Ziekenvervoer

Heb je ziekenvervoer nodig? Dan kan je zowel dringend als niet-dringend ziekenvervoer inschakelen, maar enkel bij niet-dringend ziekenvervoer krijg je een deel terugbetaald. Hieronder lees je wat het verschil is en wat je moet doen voor een terugbetaling.

Tip! Wanneer je je verplaatst met eigen vervoer naar een erkend ziekenhuis, dan krijg je bij opname en ontslag een tussenkomst van 0,10 euro/km vanaf de 31ste km.

Dringend ziekenvervoer

Je maakt gebruik van dringend ziekenvervoer als je de interventie van een ambulance nodig hebt (via een oproep naar 112). De kosten zijn wettelijk bepaald en worden niet terugbetaald.

Je betaalt altijd 67,53 euro, ongeacht het aantal km en ook al brengt de ambulance je niet naar het ziekenhuis. Je betaalt al zodra de hulpdiensten ter plaatse moeten komen.

Niet-dringend ziekenvervoer

Je kan niet-dringend ziekenvervoer inschakelen als je een niet-acuut medisch probleem hebt waarvoor je naar het ziekenhuis moet en niet met gewoon vervoer kan.

Niet-dringend ziekenvervoer moet je altijd zo snel mogelijk aanvragen via Mutas, via 078 15 95 95, het best minimaal één dag op voorhand.

Maak je gebruik van andere professionele vervoersdiensten? Dan krijg je een kleinere terugbetaling.

In welke situaties krijg ik een terugbetaling?

In de volgende gevallen kan je rekenen op een tussenkomst voor je ziekenvervoer:

  • bij opname en ontslag in een erkend ziekenhuis (met RIZIV-nummer),
  • bij een daghospitalisatie in een erkend ziekenhuis (met RIZIV-nummer),
  • bij opname en ontslag in een erkend hersteloord (met RIZIV-nummer),
  • bij chemo- en radiotherapie,
  • bij hemodialyse (kunstnierbehandeling),
  • bij een nabehandeling bij orgaantransplantatie,
  • bij een kortverblijf in een erkende instelling,
  • bij pluridisciplinaire en cardiale revalidatie,

Opgelet: voor ambulante (d.w.z. zonder ziekenhuisopname) locomotorische revalidatie in een erkend centrum krijg je enkel een terugbetaling als je met je eigen wagen komt.

Hoeveel terugbetaling krijg ik?

Je betaalt aan Mutas enkel een persoonlijk aandeel (je remgeld genoemd). Het resterende bedrag betalen wij rechtstreeks aan Mutas. Volgende remgelden zijn vanaf 1 januari 2024 van toepassing:

Type vervoerSoort vervoerPersoonlijk aandeel VT*Persoonlijk aandeel niet-VT*
Reeks vervoer dialyse

Zittend

Rolwagen

Liggend

€ 4

€ 4

€6

€ 8

€ 8

€ 12

Reeks vervoer oncologie

Zittend

Rolwagen

Liggend

€ 5

€ 5

€ 10

€ 10

€ 10

€ 20

Niet – reeks vervoer

Zittend

Rolwagen

Liggend

€ 35

€ 40

€ 50

€ 35

€ 40

€ 50

* VT = persoon met verhoogde tegemoetkoming

Niet-VT: gewone verzekerde, zonder verhoogde tegemoetkoming

Maak je gebruik van een andere professionele vervoersdienst dan Mutas? Dan krijg je een kleinere tussenkomst.