Disclaimer

Inhoud

Via deze website wil het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen correcte en actuele informatie verstrekken over haar diensten, voordelen, enz. Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor foutieve of verouderde informatie.

Heb je een vraag of opmerking over de inhoud van deze website? Mail naar info@nzvl.be.

Links

Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het doorklikken naar websites of andere informatiebronnen waarnaar de eigen website verwijst.

Intellectuele rechten

Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen behoudt alle intellectuele rechten op de website en de hierop geplaatste informatie.

De informatie op de website mag gebruikt worden overeenkomstig de bepalingen van de Belgische auteurswetgeving.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die je invult op deze website worden bewaard door het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring.

Overeenkomstig de wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens heb je het recht je gegevens te raadplegen en zo nodig te verbeteren. Mail hiervoor naar privacy@nzvl.be.

Cookies

Wanneer je onze website bezoekt, is het mogelijk dat we bepaalde informatie op maat op jouw computer opslaan. Deze informatie wordt geleverd via een technologie die “cookie” wordt genoemd. Een cookie is een piepklein gegevenselement dat een website naar je browser kan sturen en dat dan op je harde schijf wordt bewaard zodat wij jou kunnen herkennen bij je volgende bezoek. Bij de meeste webbrowsers kan je cookies van je harde schijf wissen of alle cookies blokkeren, en kan je de browser zo instellen dat hij je waarschuwt wanneer je een cookie ontvangt. In de handleiding van jouw browser vind je meer informatie over deze functies.

 

Voorwaarden NZVL-vriendenactie

•    Je bent meerderjarig
•    Jouw vriend(in) of familielid mag geen klant zijn van NZVL
•    Een telefonische afspraak komt niet in aanmerking voor deze actie. Er moet een persoonlijk gesprek plaatsgevonden hebben om een bon toegestuurd te krijgen. 
•    De gegevens van je vriend(in) moeten vóór de afspraak bezorgd worden en niet erna
•    Mensen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn, worden 1 keer geteld
•    Personen ten laste van het NZVL kunnen niet aangeleverd worden, maar mogen ook deelnemen aan de actie (mits ze meerderjarig zijn).
•    Valse of onjuiste gegevens aanleveren leidt tot eliminatie van de deelname aan de actie
•    Je krijgt de bon toegestuurd pas nadat de afspraak met je vriend(in) heeft plaatsgevonden.
•    Per aangeleverd adres kan je een bon van € 20 voor bol.com ontvangen, met een maximum van 10 bonnen.

 

Wedstrijdreglement Knooppunter Dorpenbox en Decathlon bon

1. Concept van de wedstrijd

De wedstrijd wordt georganiseerd door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Deelnemers kunnen de wedstrijdvraag beantwoorden en de schiftingsvraag door een inschatting te maken van het aantal unieke deelnemers dat zal deelnemen aan de wedstrijd t.e.m. 11/06/2020.

 De eerste 5 deelnemers die het juiste aantal deelnemers het dichtst benaderen winnen een pakket van bestaande uit:

Decathlon geschenkbon ter waarde van 20 euro en knooppunter themabox: de mooiste dorpen van Vlaanderen twv 34.99 euro

Wedstrijdvraag: Hoeveel zal het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen tussenkomen voor sport?

Schifitngsvraag: Hoeveel unieke deelnames zullen we in totaal ontvangen voor deze wedstrijd die loopt van 28 mei 2020  tot en met 11 juni 2020, 23u59.

Bovendien vragen we je verplicht in te vullen of je al dan niet klant bent bij het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.

 

2 . Looptijd en timing wedstrijd


De wedstrijd loopt van 28/05/2020 tot en met 11 juni 2020, 23.59u en de winnaars worden ten laatste op 12 juni 2020 geselecteerd. De winnaars worden door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen op de hoogte gebracht.

 

De wedstrijd staat open voor alle personen met uitzondering van werknemers van Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen (zij kunnen wel deelnemen maar niet winnen). Deelnemen kan enkel tussen bovenstaande tijdstippen. Je mag 1 keer deelnemen aan de wedstrijd. Bij meerdere deelnames wordt enkel rekening gehouden met de eerste inzending. Laattijdige deelnames worden niet ontvankelijk verklaard en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toekenning van de prijs. De winnaars worden verwittigd via telefoon en/of e-mail. Hun namen kunnen nadien ook op onze Facebook en Instagram pagina worden vermeld.

 

3. Prijzen

 

Eerste 5 winnaars ontvangen volgende prijzen:

Een pakket bestaande uit :

Decathlon geschenkbon twv 20 euro en knooppunter themabox: de mooiste dorpen van Vlaanderen twv 34.99 euro.

De prijzen zullen door het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen verzonden worden per post naar de winnaars.

 De toegekende prijzen zijn niet omzetbaar in geld of in andere goederen of diensten. Eveneens is het niet toegestaan om de prijs door te verkopen.

 

4. Deelname aan de wedstrijd


Deelnemen aan de wedstrijd kan door het invullen van jouw gegevens (Naam, voornaam,  e-mailadres, telefoonnummer, postcode, gemeente) en het beantwoorden van onze wedstrijdvraag + schiftingsvraag. Indien bovenstaande gegevens niet correct of onvolledig zijn ingevuld komt je niet in aanmerking voor onze prijzen. De prijzen worden uitgereikt aan de 5 deelnemers die het antwoord op de wedstrijdvraag juist hebben + het antwoord op de schiftingsvraag als eerste het dichtst benaderen.

 

Deelname aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de organisatoren.
Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen behoudt zich het recht om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

 

5. Bepalen van de winnaars


De winnaars worden op 12 juni geselecteerd. De winnaars worden persoonlijk verwittigd door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. De winnaars hebben t.e.m. 30 juni 2020 de tijd (na de persoonlijke verwittiging via mail) om te reageren. Indien Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen geen reactie ontvangt na die dag wordt een nieuwe winnaar geselecteerd en maakt de eerste winnaar geen aanspraak meer op zijn/haar prijs.
Laattijdige deelnames worden niet ontvankelijk verklaard en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toekenning van de prijs.
Er wordt geen correspondentie gevoerd over het juiste antwoord op de schifitingsvraag.

 

6. Privacy

 

Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden nooit aan derden verkocht. Je kan onze privacy policy nalezen via: https://www.nzvl.be/privacyverklaring. Deelname aan deze wedstrijd houdt geen enkele verplichting tot het aansluiten bij het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.