Omwille van een technisch probleem is het online kantoor 'jouw NZVL' tijdelijk niet toegankelijk. We doen er alles aan dit zo snel mogelijk op te lossen.

Bedankt voor uw begrip.  

Borstvoedingsverlof

In sommige gevallen kan je als mama je moederschapsrust verlengen om borstvoeding te geven. Dat kan in twee situaties:

1. Je oefent een risicoberoep uit. Zolang je borstvoeding geeft, kan je aanspraak maken op betaald borstvoedingsverlof. Je krijgt dan een ziekte-uitkering van 60% van je brutoloon. Hoe krijg je borstvoedingsverlof?

  • Maak een afspraak maken met de arbeidsgeneesheer van je werk en vraag borstvoedingsverlof aan.
  • Kent de arbeidsgeneesheer je het verlof toe? Dan bezorgt hij/zij jou een formulier, dat je op jouw beurt aan de dienst Arbeidsongeschiktheid moet bezorgen.

2. Borstvoedingsverlof wordt soms ook individueel toegestaan. Dit is een gunst (geen recht) van de werkgever. Het gaat om een onbezoldigd verlof, waarvan de duur volgens afspraak met de werkgever bepaald wordt. Aangezien je niets uitbetaald krijgt, hoef je ons hiervan dus niet op de hoogte te brengen.

Voorwaarden

  • Je werkt als loontrekkende. Zelfstandigen en werklozen komen niet in aanmerking voor betaald borstvoedingsverlof.