De verplichte ziekteverzekering

Dankzij je aansluiting bij een ziekenfonds, krijg je (een deel van) je medische kosten terugbetaald. Bepaalde terugbetalingen krijg je door de verplichte ziekteverzekering, andere door de aanvullende voordelen van elk ziekenfonds. Je komt hier meer te weten over de terugbetalingen uit de verplichte ziekteverzekering.

Welke kosten krijg je terugbetaald?

De wettelijke ziekteverzekering gaat uit van de overheid. Wanneer jij je getuigschriften voor medische kosten binnenbrengt bij je ziekenfonds, betaalt je ziekenfonds jou (gedeeltelijk) terug, maar zij krijgt dat geld op haar beurt van de overheid. Welke kosten krijg jij zo terugbetaald?

 • de bezoeken en raadplegingen van huisartsen en artsen-specialisten
 • de verzorging door kinesitherapeuten
 • de verzorging door verpleegkundigen en diensten voor thuisverpleging
 • de tandverzorging
 • de verlossingen
 • de prothesen, rolstoelen, verbanden en implantaten
 • de ziekenhuisverpleging
 • de verzorging in rustoorden voor bejaarden
 • de revalidatiezorg
 • aankoop geneesmiddelen

Wat je allemaal terugbetaald krijgt, vind je terug bij het RIZIV.

Wist je dat elk ziekenfonds bovendien nog eigen terugbetalingen heeft? Dat zijn hun aanvullende diensten en voordelen. Elk ziekenfonds kiest zelf welke aanvullende diensten en voordelen ze aanbieden, zoals terugbetaling van je brilglazen of monturen, of de terugbetaling van je sportabonnement.

Ontdek onze diensten en voordelen van A tot Z!

Hoeveel krijg je terugbetaald?

Hoeveel je exact terugbetaald krijgt en welk deel van de kosten voor eigen rekening is, hangt af van verschillende factoren, zoals:

 • Het type prestatie: gaat het om medicijnen, raadplegingen, ziekenhuiskosten …?
 • De zorgverlener: ga je langs bij de huisarts, de tandarts, een gynaecoloog, een kinesist …?
 • Of je zorgverlener geconventioneerd is*
 • Jouw statuut: werklozen, gepensioneerden, mensen met een beperkt inkomen … kunnen bijvoorbeeld meer terugbetaald krijgen.

Je kan zelf terugvinden hoeveel je nu exact zal terugkrijgen. Dat hangt namelijk af van de nomenclatuurcode die de zorgverlener attesteert/uitschrijft. Je vindt die code terug op je getuigschrift. Als je die nomenclatuurcode van je getuigschrift ingeeft in de RIZIV-databank, dan krijg je:

 • de beschrijving van de geneeskundige verstrekking
 • het wettelijke honorarium voor die verstrekking *
 • het bedrag van de terugbetaling waarop je recht hebt.

Een geconventioneerd zorgverlener verbindt zich ertoe zich te houden aan de wettelijke honoraria. Een niet-geconventioneerd zorgverlener kan zijn tarieven vrij bepalen. Maar de wettelijke tussenkomsten zijn voor beiden gelijk.

* Je kan opzoeken of een zorgverlener geconventioneerd is of niet. Gebruik daarvoor de webtoepassing van het RIZIV ‘Een zorgverlener zoeken’.

Hoe krijg je de terugbetaling?

Voor consultaties

Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • Na je consultatie krijg je van de zorgverlener een papieren getuigschrift voor verstrekte hulp mee. Kleef daar een kleefbriefje op en bezorg het aan je ziekenfonds (bijvoorbeeld door het in een ziekenfondsbrievenbus te steken of door het af te geven in één van hun kantoren.) Je ontvangt daarna je terugbetaling.
 • Je zorgverlener stuurt het getuigschrift elektronisch door (dat noemen we het eAttest). Het eAttest komt toe bij het ziekenfonds en zij betalen jou (een deel van) het bedrag automatisch terug. Jij hoeft er zelf niets voor te doen.
 • Je zorgverlener werkt mogelijk met de zogenaamde derdebetalersregeling. Daarbij worden de kosten rechtstreeks verrekend tussen je ziekenfonds en je zorgverlener. Jij betaalt dan enkel je persoonlijk aandeel, het remgeld, (eventueel aangevuld met ereloonsupplementen) en niet het volledige bedrag van de consultatie.

Voor medicijnen

Als je medicijnen voorgeschreven worden door je arts, dan krijg je een voorschrift voor de apotheker dat automatisch op je elektronische identiteitskaart wordt gezet. Wanneer jij je medicijnen gaat ophalen, betaal je enkel het bedrag dat voor jouw rekening is. Het deel dat terugbetaald wordt, wordt automatisch al van de rekening afgetrokken. De derdebetalersregeling wordt hier dus automatisch toegepast.

Persoonlijk advies?

Persoonlijk advies?

We staan voor je klaar met advies op jouw maat.