Wat te doen bij een ongeval

Ben je betrokken bij een ongeval? Dan moet je niet enkel voor je verzekering, maar ook voor je ziekenfonds enkele zaken in orde brengen.

Vul je ongevalsaangifte in

Heb jij een ongeval, dan detecteren wij dat automatisch, op basis van bijvoorbeeld de getuigschriften die je bij ons binnenbrengt of op basis van je aanvraag arbeidsongeschiktheid. Wij sturen je dan automatisch een ongevalsaangifte op. Vul die aangifte in en stuur ze terug naar ons.

Tip! Krijg je een ongevalsaangifte, maar had je toch geen ongeval? Vul de ongevalsaangifte wel in en duid daarop aan dat je geen ongeval had. Negeer je de ongevalsaangifte, dan zal je herinneringen blijven krijgen.

Vul de ongevalsaangifte altijd in, los van de ernst van je verwondingen.

  • Heb je lichte verwondingen en kan je dus wel nog blijven verder werken? Dan nog vul je de ongevalsaangifte in. Want wij zullen bij de verzekering van de tegenpartij of de werkgever de kosten gaan terugvorderen.
  • Heb je zwaardere verwondingen en kan je (tijdelijk) niet werken? Als je arbeidsongeschikt bent, heb je recht op uitkeringen. Hieronder lees je hoe je die aangifte doet.

Geef je arbeidsongeschiktheid aan

Kan je (tijdelijk) niet meer werken na je ongeval? Laat je dokter een document ‘vertrouwelijk – aangifte arbeidsongeschiktheid’ invullen en bezorg het ons.

  • Steek dit document NOOIT in een ziekenfondsbus. Bezorg je ingevulde attest dus
    • Aan je klantenadviseur in je kantoor, of
    • Per post naar de dienst Arbeidsongeschiktheid, Statieplein 12, 9300 Aalst.
  • Let op! Bezorg ons het document OP TIJD. Na je periode van gewaarborgd loon, ontvang je een uitkering. Doe je te laat aangifte, dan kan 10% van je uitkeringen ingehouden worden. 

Bezorg je facturen aan je hospitalisatieverzekering

Word je opgenomen in het ziekenhuis en heb je een hospitalisatieverzekering? Bij sommige hospitalisatieverzekeringen kreeg je een kaartje dat je kan gebruiken om je opname te registeren (zoals de Assurcard/HospiPlus-kaart). Daardoor regelt het ziekenhuis het voorschot en de facturen met je hospitalisatieverzekering.

Heb je zo geen kaartje? Denk er dan aan je facturen op te sturen naar je hospitalisatieverzekering.

Wees vooruitziend

Ga er niet vanuit dat een ongeval jou nooit zal overkomen. Speel dus nu al op veilig en breng de volgende zaken in orde:

  • Sluit een hospitalisatieverzekering af. Als je na je ongeval wordt opgenomen in het ziekenhuis, krijg je (een deel van) je kosten terugbetaald.
  • Ga je op reis? Zorg dat je de nodige reisdocumenten op zak hebt. Neem ook op je bestemming de nodige voorzorgen.
Contacteer ons

Contacteer zo gauw mogelijk jouw plaatselijk kantoor, zodat we jou de nodige informatie kunnen geven afgestemd op jouw persoonlijke situatie.