Wat te doen bij pensioen

Ben je met pensioen gegaan? Proficiat! Geniet van de welverdiende vrije tijd. Voor je ziekenfonds is er eigenlijk weinig administratie in orde te brengen als je op pensioen gaat. Maar er zijn wel een aantal zaken die je moet weten.

Kennisgeving pensioen

Je hoeft je ziekenfonds niet op de hoogte te brengen als je met pensioen gaat. Wij ontvangen van de instelling die je pensioen uitbetaalt immers rechtstreeks een elektronisch pensioenattest.

Stopzetting uitkeringen

Krijg je uitkeringen via het ziekenfonds? Denk eraan dat ze worden stopgezet vanaf je pensioendatum.

Je pensioen berekenen

De Federale Pensioendienst (FPD) berekent je pensioen. Voor de berekening van het pensioenbedrag houdt ze rekening met:

  • de bijdragen die je vroeger hebt betaald (zoals als student, ingezetene …),
  • je beroepsloopbaan als werknemer of zelfstandige,
  • de jaren waarin je uitkeringen kreeg.

Wil je weten wat je pensioenbedrag zou zijn? Dat kan je zelf consulteren via mypension.be.

Recht op verhoogde tegemoetkoming

Zodra wij je pensioenattest (elektronisch) doorkrijgen, sturen wij je een verklaring op eer om de verhoogde tegemoetkoming aan te vragen. Want misschien heb je recht op een hogere terugbetaling van je ziektekosten, als je door je pensioen minder inkomen hebt.

Vul de verklaring in. Onderteken ze en laat ze ook ondertekenen door alle meerderjarige gezinsleden (je eventuele partner en eventuele personen ten laste van jou of je partner). Voeg bij je verklaring deze documenten:

  • het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting,
  • het meest recente aanslagbiljet van onroerende inkomsten (kadastraal inkomen),
  • een recent uitbetalingsbewijs van je pensioen,
  • bewijsstukken van al je andere eventuele inkomsten,
  • bewijsstukken van de inkomsten van je eventuele partner en de eventuele personen ten laste.

Bezorg ons alle documenten:

Wij onderzoeken dan of je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming. Je krijgt sowieso een brief van ons om je te laten weten of je al dan niet recht hebt.

Genoot je al de verhoogde tegemoetkoming? Dan zullen we je recht opnieuw onderzoeken naar aanleiding van je pensioen.

Hospitalisatieverzekering

Had je een hospitalisatieverzekering via je werkgever? Omdat die wegvalt bij je pensioen, zal je nu zelf je hospitalisatieverzekering moeten voorzien. Ken jij onze formules HospiPlus en HospiPlan al?

Tip! Sluit je vóór je pensioen aan bij HospiContinu. Die zorgt ervoor dat je op het moment dat je hospitalisatieverzekering wegvalt, een vangnet hebt: bij je pensioen kan je aansluiten bij HospiPlan of HospiPlus zonder bijkomende medische beperkingen, een verhoogde premie of wachttijd.