Ik ben zwanger: wat nu?

Je bent zwanger; proficiat! Het is geweldig nieuws, dus geniet ervan! Bij een zwangerschap moet je echter ook een aantal zaken in orde brengen. We helpen je op weg.

Ontvang ons gratis e-book

Ben je klant bij het NZVL?
Tijdens de zwangerschap

Download ons e-book

Wil je je zwangerschap maand per maand opvolgen? Om je als ouder te helpen, hebben we voor jou een heel uitgebreid e-book vol tips over wat je moet doen voor, tijdens en na de zwangerschap.

Krijg antwoorden op vragen als:

 • Wanneer maak je je eerste afspraak bij de gynaecoloog?
 • Zijn er tijdens de zwangerschap vaccinaties die ik nodig heb?
 • Moet ik het startbedrag al aanvragen tijdens de zwangerschap?
 • Moet je jouw ziekenfonds al op de hoogte brengen van je zwangerschap om je kind in te schrijven in een hospitalisatieverzekering?

Verkondig het goede nieuws

Na drie maanden is de kans op een miskraam beduidend kleiner. Nu kan je met een gerust(er) hart het goede nieuws delen!

Naast je vrienden en familie moet je ook je werkgever inlichten. Hiervoor heb je een attest van de gynaecoloog nodig met de vermoedelijke bevallingsdatum. Vanaf dan heb je het statuut van beschermde persoon en mag je niet worden ontslagen (tenzij om andere redenen dan zwangerschap).

 • Kan je door je zwangerschap niet werken? Als de arbeidsgeneesheer je verbiedt te werken omwille van mogelijke risico’s voor je zwangerschap, moet je zo vlug mogelijk je ziekenfonds op de hoogte brengen. Tot je moederschapsrust ontvang je dan een vervangingsinkomen. De arbeidsgeneesheer van je werk bezorgt je een attest voor je ziekenfonds.
 • Wist je trouwens dat je tijdens je werkuren afwezig mag zijn voor echo’s of andere zwangerschapsonderzoeken? Wel op voorwaarde dat deze onderzoeken niet buiten de werkuren konden plaatsvinden. Je werkgever heeft een getuigschrift nodig van je afwezigheid.

Vraag je verlof aan

Als toekomstige ouder zijn er verschillende soorten verlof waar je recht op hebt. De verschillende types op een rijtje:

 • Moederschapsrust: dit is het verlof waarop je als zwangere vrouw recht hebt vóór en na de bevalling. Lees meer.
 • Geboorteverlof: dit is het verlof waarop je als vader/meemoeder recht hebt na de geboorte. Lees meer.
 • Het verlof waar de moeder en vader recht op hebben bij de geboorte, is niet te verwarren met het ouderschapsverlof: dat is verlof dat je opneemt om meer tijd met je kind door te brengen. Je kan dit opnemen totdat je kind 12 jaar wordt.
  • Zo lang duurt het: 4 maanden – naar keuze voltijds of deeltijds op te nemen
  • Zo vraag je het aan:
   • Breng je werkgever op de hoogte via mail of via brief.
   • Vraag je ouderschapsverlof aan bij de RVA.
  • Meer informatie over ouderschapsverlof (https://www.vlaanderen.be/ouderschapsverlof) vind je op de site van de Vlaamse Overheid.
 • Adoptieverlof: krijg je als je één of meerdere kinderen adopteert. Lees meer.
 • Pleegouderverlof: krijg je als je als pleegouder wordt aangesteld om één of meerdere minderjarige kinderen langdurig op te vangen. Lees meer.

Vraag je startbedrag aan

Dit is een eenmalige som die ouders krijgen bij de geboorte van een kind. Het startbedrag wordt uitbetaald door een kinderbijslagfonds (voor werknemers) of door het sociaal verzekeringsfonds (voor zelfstandigen).

Hoe vraag je het aan?

 • Vraag het startbedrag vanaf de zesde maand van zwangerschap aan bij:
  • het kinderbijslagfonds van je werkgever, of
  • het kinderbijslagfonds van de laatste werkgever, als je werkloos, ziek of gepensioneerd bent, of
  • de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, als je nog nooit gewerkt hebt, grensarbeider bent of werkzaam in het onderwijs bent, of
  • het sociaal verzekeringsfonds, als je zelfstandig bent.
 • Voeg een doktersattest met de vermoedelijke bevallingsdatum toe.

Meer info

Sterke zwangere vrouw

Gezond zwanger

Tijdens de zwangerschap ben je niet enkel verantwoordelijk voor jouw eigen gezondheid, maar ook voor die van je ongeboren baby.