Omwille van een technisch probleem is het online kantoor 'jouw NZVL' tijdelijk niet toegankelijk. We doen er alles aan dit zo snel mogelijk op te lossen.

Bedankt voor uw begrip.  

Wat is de rol van de ziekenfondsen bij de vaccinatiecampagne tegen COVID-19?

Bij het NZVL komt jouw gezondheid op de eerste plaats. Daarom ondersteunen wij, samen met alle andere Belgische ziekenfondsen*, de vaccinatiecampagne tegen COVID-19. 

Wat is de rol van de ziekenfondsen? 

De ziekenfondsen vervullen specifiek voor deze campagne de volgende opdrachten:

Contactgegevens

De overheid zal jou per brief uitnodigen om je te laten vaccineren. Indien het ziekenfonds beschikt over jouw gsm-nummer en/of e-mailadres, dan zal het die gegevens ook overmaken aan de vaccinatiedatabase van de overheid. Op die manier kan je via je gsm-nummer en/of e-mailadres aanvullende communicatie krijgen over je vaccinatie tegen COVID-19.

Risicopatiënten

De Hoge Gezondheidsraad heeft een aantal criteria vastgelegd om te bepalen wie risicopatiënt is en als gevolg daarvan meer kans heeft om in het ziekenhuis terecht te komen als hij besmet wordt met het coronavirus. Vanuit de criteria van de Hoge Gezondheidsraad detecteren de ziekenfondsen de risicopatiënten op basis van de gegevens over terugbetalingen van geneesmiddelen of medische behandelingen waarover ze beschikken. De selectie van de risicopatiënten gebeurt onder toezicht van de verantwoordelijke arts-directeur van het NZVL. 

  • Als je een risicopatiënt bent die in aanmerking komt voor een vervroegde vaccinatie, dan heeft het ziekenfonds jouw rijksregisternummer overgemaakt aan de vaccinatiedatabase van de overheid, overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst die door de verschillende regio’s is bekrachtigd. In de vaccinatiedatabase komt dus alleen jouw rijksregisternummer. Er worden geen medische gegevens vanuit jouw dossier meegedeeld. 

Wie een globaal medisch dossier heeft, kan ook door zijn huisarts gedetecteerd worden als risicopatiënt. In dat geval zal de huisarts de gegevens doorspelen aan de vaccinatiedatabase.

De uitwisseling van deze gegevens gebeurt op een beveiligde manier en is goedgekeurd door het Informatiebeveiligingscomité via het verlenen van een beraadslaging op 8-2-2021 (ref IVC/KSZG/21/074). 

Belangrijk, de overgemaakte persoonsgegevens (alleen voor de finaliteit zoals hier beschreven te gebruiken - niet voor andere doelen) zullen uiterlijk vijf werkdagen na het einde van coronapandemie vernietigd worden.

Wij stellen alles in het werk om deze opdracht tot een goed einde te brengen. Uiteraard blijven wij daarnaast ook onze informatie-rol vervullen. We staan erop om onze klanten te blijven voorzien van betrouwbare, actuele en wetenschappelijk getoetste informatie. 

Meer info? 

Wil je meer informatie over de vaccinatiecampagne in Vlaanderen en over de verwerking van jouw gegevens en jouw rechten?

Je kan daarvoor terecht op de volgende websites:

Voor de andere regio’s:

(*) Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen, Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, Landsbond van Liberale Mutualiteiten, Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail.