Documenten

Zoek doorheen onze lijst van interessante documenten en folders.

Vind je niet meteen je attest voor tussenkomst terug? Dan is de factuur op zich misschien al voldoende. We raden je aan om in dat geval een kijkje te nemen in onze diensten en voordelen.

Attesten voor tussenkomsten

Alternatieve geneeskunde

Dieetadvies

Dringende zorgen buitenland - verklaring op erewoord

Jeugdbeweging

Kampen en schoolreizen

Medische sportkeuring

Optische laserbehandeling

Orthodontie

Orthodontie - einde behandeling

Orthodontie einde behandeling 2024

Orthodontie niet verplichte verzekering 2024

Preventieve onderzoeken

Psychologische begeleiding

Remgeld

Speelpleinwerking

Sport

Tandzorgen

Vervoer opname / ontslag ziekenhuis

Voetverzorging

Voordelen geboorte baby

Weight Watchers - Bodystyling - Infraligne en Figurel

Brochures

Krunsj-wintermagazine

Krunsj-zomermagazine

Formulieren

Aansluitingsformulier

Aanvraag adoptieverlof loontrekkende

Aanvraag adoptieverlof zelfstandige

Aanvraag deeltijdse werkhervatting loontrekkende

Aanvraag deeltijdse werkhervatting zelfstandige

Aanvraag pleegouderverlof loontrekkende

Aanvraag pleegouderverlof zelfstandige

Aanvraag vrijwilligerswerk

Bewijs van arbeidshervatting - zelfstandigen

Bewijs van arbeidshervatting of werkloosheid

Borstvoedingspauze - aanvraag voor uitkering

Contactformulier thuiszorg

Definitieve wijziging rekeningnummer

Eenmalige wijziging rekeningnummer

Geboorteverlof - aanvraag uitkeringen

Getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid - Vertrouwelijk

Medisch voorschrift voor een mobiliteitshulpmiddel

Mobiel personenalarm - aanvraagformulier 2023

Mutatieformulier

Personenalarm - aanvraagformulier 2023

SEPA (formulier voor domiciliëring)

Verklaring van onderwerping

Verklaring van stopzetting of vermindering van een "toegelaten arbeid" (bijlage 3)

Wettekst van 26 april 2010 verplichte bijdragen - zie art 67

Zorgkas - mutatieformulier

Zorgverblijf - aanvraag

Zorgverblijf - verlenging

Folders

Bijstand in het buitenland

Brochure Hospitalisatieverzekeringen

Brochure vaccinatie

Dienst Maatschappelijk Werk

Diensten en voordelen 2024

Ergobegeleiding

Ergotherapie

Folder Bewegingsdriehoek

Folder Geluksdriehoek

Folder Mondgezondheid

Folder Valpreventie

Folder Verslavingen

Folder Voedingsdriehoek

Menswaardig levenseinde

Mond- en tandhygiëne

Online kantoor

Rookstop

Terug Naar Werk

Thuiszorg

Voorstelling ComfoPlus

Voorstelling uitleendienst ComfoPlus