Na de geboorte of adoptie: wat moet ik doen?

Proficiat met je wondermooie baby! Zit jij ook gewoon even te smelten van geluk? Neem toch ook even een momentje om van je roze wolk te stappen en enkele administratieve zaken in orde te brengen. We loodsen je erdoor:

Geniet van je verlof

 • Moederschapsrust: dit is het verlof waarop je als zwangere vrouw recht hebt vóór en na de bevalling. Lees meer.
 • Geboorteverlof: dit is het verlof waarop je als vader/meemoeder recht hebt na de geboorte. Lees meer.
 • Adoptieverlof: krijg je als je één of meerdere kinderen adopteert. Lees meer.
 • Pleegouderverlof: krijg je als je als pleegouder wordt aangesteld om één of meerdere minderjarige kinderen langdurig op te vangen. Lees meer.
 • Borstvoedingsverlof: je kan je moederschapsrust verlengen om borstvoeding te geven. Lees meer.

Vraag je geboortevoordelen aan

Als kersverse ouder heb je recht op een geboortepremie: bij het NZVL krijg je een geboortepremie van € 150 per aangesloten ouder. Bezorg je ziekenfonds een kopie van het geboorteattest om je premie te krijgen.

Daarnaast heb je nog heel wat andere geboortevoordelen bij het NZVL, zoals € 300 terugbetaling luiers, tot € 300 terugbetaling kraamgeld, terugbetaling wettelijke remgelden, …

Bekijk het overzicht van al onze geboortevoordelen

Sluit je kindje aan bij je ziekenfonds

Je kiest bij welke ouder je je kindje inschrijft als persoon ten laste: ofwel op het lidboekje van de mama, ofwel op het lidboekje van de papa (ook al zijn jullie beide bij een ander ziekenfonds aangesloten). Doorgaans wordt het kindje ingeschreven bij de oudste ouder, maar dat kies je zelf.

 • Om de inschrijving te kunnen doorvoeren, moet er een formulier ingevuld worden dat je terugbezorgt samen met een geboorteattest. Contacteer ons zeker zodat wij je het juiste document kunnen bezorgen.

Tegelijk met je aanvraag voor een geboortepremie kan je heel eenvoudig ook vragen om je kindje bij ons aan te sluiten. We bezorgen je na inschrijving groene kleefbriefjes en een ISI+kaart op naam van je kindje. Dat kaartje krijgt je kindje automatisch en is zijn/haar eerste elektronische identiteitsbewijs. 

 • Heb je er nog geen ontvangen of ben je de ISI+kaart verloren? Neem contact op met ons en dan zorgen wij dat een (nieuw) kaartje jouw richting uitkomt.

Vraag je borstvoedingspauze aan

Ga je na de moederschapsrust opnieuw aan het werk, maar blijf je wel borstvoeding geven? Als loontrekkende werkneemster die borstvoeding geef, kan je borstvoedingspauzes nemen. De pauzes kunnen worden genomen tot negen maanden na de geboorte.

Hoe vraag je het aan?

 • Je bezorgt je werkgever tijdens de borstvoedingsperiode maandelijks een medisch attest waaruit blijkt dat je borstvoeding geeft.
 • Nadien moet je werkgever maandelijks een verklaring met betrekking tot het aantal opgenomen (halve)uren borstvoedingspauze aan ons bezorgen.

Welke vergoeding krijg je?

Je krijgt een uitkering voor deze pauzes aan 82% van je brutoloon.

Ontvang ons gratis e-book

Ben je klant bij het NZVL?
Na de geboorte of adoptie

Download ons e-book

Om je als ouder te helpen, hebben we voor jou een heel uitgebreid e-book vol tips over wat je moet doen voor, tijdens en na de zwangerschap.

Krijg antwoorden op vragen als:

 • Hoe vraag je geboorteverlof aan?
 • Hoe krijg je de geboortepremie?
 • Wat is de screening aangeboren aandoeningen?