TandPlus-tandverzekering: laat een hoge tandartsfactuur je glimlach niet bederven

TandPlus, onze tandverzekering, voorziet een extra tussenkomst waar de wettelijke ziekteverzekering niet, of slechts gedeeltelijk, tussenkomt. Elk jaar tot wel 2.500 euro (vanaf 2024) per persoon!

Waarvoor ben ik met TandPlus verzekerd?

Je krijgt tot maximaal 2.500 euro (vanaf 2024) terugbetaald. Al vanaf het eerste jaar (na je eventuele wachttijd*)! De terugbetalingen kan je onderverdelen in volgende categorieën:

 Tussenkomsten per kalenderjaar
De wettelijke remgelden: voor ambulante tandheelkundige verstrekkingen die uitgevoerd zijn door een in België door het RIZIV erkende tandarts50% met een maximum van € 250
Ambulante tandzorgen: tandprothesen, tandbruggen, kronen en stiften, tandimplantaten, parodontologie en tandextracties.50% met een maximum van € 1.250 (vanaf 2024)
Supplementen50% met een maximum van € 250 (vanaf 2024)
Orthodontie

plaatsen apparaat:         € 250

na 12 raadplegingen:     € 250

na 18 raadplegingen:     € 250

na 30 raadplegingen:     € 250

einde orthodontie:          € 250

Maximum van € 1.250 (vanaf 2024) per behandelingsplan. (Voor orthodontie worden geen supplementen terugbetaald!)

Wat krijg je niet terugbetaald?

  • esthetische tandverzorging: bijvoorbeeld het bleken van je tanden of het plaatsen van facetten;
  • stomatologie (mondchirurgie) niet uitgevoerd door een door het RIZIV erkende tandarts;
  • ingrepen voortvloeiend uit een beoefening van een betaalde sport of vrijetijdsbeoefening van gevaarlijke sporten, zoals luchtvaartsporten, wintersporten, gemotoriseerde sporten.

Er is een algemene wachttijd van twaalf maanden. Als je tot en met de dag voorafgaand aan de intekening op TandPlus gedekt werd door een gelijkaardige ziekenfondsverzekering of een commerciële verzekering tandkosten die een met TandPlus vergelijkbare dekking biedt, wordt de wachttijd geschrapt of verminderd met het aantal ononderbroken maanden van dekking door die verzekering.

Wat kost een TandPlus-verzekering?

Onze TandPlus-verzekering is betaalbaar voor iedereen. Je kan ervoor kiezen om jaarlijks, per kwartaal of per maand je bijdrage te betalen. Hierbij de maandpremies 2024:

LeeftijdPrijs
 0 tot en met 6 jaarGratis
7 tot en met 19 jaar€ 9,45
20 tot en met 25 jaar€ 10,71
26 tot en met 49 jaar€ 16,24
50 tot en met 64 jaar*€ 20,75
65 jaar en ouder€ 24,66

 * personen die aansluiten na hun 50ste verjaardag, betalen meteen het tarief van 65+, tenzij zij over een gelijkaardige tandverzekering beschikken bij een ziekenfonds.

Wie pas aansluit na 65 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering had:

65 tot en met 69 jaar € 38,89
70 jaar en ouder€ 45,51

De premieaanpassing gaat in vanaf het begin van het jaar waarin men 7, 20, 26, 50 of 65 jaar wordt (en 70 voor aansluitingen na 65 jaar).

Let wel: als jij aansluit, ben je verplicht ook de andere personen op jouw ziekenfondsboekje aan te sluiten.

Ontvang ons gratis e-book in je mailbox

Ben je klant bij het NZVL?
Tips & tricks voor een gezonde mond

Download ons e-book

Een goede, dagelijkse mondhygiëne is heel belangrijk: niet enkel voor je mondgezondheid (want zo vermijd je gaatjes, tandvleesproblemen…), maar ook voor je algemene gezondheid. In ons e-book geven we je tips en technieken mee voor hoe je dat het best doet.

Krijg antwoorden op vragen als:

  • Wat is een goede, dagelijkse mondroutine?
  • Wat is de juiste poetstechniek voor elke leeftijd?
  • Hoeveel tandpasta mag mijn kindje gebruiken, en met hoeveel fluoride?
  • Hoe kan ik mijn gebit nog verzorgen, naast het tandenpoetsen?
  • Wat zijn de meest voorkomende tandproblemen en hoe kan ik ze voorkomen?

Meer informatie?

Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen is verzekeringsagent (CDZ- nr. 2007) voor “VMOB HospiPlus”. De VMOB HospiPlus is een verzekeringsonderneming, met maatschappelijke zetel te Statieplein 12, 9300 Aalst, en ondernemingsnummer BE 0471.458.404, toegelaten door de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen onder het nummer 250/01, om de tak 2 'ziekte' te beoefenen. Deze website heeft enkel een informatieve waarde. Voor een nauwkeurige beschrijving van de voorwaarden zijn alleen de statuten van de VMOB HospiPlus rechtsgeldig. Het Belgisch recht is van toepassing op het verzekeringscontract. De looptijd van dit contract is levenslang. Indien je een klacht hebt, kan je contact opnemen met het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen of via de ombudsman van de verzekeringen. Voor meer informatie over de aansluiting bij deze producten kan je steeds terecht bij het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.