Adoptieverlof

Geef je één of meerdere adoptiekind(eren) een nieuwe thuis? Dan heb je recht op het adoptieverlof.

Wat is het adoptieverlof?

Beide ouders hebben recht op het adoptieverlof. Het adoptieverlof bestaat uit twee delen:

 • een basisrecht van maximaal zes weken, toegekend aan elk van de adoptieouders (acht weken bij meerdere kinderen)
 • drie bijkomende weken, vrij te verdelen onder de adoptieouders.

Het adoptieverlof kan bij een nationale adoptie starten:

 • ten vroegste vanaf de dag na de inschrijving van het kind in het bevolkingsregister;
 • ten laatste binnen de twee maanden na de inschrijving van het kind in het bevolkingsregister.

Het adoptieverlof kan bij een internationale adoptie starten:

 • ten vroegste vanaf de dag na de goedkeuring van de beslissing door de bevoegde centrale autoriteit;
 • ten laatste binnen de twee maanden na de inschrijving van het kind in het bevolkingsregister van de woonplaats van de verzekerde.

Welke vergoeding krijg je?

Voor loontrekkenden

De eerste drie dagen van het adoptieverlof krijg je loon van je werkgever. De rest van de periode ontvang je een uitkering aan 82% van je begrensd brutoloon. 

Werklozen komen niet in aanmerking. Voor meer informatie, raadpleeg de website van het RIZIV.

Voor zelfstandigen

Als zelfstandige krijg je een forfaitaire uitkering voor elke week van het adoptieverlof (voor meer informatie, raadpleeg de website van het RIZIV).

Hoe vraag je het aan?

Bezorg ons:

 • Naar de dienst Arbeidsongeschiktheid op één van de volgende manieren:
  • per post naar Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, dienst Arbeidsongeschiktheid, Statieplein 12, 9300 Aalst;
  • persoonlijk in je kantoor; 
  • per mail naar arbeidsongeschiktheid@nzvl.be.