Omwille van een technisch probleem is het online kantoor 'jouw NZVL' tijdelijk niet toegankelijk. We doen er alles aan dit zo snel mogelijk op te lossen.

Bedankt voor uw begrip.  

De maximumfactuur (MAF)

Specialist, arts, verpleegkundige … Welke zorgverstrekker je ook raadpleegt, je krijgt niet alles terugbetaald, maar betaalt altijd een deel van je verzorging zelf: dat deel is het remgeld. Het remgeld is dus het verschil tussen het wettelijk ereloon van je zorgverstrekker en de officiële terugbetaling door het ziekenfonds.
Na verloop van tijd kan al dat remgeld heel zwaar om dragen worden. Gelukkig is er de maximumfactuur.

Wat is de maximumfactuur?

De maximumfactuur (MAF) is een beschermingsmaatregel die de uitgaven voor geneeskundige verzorging van je gezin binnen de perken houdt.

Hoe? Als in de loop van het jaar de remgelden een maximumbedrag bereiken, dan betaalt je ziekenfonds de remgelden die daar later nog bijkomen volledig terug.

Opgelet: niet alle remgelden van medische kosten komen in aanmerking voor de MAF. Contacteer ons voor meer info over je persoonlijk dossier.

Hoe en wanneer ontvang je je tussenkomst van de maximumfactuur?

Het ziekenfonds houdt de teller van je medische kosten bij. Als je remgelden het maximumbedrag van dat jaar overschrijden:

 • dan betaalt het ziekenfonds ze automatisch maandelijks terug. Je hoeft hiervoor dus zelf niets te doen.
 • hoef je geen remgeld meer te betalen voor terugbetaalde geneesmiddelen en magistrale bereidingen bij de apotheker.
 • zal het ziekenhuis de remgelden die meegerekend worden voor de teller van de MAF rechtstreeks verrekenen met het ziekenfonds.

Opgelet: supplementen vallen niet onder de teller van de maximumfactuur en blijven dus ten laste van jou.

Hoe passen we de maximumfactuur toe?

Om in aanmerking te komen, onderzoeken we de volgende elementen:

 • De samenstelling van je gezin op 1 januari van het betrokken jaar (alle personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn, vormen een gezin in de berekening van de maximumfactuur).
 • Het netto belastbaar inkomen van jou en dat van je gezin van twee jaar ervoor.
 • Het bestaan van een sociale categorie binnen het gezin. In grote lijnen kan men stellen dat zo goed als alle rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV) hieronder vallen.
 • De chronische uitgaven voor je geneeskundige verzorging.

Opgelet! Elk jaar wordt de remgeldteller op 1 januari weer op nul gezet!

Welke remgelden komen in aanmerking voor de maximumfactuur?

 • Het remgeld van de raadplegingen, bezoeken en technische handelingen bij je arts, de handelingen verricht door de kinesitherapeut, tandarts, verpleegkundige, logopedist, enz.
 • De hospitalisatiekosten: remgeld in de prijs van de hospitalisatiedag (max. 12 maanden in een psychiatrisch ziekenhuis)
 • Geneesmiddelen A, B, C en de magistrale bereidingen
 • De afleveringsmarge voor implantaten
 • De enterale voeding voor kinderen jonger dan 19

Opgelet! Supplementen in geval van ziekenhuisopname (bv. voor een kamer of de erelonen) komen niet in aanmerking in de MAF.

Wat moet je doen?

Je hoeft zelf niets te doen! Zodra jouw gezin of een gedeelte ervan recht heeft op een terugbetaling van remgeld storten wij dat automatisch op jouw rekening.
Hebben we niet alle nodige informatie om te bepalen of je recht hebt op de maximumfactuur? Dan zullen we jou contacteren.

Welke types MAF bestaan er?

 • De inkomens-MAF
  • Hiervoor komt iedereen in aanmerking. Bij dit type MAF is het plafondbedrag afhankelijk van het netto belastbaar inkomen van je gezin (zie tabel hieronder).
 • De sociale MAF
  • Hiervoor komen bepaalde sociale categorieën in aanmerking, bv. recht hebben op verhoogde tegemoetkoming, en ligt het plafondbedrag vast.
  • Het plafondbedrag voor 2023 ligt vast op 506,79 euro.
 • De MAF chronische zieken
  • Bij dit type MAF wordt er een verlaging van 112,62 euro (voor 2023) op het grensbedrag toegepast indien je voldoet aan bepaalde voorwaarden (zie hieronder).
 • De MAF voor kinderen jonger dan 19 jaar
  • Dit type MAF is een extra bescherming voor kinderen.
  • Zij hebben een apart plafondbedrag dat in 2023 op 732,03 euro ligt.
  • Ze hebben een eigen MAF onafhankelijk van het gezinsinkomen.

Wat zijn de maximumbedragen?

Nieuwe inkomensschijven vanaf 1 januari 2023:

Inkomens-MAF

Inkomensschijven

Maximumbedragen *

van € 0 tot € 12.186,41

€ 250,00

van € 12.186,42 tot € 21.801,89

€ 506,79

van € 21.801,90 tot € 33.516,33

€ 732,03

van € 33.516,34 tot € 45.230,81

€ 1.126,20

van € 45.230,82 tot € 56.457,17

€ 1.576,68

vanaf € 56.457,18

€ 2.027,16

* het maximumbedrag aan remgeld dat je dat jaar zelf betaalt

Tip! Bij de fiscus kan je nagaan wat jouw inkomensschijf is.

Sociale MAF

€ 506,79

MAF voor kinderen

€ 732,03

Statuut chronische aandoening

Personen met een chronische aandoening die aan bepaalde voorwaarden voldoen, hebben recht op het statuut chronische aandoening. Het wordt automatisch toegekend. De bedoeling is mensen die veel medische kosten hebben, te helpen bij het dragen van hun kosten.

Wat zijn de voorwaarden om dit statuut te krijgen?

Het ziekenfonds kent je dit statuut automatisch toe voor twee jaar en kan vervolgens per jaar verlengd worden indien je voldoet aan één van volgende voorwaarden:

 • je totale uitgaven voor geneeskundige verzorging bedragen minstens 325,35 euro per kwartaal (geïndexeerd 2019) en dat voor acht opeenvolgende kwartalen, waarbij de acht kwartalen twee kalenderjaren vormen. De uitgaven voor geneeskundige verzorging omvatten zowel het deel dat het ziekenfonds betaalt als je persoonlijk aandeel.
 • of indien je het forfait voor chronisch zieken geniet.

Het ziekenfonds kent je het statuut voor een langere periode toe (vijf jaar) als je voldoet aan volgende voorwaarden:

 • je totale uitgaven voor geneeskundige verzorging bedragen minstens 325,35 euro per kwartaal (geïndexeerd 2019), gedurende acht opeenvolgende kwartalen, waarbij de acht kwartalen twee kalenderjaren vormen. De uitgaven voor geneeskundige verzorging omvatten zowel het deel dat het ziekenfonds betaalt als je persoonlijk aandeel, én
 • je lijdt aan een zeldzame ziekte of weesziekte

Wat zijn de voordelen van het statuut chronische aandoening?

Opening van recht: minimum uitgaven per kwartaal voor geneeskundige verzorging / referentiejaar

Jaar Bedrag
2023 € 365,18
2022 € 337,69
2021 € 335,04
2020 € 331,69
2019 € 325,35
2018 € 320,70
2017 € 315,40
2016 € 207,68
2015 € 305,78
2014 € 304,17
2013 € 300

Verlenging van het statuut: minimum uitgaven per kalenderjaar voor geneeskundige verzorging / referentiejaar

Jaartal Bedrag
2023 € 1.460,71
2022 € 1.350,76
2021 € 1.340,17
2020 € 1.326,77
2019 € 1.301,39
2018 € 1.282,79
2017 € 1.261,60
2016 € 1.230,71
2015 € 1.223,13
2014 € 1.216,68
2013 € 1.200,00