Geboorteverlof

Als vader/meemoeder heb je recht op 20 werkdagen verlof na de geboorte.

Let op: als zelfstandige vraag je het geboorteverlof aan bij je socialeverzekeringsfonds. Doe dat ten laatste vóór het einde van het kwartaal volgend op het kwartaal van de geboorte. Voor meer informatie kan je terecht bij je socialeverzekeringsfonds.

Hoe vraag je het aan?

 • Bezorg aan je werkgever een kopie van het geboorteattest.
 • Vraag daarna een uitkering bij ons aan.

*De verklaring op erewoord is een verklaring ondertekend door ouder en meeouder, waarin wordt bevestigd dat beide partners:

 • hetzij gehuwd zijn,
 • hetzij wettelijk samenwonen waar het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft,
 • hetzij gedurende minstens drie onafgebroken jaren voor de geboorte samenwonen waar het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft.

Wat na de aanvraag?

 • Je krijgt van ons een "inlichtingsblad uitkeringen luik gerechtigde". Vul dat volledig in en bezorg het ons terug.
 • Het "inlichtingsblad uitkeringen luik werkgever" wordt rechtstreeks naar je werkgever gestuurd; de werkgever vult het inlichtingsblad elektronisch in.
 • Nadat je alle dagen geboorteverlof hebt opgenomen, laat je het formulier bewijs van arbeidshervatting vervolledigen door je werkgever en bezorg je het ons terug.

Welke vergoeding krijg je?

 • Als loontrekkende: de eerste drie dagen van de periode worden betaald door de werkgever. Voor de resterende 17 dagen ontvangt je een uitkering aan 82% van je begrensd brutoloon. 
 • Als werkloze: heb je geen recht op betaald geboorteverlof. 
 • Als zelfstandige: kan je via je sociaal verzekeringsfonds aanspraak maken op geboorteverlof. Neem contact op met je sociaal verzekeringsfonds voor meer info.

Voorwaarden

 • Je bent vader of meemoeder van de baby.
 • Je neemt het verlof volledig op binnen de vier maanden na de geboorte.
 • Het verlof bedraagt 20 volledige dagen maar het is niet verplicht ze aaneensluitend of in volledige dagen op te nemen.