Nieuws

Betaalkalender invaliditeitsuitkeringen 2023

Ben je een werknemer of werkloze en als arbeidsgeschikt erkend? Dan heb je mogelijk recht op een uitkering. We bepalen de uitkering en berekenen die volgens bepaalde regels. Hieronder kan je de betaalkalender invaliditeitsuitkeringen voor 2023 raadplegen.

27 januari 2023                                              27 juli 2023

24 februari 2023                                            29 augustus 2023

29 maart 2023                                                27 september 2023

26 april 2023                                                  27 oktober 2023

26 mei 2023                                                    28 november 2023

28 juni 2023                                                    19 december 2023

Kom uit je kop

De ergste gevechten zijn die met jezelf... Vaak proberen we helemaal zelf onze problemen op te lossen, maar soms hebben we een ander perspectief of hulp nodig.

Blijf niet met je problemen zitten, maar praat erover.

Ga voor hulp en advies naar www.komuitjekop.be.

OPGELOST - Momenteel problemen met telefonie

Deze problemen zijn intussen van de baan.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Momenteel ervaren we problemen met onze telefonie, waardoor we niet bereikbaar zijn. Je kan ons wel opbellen, maar blijft daarna in de wachtrij staan.

We zoeken momenteel naar een oplossing. Alvast onze excuses voor het ongemak.

Is je vraag niet dringend? We zijn steeds bereikbaar via e-mail (naar je plaatselijk kantoor).

Covid-19 Afwezigheidsattesten voor kinderen afgeleverd door apothekers

Vorige week beslisten de ministers van Volksgezondheid dat je bij symptomen best een zelftest afneemt (uitgevoerd binnen de 5 eerste dagen). Daarnaast kan je bij meer dan 2.500 apothekers ook terecht om een sneltest (de zogenaamde ‘Rapid Antigen Test’ of RAT) te laten afnemen. Vanaf 21 oktober kunnen deze apothekers hiervoor een attest afleveren. Een attest met een positief resultaat, kan dan worden gebruikt als afwezigheidsattest voor een schoolgaand kind vanaf 6 jaar oud. Of een apothekersattest ook geldig is voor een afwezigheid op het werk, wordt nog besproken met de sociale partners.

Informeer eerst bij de school van je kind
Niet alle deelstaten vereisen een attest van de apotheker voor de afwezigheid van een kind met COVID op school. Zo gelden in Vlaanderen de normale regels bij afwezigheid door ziekte: een school mag naast een afwezigheidsattest van een (huis)arts, ook het resultaat van de positieve coronatest aanvaarden of een briefje van de ouders.
Daarom is het raadzaam om bij de school te informeren welk attest of briefje er vereist is bij ziekte van je kind.

Welke apothekers nemen sneltesten af?
De apothekers die sneltesten afnemen, vind je hier.
Voor een RAT test, maak je bij voorkeur gebruik van de zelfevaluatietool. Als blijkt dat jij of je kind (vanaf 6 jaar) zich best laat testen, wordt er een testcode aangemaakt. Met de aangemaakte code kan je dan een afspraak maken bij een apotheek in de buurt. Je kan ook zonder gebruik van de tool een afspraak maken in een apotheek die testen afneemt. Heb je symptomen, dan wordt de RAT test sowieso terugbetaald.

Of een apothekersattest ook geldig is voor een afwezigheid op het werk, wordt nog besproken met de sociale partners, maar het staat een werkgever uiteraard vrij om zulk attest te aanvaarden.
Voor een kind jonger dan 6 jaar wordt een test enkel aanbevolen als er ernstige symptomen zijn (ziekenhuisopname vereist) OF bij milde symptomen na een recent risicocontact.

Maatregelen bij een positieve test
Als je positief test, ga je in isolatie. Dat betekent dat je 7 dagen, vanaf het begin van de symptomen thuisblijft.
Nadien neem je gedurende 3 dagen extra beschermende maatregelen en beperk je het aantal contacten tot de strikt noodzakelijke. In een binnenruimte (openbaar vervoer, winkels, …) draag je een mondmasker. Deze maatregelen gelden voor iedereen vanaf 6 jaar oud.

Maatregelen bij een negatieve zelftest
Ook bij een negatieve zelftest blijf je best thuis (en/of draag je een mondmasker), zolang de symptomen duren. Een negatief resultaat met een zelftest sluit een besmetting met het COVID-19 virus immers niet noodzakelijk uit. Bovendien wordt ook de overdracht van andere luchtwegvirussen (zoals het griepvirus) best voorkomen.

Opgelet: personen die een bewijs van negatieve test nodig hebben, dienen nog steeds het Europese Covid-19 testcertificaat te downloaden en voor te leggen. Het document van de apotheker is NIET voldoende.

Meer nadruk op individuele verantwoordelijkheid
Bij deze aanpassing van de teststrategie komt de nadruk meer te liggen op de individuele verantwoordelijkheid om de verspreiding van het virus te stoppen en de gezondheidszorg niet te overbelasten. Daarbij onderstrepen we het belang van:
• de herfstbooster, vooral als je een hoger risico op besmetting of ernstige ziekte loopt (50+, verlaagde immuniteit of zorgverlener). Voor deze groepen is ook een vaccinatie tegen griep (en eventueel pneumokokken) van belang;
• een goede ventilatie;
• de gekende basishygiënemaatregelen (mondmasker, handen wassen, enz.);
• het gedrag aan te passen in functie van je symptomen en contact met personen met een risico op ernstige ziekte, en niet enkel op basis van een coronatest.

Bron: FOD Volksgezondheid

Oktober - maand van de strijd tegen borstkanker

Oktober is de internationale maand van de strijd tegen borstkanker. Het bevolkingsonderzoek maakt het mogelijk om borstkanker al in een vroeg stadium op te sporen. Als borstkanker tijdig wordt ontdekt, is de kans op succesvolle behandeling en genezing groter. Stel je deelname aan het bevolkingsonderzoek dus niet uit. Kom meer te weten

Staking ziekenvervoersdiensten

Er is een spontane staking aan de gang bij de ziekenvervoerdiensten. 
Dit zou vooral in de regio Antwerpen, Oost- en West Vlaanderen zijn.
Voorlopig worden oncologisch en dialyse vervoer nog gespaard, maar het is niet zeker of dit zo zal blijven. 
Mutas zet alles op alles om aanvragers, zorginstellingen,… te verwittigen.

Ondersteuning terug naar het werk

Ben je arbeidsongeschikt (erkend) en kan/wil je terug aan het werk? Dan kan je je laten ondersteunen door een TNW-coördinator van je ziekenfonds. Hij/zij helpt je gepaste begeleiding te vinden om terug te gaan werken, dankzij een aanpassing aan je werk, ander werk of een opleiding. Lees meer.

Vaccins, ook buiten corona heel belangrijk!

Een vaccin is een preventief middel bedoeld om ziektes te vermijden.

Vaccins zijn gemaakt van levende verzwakte of geïnactiveerde (dode) ziektekiemen. Deze zorgen er voor dat je lichaam antistoffen kan aanmaken tegen de ziektekiem, zonder zelf de ziekte door te maken.  Vaccinatie is dus voor het lichaam een soort eerste kennismaking met een bacterie of een virus. Het lichaam leert hoe correct erop te reageren zodat die bacteriën of virussen de ziektes niet kunnen veroorzaken wanneer je er later mee in contact komt.

Soms is er een levenslange bescherming, soms neemt de hoeveelheid antistoffen met de jaren af en moet je je opnieuw laten vaccineren (herhalingsvaccin) om de hoeveelheid antistoffen voldoende hoog te houden.

Groepsimmuniteit

Vaccinatie kan je beschermen tegen een aantal aandoeningen die levensbedreigend kunnen zijn of die ernstige blijvende complicaties kunnen hebben. Door je te laten vaccineren, word je zelf beschermd, en zorg je ervoor dat jij bepaalde besmettelijke ziekten niet gaat verspreiden in je onmiddellijke omgeving.

Wanneer je je laat vaccineren, bescherm je ook diegenen die omwille van leeftijd of gezondheidsredenen niet gevaccineerd mogen of kunnen worden, ook al zijn ze net extra kwetsbaar. Denk bijvoorbeeld aan mensen met bepaalde allergieën, chronische ziekten of met een verzwakt immuunsysteem, zoals leukemiepatiënten of mensen die een transplantatie gehad hebben. Voor hen is het heel belangrijk dat hun omgeving zo weinig mogelijk ziektes verspreidt en dus ook dat jij goed gevaccineerd bent.

Veiligheid vaccins

Vaccins kunnen bijwerkingen geven, maar meestal zijn deze bijwerkingen beperkt en gaan ze snel voorbij. Ernstige bijwerkingen zijn uiterst zeldzaam. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat vaccinaties bepaalde ernstige of chronische ziektes zouden veroorzaken.

Mogelijke lichte bijwerkingen zijn:

 • - matige koorts (minder dan 38,5 °C)
 • lichte pijn, roodheid of zwelling op de injectieplaats. Bij sommige vaccins kan dit uitgebreider zijn. Dit verdwijnt meestal spontaan na enkele dagen. 
 • - verharding op de injectieplaats - soms knobbeltje
 • - bij een vaccinatie tegen mazelen, bof of rodehond: koorts tussen de 5de en de 12de dag na de vaccinatie.
 • - een lichte rode huiduitslag en/of tijdelijke gewrichtspijn.

Voor deze bijwerkingen is er geen behandeling nodig, de klachten verbeteren spontaan (een knobbeltje kan wel enkele weken voelbaar blijven). Is de reactie erger of ben je ongerust, neem dan de bijsluiter door of neem contact op met je huisarts.

Terugbetaling

IN VLAANDEREN

Volg je het basisvaccinatieschema, dan zijn de vaccins die je beschermen tegen 12 verschillende infectieziekten helemaal gratis in Vlaanderen, als de vaccinator ze bestelt in Vaccinnet. Het kost je alleen de consultatie bij je arts. Voor kinderen en jongeren is ook de consultatie bij Kind en Gezin of het CLB gratis. Ook voor volwassenen zijn sommige vaccins gratis, zoals de griepvaccins voor bewoners in woonzorgcentra en sommige andere instellingen. Vaccins voor de herhalingsinentingen tegen difterie, tetanus en kinkhoest zijn voor iedereen gratis in Vlaanderen. Ook je ziekenfonds komt tussen in de kostprijs van een aantal erkende vaccins.

 

IN WALLONIE EN BRUSSEL

In Wallonië en Brussel zijn de vaccins die aanbevolen worden voor baby’s, kinderen en jongeren gratis, op twee voorwaarden. Ze moeten: 

 • worden toegediend op de momenten aanbevolen door de vaccinatiekalender
 • worden besteld door de gezondheidsprofessional in het kader van het vaccinatieprogramma voor Wallonië en Brussel.

Andere vaccins (HPV, griep, …) voor kinderen en volwassenen worden gedeeltelijk door het Riziv terugbetaald.

 

Vaccinatie van baby’s, kinderen en jongeren:

In het gezondheidsboekje, dat aan de ouders van iedere pasgeborene wordt overhandigd tijdens het verblijf op de materniteit, zitten klevertjes  die toegang verlenen tot de vaccins die worden toegediend in het kader van het vaccinatieprogramma van Wallonië en Brussel.

In ruil voor deze klevertjes  kunnen alle vaccins die aanbevolen worden voor baby’s, kinderen en jongeren gratis door de ouders worden verkregen. Daartoe moeten ze zich richten tot de vaccinator van hun keuze – raadpleging Kind en Gezin, behandelende arts, kinderarts buiten het ziekenhuis of de dienst pediatrie van het ziekenhuis, … Hij zal de toegediende vaccins opnemen in het gezondheidsboekje van het kind.

Alleen het vaccin tegen het rotavirus, aanbevolen in het schema van het vaccinatieprogramma van Wallonië en Brussel, maakt geen deel uit van het klevertjes circuit. Het kan worden aangekocht in de apotheek, op voorschrift van een arts, en wordt gedeeltelijk terugbetaald naargelang van het ziekenfonds.

Zwangere vrouwen hebben geen klevertjes nodig om de gratis vaccins te verkrijgen die hen aanbelangen zoals kinkhoest of griep.

 

Het is belangrijk zicht te behouden welke vaccins je al dan niet toegediend kreeg. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de vaccinatiekaart of MyHealthViewer (digitaal). Zorg er zeker voor dat je in gesprek gaat met je huisarts om na te gaan of jouw vaccinatiegegevens in je globaal medisch dossier staan.

 

Bronnen: https://www.laatjevaccineren.be/ (Vlaanderen) en https://www.vaccination-info.be/(Brussel/Wallonië)

Lees hier de brochure

De Maximumfactuur houdt je medische uitgaven binnen de perken

Wat is de Maximumfactuur ?

De maximumfactuur (MAF) is een beschermingsmaatregel die de uitgaven voor geneeskundige verzorging van uw gezin, ouderen, gepensioneerden en chronisch zieken binnen de perken houdt.

Een groot deel van de medische kosten betaalt het ziekenfonds terug. Toch is er meestal een deel dat u zelf moet betalen, het remgeld. Als in de loop van het jaar de remgelden een maximumbedrag bereiken, dan betaalt uw ziekenfonds de remgelden die daar later nog bijkomen volledig terug.

Niet alle remgelden van medische kosten komen in aanmerking voor de MAF. Uw ziekenfonds kan u meer info over uw persoonlijk dossier geven.

 

Hoe en wanneer ontvangt u uw tussenkomst van de maximumfactuur?

Het ziekenfonds houdt de teller van uw medische kosten bij. Als uw remgelden het maximumbedrag van dat jaar overschrijden, dan betaalt het ziekenfonds ze automatisch maandelijks terug. U hoeft hiervoor dus zelf niets te doen.

Van zodra het plafondbedrag bereikt is, hoeft u geen remgeld meer te betalen voor terugbetaalde geneesmiddelen en magistrale bereidingen bij de apotheker. Hetzelfde geldt voor uw ziekenhuisfactuur. Bij overschrijding van het plafondbedrag zal het ziekenhuis de remgelden die meegerekend worden voor de teller van de MAF rechtstreeks verrekenen met het ziekenfonds. Opgelet : supplementen vallen niet onder de teller van de maximumfactuur en blijven dus ten laste van de patiënt.

 

Welke types MAF bestaan er?

 • De inkomens-MAF
  • Hiervoor komt iedereen in aanmerking. Bij dit type MAF is het plafondbedrag afhankelijk van het netto belastbaar inkomen van uw gezin.
 • De sociale MAF
  • Hiervoor komen bepaalde sociale categorieën in aanmerking, bv recht hebben op verhoogde tegemoetkoming en ligt het plafondbedrag vast.
 • De MAF chronische zieken
  • Bij dit type MAF wordt er een verlaging van 108,24 euro (geïndexeerd 2021) op het grensbedrag toegepast indien je voldoet aan bepaalde voorwaarden.
 • De MAF voor kinderen jonger dan 19 jaar
  • Dit type MAF is een extra bescherming voor kinderen en hier ligt het plafondbedrag vast.

 

Hoe kent het ziekenfonds de maximumfactuur toe?

Om in aanmerking te komen, onderzoekt het ziekenfonds de volgende elementen:

 • De samenstelling van uw gezin op 1 januari van het betrokken jaar (alle personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn, vormen een gezin in de berekening van de maximumfactuur).
 • Het netto belastbaar inkomen van u en dat van uw gezin van 2 jaar geleden.
 • Het bestaan van een sociale categorie binnen het gezin. In grote lijnen kan men stellen dat zo goed als alle rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV) hieronder vallen.
 • De chronische uitgaven voor je geneeskundige verzorging.

 

Toekenning statuut persoon met chronische aandoening.

Het ziekenfonds kent u dit statuut automatisch toe voor 2 jaar en kan vervolgens per jaar verlengd worden indien u voldoet aan één van volgende voorwaarden:

 • uw totale uitgaven voor geneeskundige verzorging bedragen minstens 325,35 euro per kwartaal (geïndexeerd 2019) en dit gedurende 8 opeenvolgende kwartalen, waarbij de 8 kwartalen 2 kalenderjaren vormen. De uitgaven voor geneeskundige verzorging omvatten zowel het deel dat het ziekenfonds betaalt als uw persoonlijk aandeel.
 • of indien u het forfait voor chronisch zieken geniet.

 

Het ziekenfonds kent u het statuut voor een langere periode toe (5 jaar) indien u voldoet aan volgende voorwaarden:

 • uw totale uitgaven voor geneeskundige verzorging bedragen minstens 325,35 euro per kwartaal (geïndexeerd 2019), gedurende 8 opeenvolgende kwartalen, waarbij de 8 kwartalen 2 kalenderjaren vormen. De uitgaven voor geneeskundige verzorging omvatten zowel het deel dat het ziekenfonds betaalt als uw persoonlijk aandeel.
 • en u lijdt aan een zeldzame ziekte of weesziekte

Online kantoor niet beschikbaar 9/09 - 12/09

Vanaf vrijdag 9 september 17.00 uur tot en met maandag 12 september 7.00 uur zal het online kantoor niet beschikbaar zijn door technische werken.

We excuseren ons alvast voor het ongemak.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?