Wat te doen bij een verhuis?

Verhuis je binnenkort en vraag je je af of je je nieuw adres moet doorgeven? Dat mag, maar is niet noodzakelijk. Wanneer de gemeente je adres definitief wijzigt, ontvangen wij die informatie ook via de Kruispuntbank. 

Wist je dat … wanneer je naar een andere gemeente verhuist, je dossier mogelijk wordt toegewezen aan een andere regio binnen ons ziekenfonds? Daardoor kan het zijn dat je naar een ander (hoofd)kantoor wordt verwezen. Geen nood, wij voorzien in heel Vlaanderen een optimale dienstverlening en je kan overal beroep doen op onze diensten en voordelen.

Wat als je naar het buitenland vertrekt?

Breng ons zo gauw mogelijk op de hoogte van je intentie om naar het buitenland te verhuizen. Je kan daarvoor terecht bij je plaatselijk kantoor of bij je klantenadviseur via telefoon. We gaan samen na wat er precies in jouw dossier moet gebeuren (bijvoorbeeld: blijf je aangesloten in het ziekenfonds, moet het ziekenfonds documenten afleveren ...).

Contacteer je ons via mail? Geef ons dan de volgende informatie door, zodat we jou een duidelijk antwoord kunnen geven:

  • reden van verplaatsing: werk, studies …
  • duur van het verblijf in het buitenland: tijdelijk of permanent
  • de namen van de personen die naar het buitenland vertrekken
  • je nieuwe adres in het buitenland
Contacteer ons

Contacteer zo gauw mogelijk jouw plaatselijk kantoor, zodat we jou de nodige informatie kunnen geven afgestemd op jouw persoonlijke situatie.