Statuut ‘persoon met een chronische aandoening’

Dankzij het statuut van persoon met een chronische aandoening geniet je automatisch de volgende voordelen:

  • de toepassing van derdebetaler (je betaalt enkel je remgeld bij de dokter).
  • een vermindering met 100 euro van het grensbedrag van je remgeld in het kader van de maximumfactuur.

Hoe wordt dit statuut toegewezen? Er zijn twee mogelijkheden: je krijg het statuut voor een periode van twee jaar (waarbij het elk jaar vernieuwd kan worden) of je krijgt het statuut meteen voor vijf jaar.

Twee jaar

Het statuut van persoon met een chronische aandoening wordt individueel toegewezen voor een periode van twee jaar, die elk jaar vernieuwd kan worden op basis van twee criteria:

1. in functie van je totale uitgaven voor geneeskundige verzorging: je totale uitgaven voor geneeskundige verzorging bedragen minstens 325,35 euro per kwartaal (geïndexeerd 2019) en dat voor acht opeenvolgende kwartalen, waarbij de acht kwartalen twee kalenderjaren vormen.

Voorbeeld: in 2019 en 2020 overschreed de kost van jouw verzorging € 325,35 per kwartaal, tijdens die acht kwartalen. Je ontvangt dan het statuut voor de kalenderjaren 2021 en 2022.

OF

 2. in functie van de toewijzing van een 'forfait chronisch zieken': je moet de forfaitaire uitkering voor chronisch zieken genieten.

Voorbeeld: in 2019 ontving je een betaling van een 'forfait chronisch zieken'. Je ontvangt het statuut voor de kalenderjaren 2020 en 2021.

Vijf jaar

Het statuut van persoon met een chronische aandoening wordt toegewezen voor vijf jaar op basis van twee criteria:

1. in functie van je totale uitgaven voor geneeskundige verzorging: je totale uitgaven voor geneeskundige verzorging bedragen minstens 325,35 euro per kwartaal (geïndexeerd 2019) en dat voor acht opeenvolgende kwartalen, waarbij de acht kwartalen twee kalenderjaren vormen.

Voorbeeld: in 2019 en 2020 overschreed de kost van jouw verzorging € 325,35 per kwartaal, tijdens die acht kwartalen. Je ontvangt dan het statuut voor de kalenderjaren 2021 en 2022.

EN

2. in functie van de erkenning door de adviserend-geneesheer van een zeldzame aandoening of een weesziekte. De geneesheer-specialist moet ons een medisch attest bezorgen waarin de ziekte wordt vermeld waaraan je lijdt.

Het statuut kan na vijf jaar hernieuwd worden, als je nog altijd aan de voorwaarden voldoet.