Vanaf september nieuwe vaccinatiecampagne tegen coronavirus

vaccin
Nieuws

Na de zomer start er in ons land een nieuwe vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. Een prik laten zetten wordt sterk aanbevolen voor risicogroepen, maar het coronavaccin zal vanaf midden september voor iedereen beschikbaar zijn. Dat hebben de verschillende ministers van Volksgezondheid woensdag 28/06 beslist.

Tot twee miljoen prikken

In Vlaanderen wordt het advies van de Hoge Gezondheidsraad gevolgd. Het coronavaccin wordt aangeraden voor onder andere 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met onderliggende aandoeningen of in langdurige zorg en het personeel in de zorgsector. De herfstbooster wordt ook geadviseerd voor mensen met obesitas of voor wie een verzwakt immuunsysteem heeft. 

De doelgroep bestaat uit zo’n twee miljoen mensen. Er zullen geen uitnodigingen verstuurd worden vanuit de Vlaamse overheid en ook zal er niet gewerkt worden met vaccinatiecentra. De prikken zullen worden toegediend door huisartsen, apothekers, thuisverpleegkundigen, arbeidsartsen en door artsen in woonzorgcentra.

Wie niet tot één van de risicogroepen behoort, kan ook een herfstbooster krijgen. Vlaanderen verwacht dat de vaccinatie zal lopen van midden september tot midden november. Eerst komen de inwoners van de woonzorgcentra aan de beurt en ook de meest kwetsbaren die hiervoor zelf een afspraak maken bij hun arts of apotheker. Daarna volgen de andere prioritaire doelgroepen.

Dit vaccin kan ook toegediend worden samen met het griepvaccin, er wordt dan wel aangeraden om het griepvaccin in de ene bovenarm (rechts) en het coronavaccin in de andere bovenarm (links) toe te dienen. Zo kan er ook nagegaan worden hoe er gereageerd wordt. De vaccinaties zullen tijdens deze herfststrategie worden toegediend via de eerstelijnsgezondheidssector: huisartsen, apothekers en verpleegkundigen.

Het coronavaccin is volledig gratis te verkrijgen vanaf midden september.