Wat te doen bij een ziekenhuisopname

Je moet in het ziekenhuis opgenomen worden. Dat is geen goed nieuws … Zorg dat je je opname zo aangenaam mogelijk maakt, door alvast met volgende zaken rekening te houden of te beslissen:

Vóór je opname

Je hospitalisatieverzekering

Een hospitalisatieverzekering neem je eigenlijk al vóór je ziekenhuisopname. Heb je er nog geen als je wordt opgenomen in het ziekenhuis, dan is het helaas al te laat …

Nog op zoek naar een goed dekkende, maar toch betaalbare hospitalisatieverzekering?

Bekijk meer informatie over onze hospitalisatieverzekeringen HospiPlus en HospiPlan

Ken je jouw opnamedatum al en heb je een AssurCard?

Indien je de opnamedatum reeds gekend is, raden we aan om deze op voorhand te registreren via Assurcard of telefonisch bij het NZVL.
Je kan ook de dag zelf je Assurcard aan de kiosk aanbieden van het ziekenhuis.

Doe online een aangifte

Tijdens je opname

Laat je EID inlezen

Denk eraan je identiteitskaart en die van je kinderen mee te nemen naar het ziekenhuis. Voor volwassenen is dit de Belgische elektronische identiteitskaart (eID) of elektronische vreemdelingenkaart, voor kinderen gaat het om de Kids-ID of ISI+ kaart. 

De elektronische identiteitskaart zorgt voor een vlot onthaal en snelle inschrijving zonder administratieve rompslomp. Als patiënt ben je zeker van een correcte identificatie: de identiteitskaart geeft toegang tot je gegevens en de informatie over je behandeling. Je kan zo bovendien vermijden dat je een groot deel van de medische kosten moet voorschieten. Het ziekenfonds betaalt de kosten die door het RIZIV vergoed worden dan rechtstreeks aan het ziekenhuis. 

Als je als patiënt niet over je identiteitskaart beschikt op het moment van de raadpleging of opname, zijn er voor het ziekenhuis nog steeds alternatieven om je identiteit te verifiëren, zoals een kleefbriefje van het ziekenfonds of de toepassing Itsme. 

Opnameformulier

Bij je aankomst in het ziekenhuis zal je een opnameverklaring moeten invullen. Eén van de exemplaren is voor jou. In dat document staat de financiële informatie met betrekking tot je ziekenhuisverblijf, zoals de kamer- en ereloonsupplementen. 

Keuze van de arts

Bij het kiezen van je arts, check je het best of de arts geconventioneerd is. Wat is dat precies?

 • Artsen en ziekenfondsen sluiten overeenkomsten waarin ze onder andere de erelonen van de artsen vastleggen. Zo heb jij als patiënt zekerheid over het tarief. Maar, de artsen zijn vrij om die overeenkomsten al dan niet toe te passen.
 • De geconventioneerde arts past de overeenkomst toe. Met andere woorden, hij volgt de vastgelegde tarieven. Een niet-geconventioneerde arts niet.

Maar het is niet altijd zo zwart-wit. Er zijn uitzonderingen op:

 • Als je in een tweepersoons- of een gemeenschappelijke kamer verblijft, krijg je in geen enkel geval ereloonsupplementen aangerekend, of je arts nu geconventioneerd is of niet.
 • Als je enkel voor een dag gehospitaliseerd wordt in een tweepersoons- of een gemeenschappelijke kamer, mogen de artsen wél ereloonsupplementen aanrekenen, geconventioneerd of niet.
 • Heb je om persoonlijke redenen voor een eenpersoonskamer gekozen, dan mag de arts je supplementen aanrekenen, ongeacht of hij al dan niet geconventioneerd is.
 • Maar daar zijn ook weer uitzonderingen op:
  • Jouw gezondheidstoestand of de technische omstandigheden voor het onderzoek, de behandeling of het toezicht vereisen dat je in een eenpersoonskamer verblijft.
  • Voor de dienst waar je verblijft is het noodzakelijk dat je in een eenpersoonskamer ligt, bijvoorbeeld omdat er geen plaatsen meer vrij zijn in een tweepersoons- of gemeenschappelijke kamer.
  • Je bent in het ziekenhuis opgenomen via intensieve zorgen of via de spoeddienst, los van jouw wil en je moet er voor de hele duur van je verblijf blijven.
  • Je kind wordt opgenomen in het ziekenhuis en jij vergezelt het. Je hebt geen enkel document ondertekend waarin je uitdrukkelijk om een eenpersoonskamer vraagt. Als jullie dus een eenpersoonskamer krijgen, was dat niet op jouw uitdrukkelijke vraag.

Keuze van het ziekenhuis

Je bent vrij om zelf een ziekenhuis en arts te kiezen, maar vaak gaat het er in de praktijk anders aan toe. De keuze is afhankelijk van verschillende factoren:

 • Heb je de hulp nodig van een specifieke specialist? Hou er rekening mee dat die vaak aan een of meerdere ziekenhuizen verbonden zijn. Je kan in dat geval dus niet alle ziekenhuizen kiezen.
 • Je hebt een ongeval gehad of bent plots ziek geworden. De ambulance van de dienst 100 heeft je weggebracht. Op dat moment kan je niet kiezen naar welk ziekenhuis je gebracht wil worden. De ambulance rijdt naar een ziekenhuis dat deel uitmaakt van het 100-circuit en dat over de nodige uitrusting beschikt.

Heb je een ziekenhuis gekozen? Om niet voor verrassingen komen te staan, is het het beste dat je je vooraf informeert over de prijs van het verblijf en de erelonen van de artsen.

Keuze van de kamer

Je hebt keuze tussen verschillende kamertypes:

 • een gemeenschappelijke kamer,
 • een tweepersoonskamer,
 • een eenpersoonskamer.

Ongeacht je keuze betaal je altijd een persoonlijk aandeel.

Kies je voor een eenpersoonskamer, dan kan je daarbovenop nog een supplement worden aangerekend (zie hierboven ‘Keuze van de arts’).

Het voorschot

Er kan je een voorschot worden gevraagd. Het ziekenhuis bepaalt zelf het bedrag van dat voorschot, maar moet wel de volgende maxima respecteren:

 • Voor een gemeenschappelijke en een tweepersoonskamer:
  • Als verzekerde: maximaal 150 euro.
  • Als persoon ten laste: maximaal 75 euro.
  • Als persoon met recht op de verhoogde tegemoetkoming: maximaal 50 euro.
 • Voor een eenpersoonskamer kan een bijkomend voorschot worden aangerekend: maximaal zeven keer het kamersupplement.

Aan het begin van elke nieuwe periode van zeven dagen kan een nieuw voorschot worden gevraagd.

Na je opname

De factuur

Ben je weer thuis en krijg je de factuur van je verblijf? Neem je tijd om ze te controleren:

 • Stemt het aangerekende kamertype overeen met de keuze die je hebt gemaakt?
 • Werd het voorschot afgetrokken van het bedrag van de factuur?

Komt de factuur niet overeen met de verzorging die je hebt gekregen? Reageer dan onmiddellijk en altijd schriftelijk: breng het ziekenfonds op de hoogte dat je de betaling uitstelt tot het moment waarop je een verklaring wordt gegeven of je factuur werd herzien.

Tip! Is de factuur Chinees voor jou? Onze dienst Ledenverdediging helpt je je factuur te begrijpen.

Bekijk hiernaast het geanimeerde filmpje over het belang van de EID bij een hospitalisatie of ziekenhuisafspraak.