Arbeidsongeschikt: wat moet je doen?

Ben je langdurig ziek en arbeidsongeschikt? Dan zijn er enkele zaken die je moet weten om je ziekte-uitkeringen niet mis te lopen:

Wat is arbeidsongeschiktheid?

Je wordt arbeidsongeschikt beschouwd zodra je langer dan een bepaalde periode ziek bent en niet kan gaan werken. Je krijgt daarom van je ziekenfonds ziekte-uitkeringen tijdens je periode van arbeidsongeschiktheid. 

 • Voor zelfstandigen: je krijgt ziekte-uitkeringen vanaf de eerste dag van je arbeidsongeschiktheid, op voorwaarde dat je minimaal acht dagen arbeidsongeschikt bent.
 • Voor loontrekkenden: na uitbetaling van het gewaarborgd loon door de werkgever ontvang je de ziekte-uitkeringen

Ben je langer dan één jaar arbeidsongeschikt? Dan word je als invalide beschouwd.

Word je arbeidsongeschikt? Dan moet je aangifte doen.

Je brengt zowel je werkgever als je ziekenfonds op de hoogte:

Binnen welke termijn?

Statuut Eerste aangifte Verlenging
Bedienden 28 kalenderdagen 8 kalenderdagen*
Arbeiders 14 kalenderdagen 8 kalenderdagen*
Werklozen, zelfstandigen, interim, onthaalouders, ontslag uit ziekenhuis 8 kalenderdagen* 8 kalenderdagen*
Bij herval (opnieuw ziek na werkhervatting): Verlenging/herval
Tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid: binnen de veertien kalenderdagen na de werkhervatting 8 kalenderdagen*
Vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid: binnen de drie maanden na de werkhervatting 8 kalenderdagen*

* 8 kalenderdagen (inclusief de begindatum van arbeidsongeschiktheid)

Opgelet:

 • Steek dit document NOOIT in een ziekenfondsbus. Bezorg je ingevulde attest dus
  • Aan je klantenadviseur in je kantoor
  • Per post naar de dienst Arbeidsongeschiktheid, Statieplein 12, 9300 Aalst;
 • Bezorg ons het document OP TIJD. Na je periode van gewaarborgd loon, ontvang je een uitkering. Doe je te laat aangifte, dan kan 10% van je uitkeringen ingehouden worden. 

Wordt je ziekteperiode verlengd door dezelfde aandoening?

Dan is het van essentieel belang dat de nieuwe begindatum van je ziekteperiode exact aansluit op de einddatum van je vorige erkenning.

Bijvoorbeeld: je eerste attest loopt tot vrijdag 22 januari (einddatum terug te vinden op de erkenning die je ontvangen hebt van de adviserend geneesheer) en je dokter schrijft een nieuw attest op maandag. Dan moet dit attest (verlenging) als begindatum zaterdag 23 januari hebben en niet maandag 25 januari.

Vergeet ook niet om je dokter een nieuw getuigschrift van arbeidsongeschiktheid te laten invullen voor de verlenging van je ziekte. Bezorg het ons binnen de zeven dagen:

 • per post naar de dienst Arbeidsongeschiktheid, Statieplein 12, 9300 Aalst, of
 • persoonlijk in je kantoor.

Ga je op vakantie tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid?

Ga je naar een land binnen de EER (Europese Economische Ruimte) of Zwitserland?

Neem dan contact op met onze medische dienst, want je moet beschikbaar zijn voor een medische controle, ofwel in België (vóór vertrek of na terugkeer) ofwel in het buitenland.

Ga je naar een ander land, buiten de EER of Zwitserland?

Dan moet je toestemming vragen aan de adviserend geneesheer om in deze landen te mogen verblijven. 

Opgelet: 

Vertrek je zonder toestemming? Dan verlies je het recht op uitkeringen en geneeskundige verzorging, vanaf de datum van je vertrek naar het buitenland.

Wijzigingen? Vragen?

Ben je arbeidsongeschikt en krijg je van ons een uitkering? Wij zetten ons in om je dossier optimaal te behandelen, zodat je tijdig het juiste bedrag uitgekeerd krijgt. Hiervoor baseren wij ons op de informatie die we van jou krijgen. Als bepaalde zaken wijzigen, dan moet je ons uiteraard op de hoogte brengen.

Volgende wijzigingen moet je de dienst Arbeidsongeschiktheid steeds melden:

 • Je bent opnieuw aan het werk (je vorig werk of een nieuw werk).
 • Je ontvangt vakantiegeld, een opzegvergoeding, een pensioen, een uitkering in het kader van loopbaanonderbreking of een werkloosheidsvergoeding.
 • Je wil deeltijds aan de slag gaan.
 • Je gezinssamenstelling is gewijzigd.
 • Het inkomen van de perso(o)n(en) met wie je samenleeft, is gewijzigd.

Opgelet:

Wanneer je ons foute/onvolledige informatie geeft of wijzigingen niet meldt en we daardoor je uitkering verkeerd berekenen, zijn we wettelijk verplicht het te veel betaalde bedrag terug te vragen.

Tip: je kan een overzicht van jouw uitkeringen bekijken in het online kantoor 'Jouw NZVL'

Inloggen

Persoonlijk advies?

Persoonlijk advies?

We staan voor je klaar met advies op jouw maat.