Zorgverblijf

Als je een heelkundige ingreep hebt ondergaan of een ernstige aandoening hebt, is het soms onmogelijk om daar thuis van te herstellen. In zo’n geval kan je terecht in een centrum voor zorgverblijf.

Wie heeft recht op een zorgverblijf?

Voor een aanvraag in een zorgverblijf:

 • moet je in regel te zijn met je ziekenfondsbijdrage, en
 • voldoen aan één van volgende medische voorwaarden:
  • je hebt een heelkundige ingreep ondergaan;
  • je hebt chemotherapie, radiotherapie of een nierdialyse gehad;
  • je bent minstens zes nachten opgenomen in een ziekenhuis;
  • je hebt een opstoot van een aandoening die omschreven is in de lijst 'E-pathologie';
  • je hebt een psychische aandoening (zoals een depressie of een burn-out) en je bent in behandeling bij een erkend psychiater. 

Je kan ook niet zomaar naar een zorgverblijf:

 • Er is slechts één enkel zorgverblijf per aandoening per kalenderjaar mogelijk.
 • Je moet binnen de dertig dagen na je ontslag uit het ziekenhuis of na het einde van je behandeling opgenomen worden in het zorgverblijf.

Welke zorgverblijven zijn er?

Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen werkt samen met een aantal zorgverblijven. Hieronder vind je een overzicht van de verblijven waarmee we samenwerken.

Sommige verblijven werken via het derdebetalerssysteem. Dat betekent dat jij enkel je persoonlijke tussenkomst en het (eventuele) volledige verblijf van je begeleider betaalt aan het zorgverblijf. De rest van de factuur vraagt het verblijf rechtstreeks op bij ons. 

Zorgverblijf

Gemeente

Derdebetalerssysteem

Dunepanne

De Haan

JA

Namaste

Merendree

NEE

Residentie 't Neerhof

Brakel-Elst

NEE

WZC Ten Kerselaere

Heist Op den Berg

NEE

Dennenheuvel

Bomal Sur Ourthe

JA

Hoge Duin

Oostduinkerke

JA

Campus Salvator Jessa ziekenhuis

Hasselt

JA

De Koninklijke Villa

Oostende

JA

De Mouterij

Aalst

JA

De Pastorij

Denderhoutem

NEE

Ten Anker

Nieuwpoort

NEE

De Bron vzw

Zottegem

JA

Heydeveld

Opwijk

NEE

Drie Eiken

Edegem

JA

Tussenkomst van het ziekenfonds

Je kan een tussenkomst van het ziekenfonds krijgen, als aan volgende voorwaarden voldaan is:

 • Je ziekenfondsbijdrage is betaald.
 • Het medische luik van het aanvraagformulier is ingevuld en je voldoet aan bepaalde medische voorwaarden.
 • Je hebt een positief advies van de adviserend geneesheer.

De verblijven worden toegekend in periodes van zeven overnachtingen, met een maximum van 28 overnachtingen per kalenderjaar. De tussenkomst bedraagt 20 euro per nacht.

Hoe vraag je een zorgverblijf aan?

In tegenstelling tot wat je zou denken, vraag je je verblijf niet aan bij het centrum zelf. Maar je doet de aanvraag via de sociale dienst van het ziekenhuis, de dienst Maatschappelijk werk van je ziekenfonds of je behandelende arts.

We leggen je hieronder uit hoe je een aanvraag doet via onze dienst Maatschappelijk werk.

Doe je een eerste aanvraag?

Stuur het aanvraagformulier naar de adviserend arts van ons ziekenfonds. Een maatschappelijk werker zal je daarbij helpen.

 • Gaat het om een ziekenhuisopname? Doe je aanvraag dan zeker binnen de zeven kalenderdagen na je ontslag uit het ziekenhuis.

Aanvraagformulier

Verblijf je al in een zorgverblijf en vraag je een verlenging?

Een maatschappelijk werker kan je hierbij helpen.

 • Vraag een medisch attest van je behandelende arts.
 • Vul het verlengingsformulier in.
 • Bezorg je attest en verlengingsformulier aan de adviserend geneesheer van ons ziekenfonds, minstens vijf werkdagen vóór de eerste dag van je verlenging.
  • De adviserend geneesheer van ons ziekenfonds moet akkoord gaan met de verlenging.

Verlengingsformulier

Vraag?

Heb je hulp of advies nodig?

Dan kan je onze dienst Maatschappelijk werk bereiken:

 • Via telefoon naar 053 76 99 71 (elke werkdag van 8.00 tot 12.00 uur), of
 • Via e-mail naar dmw@nzvl.be.