Maatschappelijk werk

Plots ziek, langdurige gezondheidsproblemen, een blijvende beperking, zorgbehoevend? Heb je daarover vragen of noden, dan kan je een beroep doen op de dienst Maatschappelijk werk.

Onze aanpak

We vertrekken vanuit jouw noden, behoeften en verwachtingen en geven zo een concrete vorm aan je vraag. We gaan na welke veranderingen er wenselijk zijn op korte en lange termijn. Onze aanpak houdt rekening met de draagkracht en de wensen van jou en je omgeving, zodat jij uiteindelijk tot een goede beslissing kan komen.

Onze opdracht

Onze opdracht is drievoudig:

Onthaal, directe hulp en ondersteuning

Begeleiding in complexe situaties

Wanneer die directe hulp en ondersteuning onvoldoende blijkt, bieden wij meer langdurige begeleiding aan. Bijvoorbeeld wanneer je zorgsituatie te zwaar wordt voor jou en je mantelzorger, of wanneer je door een plotse verandering niet goed meer weet welke weg je nu verder moet.

Ergotherapeutische begeleiding en advies rond aanpassingen aan de woning

Onze ergotherapeuten staan je bij met advies over:

  • Aanpassingen aan je woning (zoals een traplift of inloopdouche),
  • Zorgtechnologie (bijvoorbeeld een personenalarm) of andere hulpmiddelen (zoals handgrepen),
  • Ondersteuning bij het gebruik van zorgtechnologische hulpmiddelen.

Wanneer dat advies niet volstaat, starten onze ergotherapeuten een begeleidingstraject op waarbij ook jouw omgeving betrokken kan worden.

Ook hiervoor kan je bij ons terecht

  • Denk je als zorgbehoevende in aanmerking te komen voor het zorgbudget zwaar zorgbehoevenden, waardoor je recht kan krijgen op een tussenkomst in de niet-medische kosten? Dan kan de Dienst Maatschappelijk Werk je graad van zorgbehoefte vaststellen.
  • Als je hulpmiddelen, woningaanpassingen of gespecialiseerde zorg nodig hebt als persoon met een handicap, maken wij je dossier op voor het VAPH of het Agentschap Opgroeien.
  • Alle maatschappelijk werkers zijn opgeleid tot dementiekundige zorgverleners. Personen met dementie of hun mantelzorgers kunnen op elk moment in het zorgtraject op ons een beroep doen.
  • Denk je nu al na over welke zorg je wil in de toekomst? We helpen jou met je vroegtijdige zorgplanning.

Onze thema's

Vraag?

Heb je hulp of advies nodig?

Dan kan je onze dienst Maatschappelijk werk bereiken:

  • Via telefoon naar 053 76 99 71 (elke werkdag van 8.00 tot 12.00 uur), of
  • Via e-mail naar dmw@nzvl.be.