Thuiszorg

Wens je hulp bij het schoonmaken van je huis? Heb je nood aan iemand die je wekelijks gezelschap houdt? Heb je hulp nodig bij de verzorging? Als het even wat moeilijker gaat, kan thuiszorg een grote hulp zijn. Thuiszorgvoorzieningen zijn bedoeld om mensen met een zorgbehoefte zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

Thuiszorgdiensten

Er bestaan verschillende soorten diensten:

 • Gezinszorg: de huishoudelijke taken die bejaarden, zieken of personen met een handicap - al dan niet tijdelijk - niet aankunnen, worden door verzorgenden (gezins- en bejaardenhelpsters) overgenomen: persoonsverzorging, hulp in het huishouden, psychosociale ondersteuning van zowel de zieke persoon als de mantelzorgers.
 • Poetshulp: onderhoud van de woning.
 • Hulp met dienstencheques: hulp van huishoudelijke aard, de strijk, de boodschappen of het vervoer van personen met beperkte mobiliteit.
 • Oppashulp: vrijwilligers komen tegen een kleine vergoeding de persoon gezelschap houden wanneer de gezinshelpster of mantelzorger afwezig is. Dit kan ook in het weekend en 's nachts.
 • Karweihulp: tot de taken behoren onder andere schilderen en behangen, onderhoud van de tuin, kleine onderhoudswerken …
 • Warme maaltijden: deze dienst wordt vaak aangeboden door het OCMW, maar ook door private traiteurs.
 • Vervoer:  vrijwilligers brengen tegen een kleine vergoeding de persoon naar zijn/haar afspraak.
 • Thuisverpleging: verpleegkundige en hygiënische zorgen aan zieken, bejaarden en personen met een handicap.

Wil je een thuiszorgdienst aanvragen? Contacteer ons regionaal dienstencentrum*. Zij regelen de aanvraag voor jou. Bel naar 053 76 99 71 of mail naar thuiszorg@nzvl.be

Overleg thuiszorgdiensten

Soms komen er verschillende thuiszorgdiensten over de vloer. Voor een goede zorg en hulp is het belangrijk dat er een goede afstemming is, door met alle partners rond de tafel te zitten. We organiseren voor jou een multidisciplinair overleg (MDO), waarbij je in gesprek kan gaan met de zorg- en hulpverleners, vrijwilligers, familie en vrienden.

Wil je een multidisciplinair overleg aanvragen?

Contacteer onze dienst Maatschappelijk werk

Personenalarmsysteem

Wanneer je graag thuis wil blijven wonen, is het belangrijk dat dat veilig kan. Met een personenalarmsysteem (PAS) ben je nooit echt alleen en is er steeds iemand beschikbaar dag en nacht, 365 dagen per jaar. Hiervoor werken we samen met Z-Plus.

 • PAS-systeem: klassiek - Je draagt een klein zendertje rond je hals of pols. Wanneer je je in een noodsituatie bevindt, druk je op de knop van het zendertje. Je komt automatisch in verbinding met de alarmcentrale waar je het probleem doorgeeft. De alarmcentrale waarschuwt iemand uit jouw nabije omgeving of de spoedgevallendienst. De oproep gebeurt via een vaste telefoonlijn.
 • PAS-systeem: via gsm - Er wordt een antenne in het personenalarm geplaatst, ter vervangingen van de telefoonkabel. De antenne bevat een eigen SIM-kaart om de werking van het personenalarm te garanderen.
 • Het Mobiel Personen Alarm Systeem (MPAS) - Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk toestel dat je aan een sleutelbos, broeksriem … hangt. Met één druk op de alarmknop wordt een noodoproep gemaakt en kom je via een spreek-luister-verbinding rechtstreeks in contact met een hulpverlener of met een alarmcentrale. Je kan via het MPAS op elk moment gelokaliseerd worden.

Wil je een personenalarm aanvragen?

Heb je hulp nodig bij het invullen van de documenten? Dan kan je terecht bij het regionaal dienstencentrum*, via 053 76 99 71 of thuiszorg@nzvl.be.

* Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen is erkend als regionaal dienstencentrum. Het regionaal dienstencentrum (RDC) richt zich tot gebruikers van thuiszorgdiensten, mantelzorgers en vrijwilligers, kortom iedereen die vragen heeft rond thuiszorg. De opdrachten van het RDC zijn hulpmiddelenadvies, coördinatie van thuiszorg en organisatie van infomomenten.

Vraag?

Heb je hulp of advies nodig?

Dan kan je onze dienst Maatschappelijk werk bereiken:

 • Via telefoon naar 053 76 99 71 (elke werkdag van 8.00 tot 12.00 uur), of
 • Via e-mail naar dmw@nzvl.be.