Omwille van een technisch probleem is het online kantoor 'jouw NZVL' tijdelijk niet toegankelijk. We doen er alles aan dit zo snel mogelijk op te lossen.

Bedankt voor uw begrip.  

Vroegtijdige zorgplanning

Of je nu gezond bent of ziek, het is zinvol om al op voorhand na te denken welke zorg je wil in de toekomst. Want er komt misschien een moment waarop jij te ziek bent om zelf te beslissen en je omgeving voor jou beslissingen moet nemen. Door nu al aan vroegtijdige zorgplanning te doen, ontlast je de mensen het dichtst bij jou en heb jij gemoedsrust over welke zorg je zal krijgen. Het biedt een houvast om de zorg zo veel mogelijk af te stemmen op jouw noden en wensen. Op die manier geef je meer kwaliteit aan je leven en zo ook aan je levenseinde.

Wat is vroegtijdige zorgplanning?

  • Vroegtijdig betekent: stilstaan bij je wensen voor toekomstige zorg, ook als je op dit moment al ziek bent.
  • Iedereen kan aan vroegtijdige zorgplanning doen. Want je weet helaas nooit of je in de toekomst ziek zal worden en het kan iedereen overkomen.
  • Jij beslist zelf welke zorg je wil als je ziek zou worden of als je ziekte verergert en er keuzes moeten gemaakt worden over bijvoorbeeld een opname in een woonzorgcentrum, wilsverklaring, orgaandonatie, euthanasie ... Met andere woorden, op het moment dat je zelf wilsonbekwaam bent en anderen voor jou beslissingen moeten nemen.
  • Je gaat een dialoog aan met je omgeving, maar ook met je arts of andere zorgverleners. Een medewerker van onze dienst Maatschappelijk werk kan jou daarin begeleiden.
  • Nadat je alles hebt besproken met de nodige personen, zet je je wensen op papier.
  • Deel je wensen met je omgeving, je arts, je psycholoog …

Menswaardig levenseinde

We praten vaak over moeilijke thema’s zoals euthanasie, wilsbeschikkingen, orgaandonatie … maar het is niet evident om keuzes te maken en beslissingen te nemen. Kwaliteit geven aan je levenseinde is nochtans belangrijk.

Er zijn verschillende mogelijkheden om je wensen vooraf duidelijk te formuleren. Voor bepaalde keuzemogelijkheden is een schriftelijke verklaring noodzakelijk. Je moet meerderjarig zijn en in staat zijn om zelf te beslissen.

Een maatschappelijk werker van ons ziekenfonds kan je helpen bij het invullen en verspreiden van de nodige documenten. Hij/zij kan je ook helpen bij het organiseren van de zorg.

Meer weten? Neem ook een kijkje in de folder 'menswaardig levenseinde'.

Vraag?

Heb je hulp of advies nodig?

Dan kan je onze dienst Maatschappelijk werk bereiken:

  • Via telefoon naar 053 76 99 71 (elke werkdag van 8.00 tot 12.00 uur), of
  • Via e-mail naar dmw@nzvl.be.