Je Globaal Medisch Dossier (GMD)

Een betere opvolging van je verzorging en een financieel voordeel bij raadplegingen en bezoeken van je huisarts, dat zijn de voornaamste voordelen van het aanleggen van een GMD. Je huisarts is de arts die jou het beste kent. Dankzij het globaal medisch dossier duidt je hem/haar aan als verantwoordelijke voor het beheer van je GMD.

Welke medische informatie wordt in je GMD vermeld?

  • raadplegingen en bezoeken
  • vaccinaties en allergieën
  • resultaten bloedonderzoeken
  • chronische ziekten
  • opvolging door een geneesheer-specialist of ziekenhuisopname
  • specifieke behandeling die werd voorgeschreven
  • enz.

Kan iedereen een GMD openen? Wanneer moet het worden aangelegd?

Het GMD kan voor iedereen worden geopend, ongeacht je leeftijd. Het kan worden aangevraagd tijdens een raadpleging of een huisbezoek.

Sinds 1 januari 2021 kan het GMD enkel elektronisch worden aangevraagd door je verstrekker. Men spreekt dan ook over het eGMD. Jij als klant betaalt voor het GMD niets meer bij de huisarts. Uiteraard betaal je wel nog voor raadplegingen.

Wat is je financieel voordeel bij het aanleggen van een GMD?

Je krijgt extra terugbetaald op je remgeld. Het gedeelte van het ereloon (zonder supplementen) dat voor jouw rekening is, wordt dus verlaagd als je naar de arts gaat die je GMD beheert.