Neutrale Zorgkas

De zorgkas voorziet de Vlaamse sociale bescherming (VSB). Die bestaat uit drie zorgbudgetten en is ook bevoegd voor mobiliteitshulpmiddelen en de financiering van de ouderenzorg. Door jaarlijks een zorgpremie aan de zorgkas te betalen, maak je die budgetten mogelijk, en zorg je dat mensen die belangrijke zorg nodig hebben, hun levenskwaliteit kunnen verbeteren.

Wat is de zorgkas?

Elk ziekenfonds heeft zijn specifieke zorgkas. Daarnaast is er ook de Vlaamse zorgkas. Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen werkt samen met de Neutrale zorgkas. De zorgkas staat los van de ziekenfondsdiensten of -verzekeringen. Je kan nooit bij twee zorgkassen tegelijk aansluiten. Je kan dus enkel aansluiten bij de zorgkas van het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten voor je ziekteverzekering of bij de Vlaamse zorgkas.

Wat doet de zorgkas?

Het doel van de zorgkas is om de zorg voor iedereen betaalbaar te maken en te houden. Een persoon met ernstige gezondheidsproblemen of een handicap heeft namelijk niet alleen veel zorg nodig, maar vaak ook financiële steun om die zorg te kunnen betalen.

Een zorgkas organiseert met andere woorden de concrete werking van de Vlaamse sociale bescherming, bestaande uit:

 • Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden
 • Een zorgbudget voor ouderen
 • Een zorgbudget voor mensen met een handicap
 • De vergoedingen voor het huren of kopen van mobiliteitshulpmiddelen

Wat kost de zorgkas?

Iedereen die in Vlaanderen woont, betaalt verplicht vanaf 26 jaar een zorgpremie van 62 euro per jaar. Mensen met een beperkt inkomen betalen 31 euro. Je valt onder deze groep als je op 1 januari van het voorgaande jaar recht had op de verhoogde tegemoetkoming.

Je betaalt de zorgpremie rechtstreeks aan het ziekenfonds waar je bij aangesloten bent, bijvoorbeeld het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Dat bedrag is voor alle zorgkassen gelijk. Betaal je de premie twee keer niet of onvolledig, dan krijg je een boete van 250 euro.

Wanneer je in Brussel woont, kan je zelf kiezen of je wenst aan te sluiten.

Door jaarlijkse premies te betalen aan je zorgkas, maak je deel uit van de Vlaamse solidariteit.

Wie heeft recht op een zorgbudget?

Iedereen die bij een Vlaamse zorgkas aangesloten is, krijgt financiële steun als men veel zorg nodig heeft (door ouderdom, aanhoudende ziekte of een handicap). Het is een soort bescherming tegen kosten die verband houden met langdurige zorg.

Je moet voldoen aan volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een zorgbudget:

 • Je moet aangesloten zijn bij één van de erkende zorgkassen, zoals de Neutrale zorgkas:
  • Je moet voor een periode van minstens tien jaar (waarvan ten minste vijf opeenvolgende jaren), die voorafgaan aan de aanvraag van het zorgbudget, wonen in Vlaanderen of Brussel of sociaal verzekerd zijn in een land van de EU.
  • Je moet legaal verblijven in Vlaanderen of Brussel.
  • Je moet voldoen aan de inburgeringsplicht.
 • Ben je jonger dan 18? Dan moet één van je ouders aangesloten zijn bij een zorgkas.

De Vlaamse overheid heeft de drie belangrijkste groepen bepaald die in aanmerking komen voor het zorgbudget:

 • Zwaar zorgbehoevenden
 • Mensen met een handicap
 • Ouderen met een zorgnood

1. Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

 • Wat? Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden is er voor mensen die serieuze en langdurige zorg nodig hebben, zoals wie in een woonzorgcentrum woont of veel hulp en zorg thuis nodig heeft. De behoefte aan zorg kan worden ingeschat door onze dienst Maatschappelijk Werk.
 • Budget? Het zorgbudget is vrij te besteden en bedraagt 135 euro per maand.
 • Aanvraag? Je vraagt het aan via je zorgkas.
 • Betaling? Je zorgkas betaalt het bedrag maandelijks uit via overschrijving op je rekening.

2. Zorgbudget voor mensen met een handicap

 • Wat? Het zorgbudget voor mensen met een handicap in Vlaanderen wordt ook wel het basisondersteuningsbudget (BOB) genoemd. Het zorgbudget is er voor mensen met een erkende handicap en een duidelijke nood aan ondersteuning. Vaak gaat het om mensen die lang wachten op specifieke ondersteuning als persoon met een handicap.
 • Budget? Je krijgt 300 euro per maand om hulp mee te kopen, maar je hoeft geen kostenbewijs in te dienen.
 • Aanvraag? Je krijgt het automatisch als je tot één van de groepen voor het zorgbudget behoort. Je kan dit budget niet zelf aanvragen.
 • Betaling? Je zorgkas betaalt het bedrag maandelijks uit via overschrijving op je rekening.

3. Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

 • Wat? Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is er voor 65-plussers in Vlaanderen met een beperkt inkomen en ondersteuningsnood.
 • Budget? Het maximale maandelijkse zorgbudget is 696 euro. Het zorgbudget is afhankelijk van je zorgbehoefte en het (gezins)inkomen.
 • Aanvraag? Je vraagt het online aan. Of je kan je laten bijstaan door onze dienst Maatschappelijk werk.
 • Betaling? Je zorgkas betaalt het bedrag maandelijks uit via overschrijving op je rekening.

Mobiliteitshulpmiddelen

 • Je kan binnen de Vlaamse sociale bescherming een aantal mobiliteitshulpmiddelen aanvragen, zoals een manuele rolstoel, een elektronische scooter, een loophulpmiddel …
 • Of je kan via de Vlaamse sociale bescherming een deel van de kosten terugkrijgen voor de aankoop of de huur van een mobiliteitshulpmiddel.

Je hebt een voorschrift nodig van je arts of specialist, en je moet natuurlijk aangesloten zijn bij een zorgkas en de zorgpremie betaald hebben.

Hoe vraag je een mobiliteitshulpmiddel aan?

 • Via het medisch voorschrift, ingevuld door je arts.
 • Neem contact op met een orthopedisch technoloog mobiliteitshulpmiddelen (OTM) of een erkende verstrekker voor advies over welk mobiliteitshulpmiddel voor jou het best geschikt is.
 • Je OTM doet een aanvraag bij de zorgkas.
 • Als je een goedkeuring krijgt, levert je OTM je hulpmiddel bij jou af.
Vraag?

Meer info

Heb je vragen? Dan kan je altijd terecht bij de medewerkers van onze zorgkas.