Verplichte wachtperiode van minstens drie maanden voor maagverkleiningen

maag
Nieuws

Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) komt met een actieplan tegen overhaaste maagverkleiningen. Het plan moet de hulp aan zwaarlijvige mensen verbeteren door middel van een wachttermijnen van drie maanden in te voeren alvorens over te gaan tot een operatie. In ons land kampt 20 procent van de volwassen bevolking met obesitas. Geschat wordt dat zo’n 14.000 mensen daarvoor jaarlijks worden geopereerd.

Voor wie zo’n maagoperatie overweegt, zijn goede informatie en begeleiding essentieel. Uit een data-analyse van de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (NRKP) van het Riziv, blijkt dat de meeste ingrepen drie maanden na een eerste gesprek plaatsvinden, maar in bijna 32 procent van de gevallen gebeurt het al vroeger. Heel uitzonderlijk lijkt er zelfs helemaal geen consult bij een chirurg aan voorafgegaan.

Een nieuw actieplan, dat een minimale preoperatieve termijn van drie maanden verplicht, moet tot een beter doordacht operatiebeleid leiden. De opgelegde wachtperiode moet het aantal operaties of de kosten ervan niet per se drukken. Het RIZIV wil het patiënten makkelijker maken om in de tussentijd andere zorgverleners te zien, zoals een diëtist, een psycholoog en een endocrinoloog. De kans bestaat natuurlijk wel dat ze daardoor van een operatie afzien.