Onze statuten

De teksten en folders op deze website zijn informatief. Voor een exacte beschrijving van onze aanvullende en facultatieve diensten kan je hieronder de rechtsgeldige statuten raadplegen.

Statuten NZVL

STATUTEN 2024 - Gecoördineerde versie van kracht op 1 januari 2024
STATUTEN 2023 - Gecoördineerde versie van kracht op 1 januari 2023
STATUTEN 2022 - Gecoördineerde versie van kracht op 1 januari 2022
STATUTEN 2021 - Gecoördineerde versie van kracht op 1 januari 2021
STATUTEN 2020 - Gecoördineerde versie van kracht op 1 januari 2020
STATUTEN 2019 - Gecoördineerde versie van kracht op 1 januari 2019
STATUTEN 2018 - Gecoördineerde versie van kracht op 1 januari 2018

Handvest van bedrijfsgovernance

Versie 2020
Versie 2019

Statuten Neutrale Zorgkas Vlaanderen

Statuten 2023

Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen is onderworpen aan de controle van de Controledienst voor de Ziekenfondsen (CDZ)