Dementie

Vlaanderen telt momenteel 116.000 mensen met dementie. Tegen 2050 zal dat aantal oplopen tot ruim 200.000. Onze dienst Maatschappelijk werk kijkt vooruit: alle maatschappelijk werkers zijn opgeleid tot dementiekundige zorgverleners.

Personen met dementie of hun mantelzorgers kunnen op elk moment in het zorgtraject op ons een beroep doen. Op die manier kan, zodra de zorgsituatie bij een persoon met dementie te moeilijk wordt, een geschikte, langdurige begeleiding en ondersteuning aangeboden worden.

Vergeetachtigheid is geen dementie

Vergeetachtigheid gaat gepaard met het verouderingsproces. Kleine details uit een gebeurtenis even vergeten of soms niet herinneren waar je zaken achtergelaten hebt, het wil niet altijd zeggen dat je je direct zorgen moet maken.

Praten met een vertrouwde persoon kan al veel ongerustheid wegnemen.

Wat is dementie?

Dementie is een verzamelnaam van een aantal symptomen die voortkomen uit een onderliggende ziekte die op één of andere manier de hersenen aantast. Een misverstand is dat dementie alleen voorkomt bij ouderen.

Voorbeelden van die onderliggende ziekten zijn:

 • ziekte van Alzheimer,
 • vasculaire dementie,
 • fronto-temporale dementie.

De symptomen die optreden, zijn voor iedereen anders en zijn afhankelijk van de aard, plaats en de ernst van de afwijkingen in de hersenen. Voorbeelden van symptomen zijn o.a. geheugenproblemen, moeite om je te concentreren op een gesprek, gedragsveranderingen.

Wat doe je bij een vermoeden van dementie?

Wanneer je voelt dat de problemen aanhouden of je je zorgen blijft maken, is het goed om zeker contact op te nemen met je huisarts. Wanneer de huisarts na een gesprek een voorlopige diagnose kan stellen, zal hij je doorverwijzen om die te bevestigen. Het is belangrijk dat er zo snel mogelijk een juiste diagnose wordt gesteld om een goede behandeling mogelijk te maken.

Tips voor mantelzorgers

 • Blijf je familie en vrienden opzoeken
 • Voldoende rust is noodzakelijk
 • Durf hulp te vragen!
 • Zorg voor de nodige ontspanning en leuke activiteiten
 • Bied de persoon met dementie een vaste dagindeling om onrust te vermijden
 • Praten lucht op!
 • Geef je gevoelens een plaats
 • Maak je huis veilig
 • Zoek contact met lotgenoten

Hulp nodig van onze dienst Maatschappelijk werk?

Contacteer ons gerust via e-mail naar dmw@nzvl.be of door te bellen naar 053 76 99 71.

Ben je een professionele zorgverlener? Er is één intermutualistisch contactpunt waar je de contactgegevens van een persoon met dementie en/of mantelzorger kan doorgeven. Onze dienst Maatschappelijk werk zal op haar beurt deze persoon contacteren en een huisbezoek plannen, zodat de nodige ondersteuning kan bepaald worden.

Meer info

Meer info

Voor zorgverleners

Je kan terecht bij het intermutualistisch contactpunt:

Voor patiënten

Meer weten over dit onderwerp? Surf naar dementie.be