Omwille van een technisch probleem is het online kantoor 'jouw NZVL' tijdelijk niet toegankelijk. We doen er alles aan dit zo snel mogelijk op te lossen.

Bedankt voor uw begrip.  

Woonzorgcentra en rust- en verzorgingstehuizen

Als het te moeilijk wordt om alleen thuis te blijven wonen, kan je op zoek naar permanente opvang. Je kan daarvoor terecht in woonzorgcentra en rust- en verzorgingstehuizen.

Een woonzorgcentrum is in de volksmond beter bekend als een rusthuis. Een rust- en verzorgingstehuis (RVT) is een woonzorgcentrum waar ook speciale plaatsen zijn voor zwaar zorgbehoevende ouderen.

Iedereen die 65 of ouder is, kan terecht in een woonzorgcentrum. In de praktijk is een woonzorgcentrum in de eerste plaats bedoeld voor wie echt niet meer thuis kan wonen. Het is dus pas als andere zorgformules zoals mantel- en thuiszorg geen oplossing meer bieden, en je bijna permanent verzorging en hulp of toezicht bij het wonen nodig hebt, dat je naar een woonzorgcentrum verhuist.

Je hebt als bewoner van een woonzorgcentrum je eigen kamer of leefruimte. Daarnaast zijn er in het woonzorgcentrum gemeenschappelijke ruimtes, waar je de andere bewoners kan ontmoeten en samen aan activiteiten kan deelnemen. Uiteraard kan je als bewoner het rusthuis in- en uitgaan wanneer je dat wilt, en kunnen familieleden of vrienden bij jou langskomen wanneer je dat wilt. Je bent er immers thuis.

Naast een permanente verblijfplaats biedt een woonzorgcentrum jou als bewoner ook de verzorging en ondersteuning die je vraagt. Dat gaat van huishoudelijke hulp en hulp bij dagelijkse taken tot (lichaams)verzorging en verpleging.

Er bestaan heel wat verschillen tussen de erkende woonzorgcentra, zowel qua faciliteiten als qua prijzen. Elk erkend woonzorgcentrum voldoet in elk geval aan de erkenningsvoorwaarden, die een basiskwaliteit in de opvang en de zorg garanderen. Elk woonzorgcentrum heeft ook een eigen reglement van orde: daarin staan belangrijke afspraken en huisregels.

Vraag?

Heb je hulp of advies nodig?

Dan kan je onze dienst Maatschappelijk werk bereiken:

  • Via telefoon naar 053 76 99 71 (elke werkdag van 8.00 tot 12.00 uur), of
  • Via e-mail naar dmw@nzvl.be.