Disclaimer | Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

Disclaimer

Inhoud

Via deze website wil het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen correcte en actuele informatie verstrekken over haar diensten, voordelen, enz. Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor foutieve of verouderde informatie.

Heb je een vraag of opmerking over de inhoud van deze website? Mail naar info@nzvl.be.

Links

Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het doorklikken naar websites of andere informatiebronnen waarnaar de eigen website verwijst.

Intellectuele rechten

Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen behoudt alle intellectuele rechten op de website en de hierop geplaatste informatie.

De informatie op de website mag gebruikt worden overeenkomstig de bepalingen van de Belgische auteurswetgeving.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die je invult op deze website worden bewaard door het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring.

Overeenkomstig de wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens heb je het recht je gegevens te raadplegen en zo nodig te verbeteren. Mail hiervoor naar privacy@nzvl.be.

Cookies

Wanneer je onze website bezoekt, is het mogelijk dat we bepaalde informatie op maat op jouw computer opslaan. Deze informatie wordt geleverd via een technologie die “cookie” wordt genoemd. Een cookie is een piepklein gegevenselement dat een website naar je browser kan sturen en dat dan op je harde schijf wordt bewaard zodat wij jou kunnen herkennen bij je volgende bezoek. Bij de meeste webbrowsers kan je cookies van je harde schijf wissen of alle cookies blokkeren, en kan je de browser zo instellen dat hij je waarschuwt wanneer je een cookie ontvangt. In de handleiding van jouw browser vind je meer informatie over deze functies.

Wedstrijdreglement

1. Aan onze wedstrijden mag elke meerderjarige deelnemen die zijn woonplaats in België heeft, behalve de personeelsleden en de freelance medewerkers van de NZVL en hun familieleden die op hetzelfde adres wonen. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement.

2. De prijs wordt toegekend aan de deelnemer met een tijdig ingediend en volledig ingevuld wedstrijdformulier, met correct beantwoorde kennisvragen en het antwoord op de schiftingsvraag (indien deze gesteld wordt) dat zoveel mogelijk het juiste antwoord benadert. Een winnaar kan maximaal 1 prijs per wedstrijd winnen. Mocht bij toeval een bestaande winnaar - met eenzelfde e-mailadres, telefoonnummer of fysiek adres - opnieuw een prijs krijgen toegedeeld dan vervalt deze prijs en behoudt deze winnaar zijn eerste prijs. Prijzen bekomen d.m.v. bedrog of fraude worden niet toegekend.
De prijzen zijn niet omzetbaar in geld, ook niet gedeeltelijk, en zijn niet overdraagbaar aan derden.
De deelnemer verliest het recht op zijn prijs indien hij deze niet binnen de aangekondigde afhaalperiode afhaalt.

3. De wedstrijd is zonder aankoopverplichting.

4. Door hun deelname aan de wedstrijd geven de winnaars stilzwijgend toestemming tot de publicatie van hun naam en adres en hun identificatie als winnaars op de communicatiekanalen en publicaties van NZVL.

5. Over het verloop van de wedstrijd en de aanduiding van de winnaar wordt noch schriftelijk noch per telefoon overlegd. Druk- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting van de organisator ook.
In geval van misbruik, misleiding of bedrog (deelnames d.m.v. een script, fictieve personen, fictieve email adressen, ...) behoudt de organisator zich het recht om deze deelnemer uit te sluiten van deze en andere wedstrijden.

6. De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken, indien de omstandigheden dit vereisen. Hij kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

7. De persoonsgegevens die de organisator verzamelt over de deelnemers of n.a.v. het feit van hun deelname, vallen onder toepassing van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (AVG). De gegevens kunnen worden verwerkt voor de afhandeling van deze wedstrijd en voor direct marketing doeleinden, waartegen de deelnemers zich schriftelijk kunnen verzetten. Zij kunnen worden opgenomen in een bestand dat aan derden kan overgemaakt worden. De deelnemers hebben vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering van te vragen.

8. Bij eventuele betwistingen zijn alleen de rechtbanken te Gent bevoegd.

Voorwaarden NZVL-vriendenactie

•    Je bent meerderjarig
•    Jouw vriend(in) of familielid mag geen klant zijn van NZVL
•    Een telefonische afspraak komt niet in aanmerking voor deze actie. Er moet een persoonlijk gesprek plaatsgevonden hebben om een bon toegestuurd te krijgen. 
•    De gegevens van je vriend(in) moeten vóór de afspraak bezorgd worden en niet erna
•    Mensen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn, worden 1 keer geteld
•    Personen ten laste van het NZVL kunnen niet aangeleverd worden, maar mogen ook deelnemen aan de actie (mits ze meerderjarig zijn).
•    Valse of onjuiste gegevens aanleveren leidt tot eliminatie van de deelname aan de actie
•    Je krijgt de bon toegestuurd pas nadat de afspraak met je vriend(in) heeft plaatsgevonden.
•    Per aangeleverd adres kan je een bon van € 20 voor bol.com ontvangen, met een maximum van 10 bonnen.