten akkoorden om de erelonen te bepalen die jij aan jouw arts moet betalen, en om de bedragen van de terugbetalingen door de ziekenfondsen vast te leggen. Dat is het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen, dat jaarlijks wordt vernieuwd. De artsen mogen kiezen of ze tot die overeenkomst toetreden.

Beïnvloeden die overeenkomsten het tarief dat je zal betalen?

Ja!

 • Een geconventioneerd arts heeft zich ertoe verbonden zich te houden aan de wettelijke tarieven waarin het akkoord voorziet.
 • Een niet-geconventioneerd arts vraagt de prijs die hij/zij zelf bepaalt.
 • Sommige artsen passen de wettelijke tarieven enkel toe op bepaalde uren van de dag en op bepaalde plaatsen (bij hen thuis, in het ziekenhuis). Die artsen zijn gedeeltelijk geconventioneerd.

Hoe weet je welk statuut jouw arts heeft?

 • Jouw arts moet de tarieven die hij/zij toepast in de spreekkamer uithangen.
 • In geval van ziekenhuisopname moet het ziekenhuis jou die informatie geven wanneer je erom vraagt.
 • Je kan het zelf opzoeken via de webtoepassing van het RIZIV.

Getuigschriften en eAttest

Ik krijg geen getuigschrift meer mee bij de dokter, enkel een betalingsbewijs of eAttest. Krijg ik dan mijn deel wel terugbetaald?

Ja, hoor. Je betaalt nog steeds je consultatie zoals je zou doen als je een ‘getuigschrift voor verstrekte hulp’ op papier zou mee krijgen, maar je zorgverlener stuurt het getuigschrift elektronisch en rechtstreeks naar het ziekenfonds. Dat heet het eAttest.

Daardoor hoef jij niet langer meer naar een kantoor of brievenbus van ons ziekenfonds te gaan om je doktersbriefje binnen te brengen. De tussenkomst wordt rechtstreeks op je rekening gestort. (Indien nodig krijg je natuurlijk nog een papieren attest mee om je afwezigheid te wettigen op school of op het werk.)

Kortom, je huisarts en je ziekenfonds regelen alles. Je hoeft zelf niks meer te doen. Je ziekenfonds blijft wel het contactpunt voor alle info over het elektronische attest.

Wat zijn de voordelen van het eAttest?

 • Minder administratieve rompslomp om een terugbetaling te krijgen
 • Alles verloopt (zo goed als) automatisch
 • Milieuvriendelijk, want minder papier
 • Fouten door een onleesbaar handschrift van je arts zijn niet meer mogelijk
 • Een snellere terugbetaling
 • Je kan geen papieren attesten meer kwijtraken

Mag je jouw kleefzegels weggooien?

Neen. Er zijn immers nog allerlei documenten waarvoor je een kleefzegel nodig hebt.

Wat is het verschil met de derdebetalersregeling?

Bij de derdebetalersregeling worden de kosten rechtstreeks verrekend tussen je ziekenfonds en je zorgverlener. Jij betaalt dan enkel je persoonlijk aandeel, het remgeld, (eventueel aangevuld met ereloonsupplementen) en niet het volledige bedrag van de consultatie. Je krijgt van je arts een betalingsbewijs mee.

Identificatie

Hoe bewijs je je identiteit, bijvoorbeeld in de apotheek?

Via je Belgisch elektronisch identiteitsbewijs (Kids-ID, elektronische identiteitskaart eID, elektronische verblijfsvergunning).

Wist je trouwens dat alle artsen tegenwoordig je voorschrift digitaal opladen op je identiteitskaart? Zo kan je apotheker meteen je voorschrift oproepen enkel door je identiteitskaart in te lezen.

Wat als je geen eID hebt?

In sommige situaties is het mogelijk dat je niet over een elektronische identiteitskaart beschikt. Voor onderstaande categorieën, die geen elektronische identiteitskaart ontvangen van de gemeente waar ze officieel wonen, werd de ISI+ kaart in het leven geroepen.

De ISI+ kaart wordt afgeleverd door  het ziekenfonds en heeft dezelfde functie als een elektronische identiteitskaart. Voor volgende categorieën kan er een ISI+ kaart worden afgeleverd:

 • kinderen …
 • vreemdelingen ….
 • Gepensioneerden…..
 • Grensarbeiders

De ISI+ kaart kan je gebruiken bij de apotheker, ziekenhuis …. net zoals een elektronische identiteitskaart.

Had je reeds een elektronische eID, dan moet je je bij verlies of diefstal van deze kaart wenden tot de gemeente waar je officieel woont om een nieuwe eID aan te vragen.

Ter info: enkel voor de pasgeboren kinderen wordt er automatisch een ISI+ kaart afgeleverd. De andere categorieën moeten zelf de ISI+ kaart aanvragen aan het ziekenfonds

Is de SIS-kaart verdwenen?

In 2014 werd de SIS-kaart al geleidelijk afgeschaft en werden er geen nieuwe uitgereikt. Vanaf 2017 is de SIS-kaart volledig afgevoerd en mag je jouw exemplaar vernietigen.

Wat als je naar de apotheek gaat voor iemand anders?

Ga je voor iemand anders naar de apotheek, dan moet je de elektronische identiteitskaart van die persoon niet per se meenemen. Het is enkel noodzakelijk dat je het rijksregisternummer van die persoon kan meedelen. Het rijksregisternummer vind je bijvoorbeeld terug op de groene kleefzegels van het ziekenfonds.

Patient consent

Wat is de patient consent?

De patient consent, of de geïnformeerde toestemming, is de goedkeuring die je als patiënt aan je zorgverleners geeft om je gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Het delen van de gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de zorg en voldoet aan de regels inzake de bescherming van je persoonlijke levenssfeer. Het zijn je gegevens en die worden beschermd. Je kan op ieder ogenblik beslissen om ze al dan niet uit te wisselen.

Waarom je toestemming geven?

In de loop van je leven raadpleeg je verschillende zorgverleners. Door je toestemming te geven, aanvaard je dat de personen die je behandelen informatie over je gezondheid met elkaar delen. Die zorgverleners kunnen je beter behandelen als ze samenwerken en je medische voorgeschiedenis kennen. Ze kunnen je snellere zorg verlenen en voorkomen dat je onnodige onderzoeken moet ondergaan.

Welke gegevens worden gedeeld?

Alle gegevens die in het bezit zijn van zorgverleners kunnen worden gedeeld, voor zover ze nuttig zijn voor je behandeling. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • resultaten van bloedonderzoeken
 • röntgenfoto’s
 • vaccinatie- en medicatieschema’s
 • voorgeschreven en afgeleverde medicatie
 • informatie die bij je ontslag uit het ziekenhuis aan je behandelend arts werd meegedeeld
 • ...

Al deze gegevens samen vormen het zogenoemde ‘gedeeld gezondheidsdossier’.

Wat zijn je rechten als patiënt?

 • Je kan op ieder ogenblik je toestemming intrekken.
 • Je kan bepaalde zorgverleners uitsluiten van toegang tot je gegevens.
 • Zelfs als je je toestemming hebt gegeven, kan je de zorgverlener in kwestie vragen om bepaalde informatie niet te delen.

Wie heeft toegang tot je gegevens?

De zorgverleners met wie je een zorg- of therapeutische relatie hebt. Met andere woorden: degenen die je in het strikte kader van de kwaliteit en de continuïteit van de zorg behandelen. Dat betekent dat de arbeidsgeneesheer, de geneesheer van je ziekenfonds en van je verzekeringsmaatschappij geen toegang tot je gegevens hebben.

Hoe registreer je je toestemming?

Als je instemt met het principe van het beveiligd delen van je gezondheidsgegevens, kan je je toestemming registreren met je elektronische identiteitskaart (eID):

Voor kinderen die geen elektronische identiteitskaart hebben (kids-ID met een PIN-code) en voor alle andere personen die niet over een eID beschikken, kunnen de zorgverleners je toestemming in je plaats registeren, als je daarom vraagt.

Wie kan ik contacteren voor meer info?

Je kan terecht op:

Online kantoor

Wat zijn de voordelen van het online kantoor ‘Jouw NZVL’?

Een slimme keuze om je te registeren. In het online kantoor kan je namelijk heel veel verrichtingen en raadplegingen zelf doen, zoals:

 • je kleefbriefjes, spoedomslagen of Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) aanvragen
 • je terugbetalingen raadplegen
 • overzichten van je terugbetalingen maken en afdrukken
 • formulieren downloaden en uploaden
 • je persoonlijke gegevens beheren
 • briefwisseling over je dossier raadplegen
 • medische akkoorden (medicatie) bekijken
 • uitkeringen raadplegen en afdrukken

Meer lezen

Hoe registreer ik me?

Via welk kanaal je je ook wil aanmelden, als je je de allereerste keer aanmeldt op het online kantoor, moet je je registeren via een gebruikersnaam en wachtwoord.

 1. Ga naar www.nzvl.be en klik bovenaan rechts op ‘Jouw NZVL’ (of klik op de knop hieronder).
 2. Je komt op de onthaalpagina. Klik op één van de twee volgende links:
  1. ‘Registratie’ bovenaan rechts
  2. ‘Registreer je via deze link als je nog niet over een login beschikt’ onder de loginopties
 3. Vul op de registratiepagina jouw rijksregisternummer in, kies een gebruikersnaam en wachtwoord en voeg het GSM-nummer of het e-mailadres toe waarop je je logingegevens wil krijgen.
 4. Zodra je een SMS of e-mail krijgt, is je registratie klaar. Nu kan je je aanmelden.

Naar het online kantoor

Hoe meld ik me aan?

 1. Ga naar www.nzvl.be en klik bovenaan rechts op ‘Jouw NZVL’ (of klik op de knop hieronder).
 2. Kies een manier om je aan te melden
  1. E-ID (met een e-ID-kaartlezer)
  2. Itsme
  3. Met je gebruikersnaam en wachtwoord (die je aanmaakte tijdens de registratie)
  4. Met rijksregisternummer en wachtwoord (dat je koos tijdens de registratie)
 3. Doorloop alle stappen en klaar!

Opgelet: ben je aangemeld met Itsme en wijzig je iets aan je dossier, dan moet je je wijziging bevestigen door je wachtwoord (dat je aanmaakte bij je registratie) in te geven.

Naar het online kantoor

Klant worden

Hoe kan ik klant worden van het NZVL?

Dat kan heel gemakkelijk digitaal! Klik hieronder op de knop ‘klant worden’ en je regelt alles van a tot z via je computer of smartphone. Zélfs je handtekening zet je digitaal.

Digitaal klant worden

Wil je toch graag nog een persoonlijk gesprek met één van onze medewerkers? Je bent altijd welkom in één van onze kantoren, of je kan vrijblijvend een afspraak maken voor bij je thuis. Die maak je via de website of via telefoon naar je dichtstbijzijnde kantoor.

Afspraak maken