Zet een rem op je medische kosten met MaxiPlan

Als je een (tand)arts, kinesist, logopedist … raadpleegt of bepaalde geneesmiddelen aankoopt, komt het ziekenfonds tussen. Maar er blijft ook steeds een bedrag voor jouw rekening, het wettelijk remgeld. Doorheen het jaar kunnen deze remgelden voor een gezin flink oplopen. En daar komt het MaxiPlan van pas: MaxiPlan betaalt jaarlijks 50% van de wettelijke remgelden terug tot 1.000 euro per verzekerde.

Voordelen van het MaxiPlan

 • De wettelijke remgelden, die normaal voor jouw rekening blijven, krijg je voor 50% terugbetaald, tot 1.000 euro per jaar.
 • Je krijgt de terugbetaling automatisch in één keer na afloop van het verzekeringsjaar. Je hoeft dus zelf geen enkele stap te ondernemen.
 • Je krijgt ook nog andere medische kosten, waarbij de ziekteverzekering weinig of niet tussenkomt, terugbetaald.
 • Je kan deze verzekering perfect combineren met een hospitalisatieverzekering (zoals HospiPlan of HospiPlus).

Veelgestelde vragen

Hoeveel kost MaxiPlan?

Leeftijd

Maandpremies 2024

van 0 tot 6 jaar

Gratis

van 7 tot en met 19 jaar

€ 10,39

van 20 tot en met 25 jaar

€ 12,86

van 26 tot en met 34 jaar

€ 23,33

van 35 tot en met 49 jaar

€ 21,36

van 50 tot en met 64 jaar*

€ 26,26

vanaf 65 jaar

€ 37,96

Wie aansluit na 65 jaar (ouder dan 65 maar jonger dan 70)

€ 48,84

Wie aansluit na 70 jaar

€ 54,27

* Personen die aansluiten vanaf 50 jaar, en die geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hadden, betalen meteen het tarief vanaf 65 jaar.

De premieaanpassing gaat in vanaf het begin van het jaar waarin men 7, 20, 26, 35, 50 of 65 jaar wordt (en 70 voor aansluitingen na 65 jaar).

Wat wordt terugbetaald?

Het MaxiPlan dekt volgende kosten die door de ziekteverzekering amper of niet terugbetaald worden.

 • Remgelden: terugbetaling van 50 % van de wettelijke remgelden (tot € 1.000/verzekerde/ jaar)
 • Tandzorgen: 50% van de kosten waarvoor geen wettelijke tegemoetkoming voorzien wordt (tandprotheses, tandbruggen, kronen en stiften, implantaten, parodontologie, tandextracties) tot max. 500 euro per jaar.
 • Orthodontie: tot max. 250 euro per behandelingsplan ongeacht of je al dan niet recht hebt op een wettelijke tussenkomst (twee schijven van 125 euro).
 • Hoorapparaten: tot max. 500 euro indien je recht hebt op een tussenkomst voor een hoorapparaat via de verplichte ziekteverzekering (250 euro per toestel).
 • Anticonceptiemiddelen: tot max. 25 euro per jaar.
 • Geboorteforfait200 euro per kind bij de geboorte indien beide ouders verzekerd zijn (100 euro/aangesloten ouder).

Is er een minimum- of maximumleeftijd of heeft je medische voorgeschiedenis een invloed?

Er is geen leeftijdsbeperking. Bovendien kan je intekenen ongeacht je medische voorgeschiedenis.
Let wel: als jij aansluit, ben je verplicht ook de andere personen op jouw ziekenfondsboekje aan te sluiten.

Wanneer verandert het bedrag van de maandpremie?

Vanaf het begin van het jaar waarin je 7, 20, 26, 35, 50 of 65 jaar wordt (en 70 voor aansluitingen na 65 jaar).

Heb je meerdere kinderen? Vanaf het vierde kind betaal je geen premie.

Is er een wachttijd?

Ja, er is een wachttijd:

 • Drie maanden: voor de waarborgen remgelden en anticonceptie
 • Twaalf maanden: voor alle andere waarborgen

Meer informatie?

Tip! Staat je binnenkort een ziekenhuisopname te wachten? Verzeker je dat je met alles rekening hebt gehouden vóór je opname.

 

Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen (NZVL), met ondernemingsnummer BE0418.999.418, en ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen onder het nummer 2007, treedt op als verzekeringstussenpersoon voor de VMOB HospiPlus, met ondernemingsnummer BE0471.458.404, en door de CDZ erkend als verzekeringsmaatschappij onder het nummer 250/01 om de tak 2 ‘ziekte’ te beoefenen. De infofiches van de HospiPlus-verzekeringen, evenals de algemene voorwaarden, zijn terug te vinden op www.hospiplus.be. Het Belgisch recht is van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. De verzekeringsovereenkomst geldt levenslang. Eventuele klachten omtrent de verzekeringsovereenkomst, of de uitvoering ervan, kan je richten aan klachten@hospiplus.be, of aan de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman-insurance.beinfo@ombudsman-insurance.be, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel).