Nieuws

Staking ziekenvervoersdiensten

Er is een spontane staking aan de gang bij de ziekenvervoerdiensten. 
Dit zou vooral in de regio Antwerpen, Oost- en West Vlaanderen zijn.
Voorlopig worden oncologisch en dialyse vervoer nog gespaard, maar het is niet zeker of dit zo zal blijven. 
Mutas zet alles op alles om aanvragers, zorginstellingen,… te verwittigen.

Ondersteuning terug naar het werk

Ben je arbeidsongeschikt (erkend) en kan/wil je terug aan het werk? Dan kan je je laten ondersteunen door een TNW-coördinator van je ziekenfonds. Hij/zij helpt je gepaste begeleiding te vinden om terug te gaan werken, dankzij een aanpassing aan je werk, ander werk of een opleiding. Lees meer.

Vaccins, ook buiten corona heel belangrijk!

Een vaccin is een preventief middel bedoeld om ziektes te vermijden.

Vaccins zijn gemaakt van levende verzwakte of geïnactiveerde (dode) ziektekiemen. Deze zorgen er voor dat je lichaam antistoffen kan aanmaken tegen de ziektekiem, zonder zelf de ziekte door te maken.  Vaccinatie is dus voor het lichaam een soort eerste kennismaking met een bacterie of een virus. Het lichaam leert hoe correct erop te reageren zodat die bacteriën of virussen de ziektes niet kunnen veroorzaken wanneer je er later mee in contact komt.

Soms is er een levenslange bescherming, soms neemt de hoeveelheid antistoffen met de jaren af en moet je je opnieuw laten vaccineren (herhalingsvaccin) om de hoeveelheid antistoffen voldoende hoog te houden.

Groepsimmuniteit

Vaccinatie kan je beschermen tegen een aantal aandoeningen die levensbedreigend kunnen zijn of die ernstige blijvende complicaties kunnen hebben. Door je te laten vaccineren, word je zelf beschermd, en zorg je ervoor dat jij bepaalde besmettelijke ziekten niet gaat verspreiden in je onmiddellijke omgeving.

Wanneer je je laat vaccineren, bescherm je ook diegenen die omwille van leeftijd of gezondheidsredenen niet gevaccineerd mogen of kunnen worden, ook al zijn ze net extra kwetsbaar. Denk bijvoorbeeld aan mensen met bepaalde allergieën, chronische ziekten of met een verzwakt immuunsysteem, zoals leukemiepatiënten of mensen die een transplantatie gehad hebben. Voor hen is het heel belangrijk dat hun omgeving zo weinig mogelijk ziektes verspreidt en dus ook dat jij goed gevaccineerd bent.

Veiligheid vaccins

Vaccins kunnen bijwerkingen geven, maar meestal zijn deze bijwerkingen beperkt en gaan ze snel voorbij. Ernstige bijwerkingen zijn uiterst zeldzaam. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat vaccinaties bepaalde ernstige of chronische ziektes zouden veroorzaken.

Mogelijke lichte bijwerkingen zijn:

 • - matige koorts (minder dan 38,5 °C)
 • lichte pijn, roodheid of zwelling op de injectieplaats. Bij sommige vaccins kan dit uitgebreider zijn. Dit verdwijnt meestal spontaan na enkele dagen. 
 • - verharding op de injectieplaats - soms knobbeltje
 • - bij een vaccinatie tegen mazelen, bof of rodehond: koorts tussen de 5de en de 12de dag na de vaccinatie.
 • - een lichte rode huiduitslag en/of tijdelijke gewrichtspijn.

Voor deze bijwerkingen is er geen behandeling nodig, de klachten verbeteren spontaan (een knobbeltje kan wel enkele weken voelbaar blijven). Is de reactie erger of ben je ongerust, neem dan de bijsluiter door of neem contact op met je huisarts.

Terugbetaling

IN VLAANDEREN

Volg je het basisvaccinatieschema, dan zijn de vaccins die je beschermen tegen 12 verschillende infectieziekten helemaal gratis in Vlaanderen, als de vaccinator ze bestelt in Vaccinnet. Het kost je alleen de consultatie bij je arts. Voor kinderen en jongeren is ook de consultatie bij Kind en Gezin of het CLB gratis. Ook voor volwassenen zijn sommige vaccins gratis, zoals de griepvaccins voor bewoners in woonzorgcentra en sommige andere instellingen. Vaccins voor de herhalingsinentingen tegen difterie, tetanus en kinkhoest zijn voor iedereen gratis in Vlaanderen. Ook je ziekenfonds komt tussen in de kostprijs van een aantal erkende vaccins.

 

IN WALLONIE EN BRUSSEL

In Wallonië en Brussel zijn de vaccins die aanbevolen worden voor baby’s, kinderen en jongeren gratis, op twee voorwaarden. Ze moeten: 

 • worden toegediend op de momenten aanbevolen door de vaccinatiekalender
 • worden besteld door de gezondheidsprofessional in het kader van het vaccinatieprogramma voor Wallonië en Brussel.

Andere vaccins (HPV, griep, …) voor kinderen en volwassenen worden gedeeltelijk door het Riziv terugbetaald.

 

Vaccinatie van baby’s, kinderen en jongeren:

In het gezondheidsboekje, dat aan de ouders van iedere pasgeborene wordt overhandigd tijdens het verblijf op de materniteit, zitten klevertjes  die toegang verlenen tot de vaccins die worden toegediend in het kader van het vaccinatieprogramma van Wallonië en Brussel.

In ruil voor deze klevertjes  kunnen alle vaccins die aanbevolen worden voor baby’s, kinderen en jongeren gratis door de ouders worden verkregen. Daartoe moeten ze zich richten tot de vaccinator van hun keuze – raadpleging Kind en Gezin, behandelende arts, kinderarts buiten het ziekenhuis of de dienst pediatrie van het ziekenhuis, … Hij zal de toegediende vaccins opnemen in het gezondheidsboekje van het kind.

Alleen het vaccin tegen het rotavirus, aanbevolen in het schema van het vaccinatieprogramma van Wallonië en Brussel, maakt geen deel uit van het klevertjes circuit. Het kan worden aangekocht in de apotheek, op voorschrift van een arts, en wordt gedeeltelijk terugbetaald naargelang van het ziekenfonds.

Zwangere vrouwen hebben geen klevertjes nodig om de gratis vaccins te verkrijgen die hen aanbelangen zoals kinkhoest of griep.

 

Het is belangrijk zicht te behouden welke vaccins je al dan niet toegediend kreeg. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de vaccinatiekaart of MyHealthViewer (digitaal). Zorg er zeker voor dat je in gesprek gaat met je huisarts om na te gaan of jouw vaccinatiegegevens in je globaal medisch dossier staan.

 

Bronnen: https://www.laatjevaccineren.be/ (Vlaanderen) en https://www.vaccination-info.be/(Brussel/Wallonië)

Lees hier de brochure

De Maximumfactuur houdt je medische uitgaven binnen de perken

Wat is de Maximumfactuur ?

De maximumfactuur (MAF) is een beschermingsmaatregel die de uitgaven voor geneeskundige verzorging van uw gezin, ouderen, gepensioneerden en chronisch zieken binnen de perken houdt.

Een groot deel van de medische kosten betaalt het ziekenfonds terug. Toch is er meestal een deel dat u zelf moet betalen, het remgeld. Als in de loop van het jaar de remgelden een maximumbedrag bereiken, dan betaalt uw ziekenfonds de remgelden die daar later nog bijkomen volledig terug.

Niet alle remgelden van medische kosten komen in aanmerking voor de MAF. Uw ziekenfonds kan u meer info over uw persoonlijk dossier geven.

 

Hoe en wanneer ontvangt u uw tussenkomst van de maximumfactuur?

Het ziekenfonds houdt de teller van uw medische kosten bij. Als uw remgelden het maximumbedrag van dat jaar overschrijden, dan betaalt het ziekenfonds ze automatisch maandelijks terug. U hoeft hiervoor dus zelf niets te doen.

Van zodra het plafondbedrag bereikt is, hoeft u geen remgeld meer te betalen voor terugbetaalde geneesmiddelen en magistrale bereidingen bij de apotheker. Hetzelfde geldt voor uw ziekenhuisfactuur. Bij overschrijding van het plafondbedrag zal het ziekenhuis de remgelden die meegerekend worden voor de teller van de MAF rechtstreeks verrekenen met het ziekenfonds. Opgelet : supplementen vallen niet onder de teller van de maximumfactuur en blijven dus ten laste van de patiënt.

 

Welke types MAF bestaan er?

 • De inkomens-MAF
  • Hiervoor komt iedereen in aanmerking. Bij dit type MAF is het plafondbedrag afhankelijk van het netto belastbaar inkomen van uw gezin.
 • De sociale MAF
  • Hiervoor komen bepaalde sociale categorieën in aanmerking, bv recht hebben op verhoogde tegemoetkoming en ligt het plafondbedrag vast.
 • De MAF chronische zieken
  • Bij dit type MAF wordt er een verlaging van 108,24 euro (geïndexeerd 2021) op het grensbedrag toegepast indien je voldoet aan bepaalde voorwaarden.
 • De MAF voor kinderen jonger dan 19 jaar
  • Dit type MAF is een extra bescherming voor kinderen en hier ligt het plafondbedrag vast.

 

Hoe kent het ziekenfonds de maximumfactuur toe?

Om in aanmerking te komen, onderzoekt het ziekenfonds de volgende elementen:

 • De samenstelling van uw gezin op 1 januari van het betrokken jaar (alle personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn, vormen een gezin in de berekening van de maximumfactuur).
 • Het netto belastbaar inkomen van u en dat van uw gezin van 2 jaar geleden.
 • Het bestaan van een sociale categorie binnen het gezin. In grote lijnen kan men stellen dat zo goed als alle rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV) hieronder vallen.
 • De chronische uitgaven voor je geneeskundige verzorging.

 

Toekenning statuut persoon met chronische aandoening.

Het ziekenfonds kent u dit statuut automatisch toe voor 2 jaar en kan vervolgens per jaar verlengd worden indien u voldoet aan één van volgende voorwaarden:

 • uw totale uitgaven voor geneeskundige verzorging bedragen minstens 325,35 euro per kwartaal (geïndexeerd 2019) en dit gedurende 8 opeenvolgende kwartalen, waarbij de 8 kwartalen 2 kalenderjaren vormen. De uitgaven voor geneeskundige verzorging omvatten zowel het deel dat het ziekenfonds betaalt als uw persoonlijk aandeel.
 • of indien u het forfait voor chronisch zieken geniet.

 

Het ziekenfonds kent u het statuut voor een langere periode toe (5 jaar) indien u voldoet aan volgende voorwaarden:

 • uw totale uitgaven voor geneeskundige verzorging bedragen minstens 325,35 euro per kwartaal (geïndexeerd 2019), gedurende 8 opeenvolgende kwartalen, waarbij de 8 kwartalen 2 kalenderjaren vormen. De uitgaven voor geneeskundige verzorging omvatten zowel het deel dat het ziekenfonds betaalt als uw persoonlijk aandeel.
 • en u lijdt aan een zeldzame ziekte of weesziekte

Online kantoor niet beschikbaar 9/09 - 12/09

Vanaf vrijdag 9 september 17.00 uur tot en met maandag 12 september 7.00 uur zal het online kantoor niet beschikbaar zijn door technische werken.

We excuseren ons alvast voor het ongemak.

Eerste hulp bij ... lage rugpijn

 • Lage rugpijn is voelbaar van de onderste ribben tot de billen, en kan soms uitstralen tot aan de benen. Het kan plots of geleidelijk opkomen. Het kan hevig of zeurende pijn zijn.
 • De precieze oorzaak van rugpijn is vaak niet of moeilijk te vinden.
 • Doorgaans hebben de klachten te maken met overbelasting van de rug, door te lang dezelfde beweging of houding aan te nemen, een verkeerde beweging of overgewicht. Of door onderbelasting, door verzwakte spieren, veelvuldig zitten, te weinig beweging of sport.
 • Rugpijn wordt zelden veroorzaakt door een ziekte, beschadiging of afwijking van de rug. Bij gewone lage rugpijn zijn de structuren in de rug niet beschadigd en bestaat er geen gevaar voor blijvende letsels.
 • De klachten van gewone lage rugpijn verdwijnen meestal spontaan, dus er is geen reden tot ongerustheid.
 • Bewegen is de beste remedie om rugpijn te voorkomen of om van de rugpijn af te geraken. Bewegen versterkt de rugspieren, verhoogt geleidelijk de belastbaarheid van je rug en laat de rug opnieuw in conditie komen. Je kan je hierbij laten begeleiden door bijvoorbeeld een kinesist.
 • Bedrust is niet nodig. Langdurig liggen is zinloos en zelfs schadelijk, het verzwakt de spieren en veroorzaakt stijfheid in de rug. Medicatie is in de meeste gevallen ook niet nodig.
 • Ga naar de arts als je buiten de rugpijn ook uitstralende pijn hebt, raadpleeg dringend je arts als je last hebt van krachtsverlies, gevoelsstoornissen, erectiestoornissen, plasproblemen of incontinentie.
 • Medische beeldvorming is vaak niet zinvol bij lage rugpijn.

Herfstprik

Vanaf 5 september starten de vaccinaties van de Herfstprik voor Covid-19

Wie wordt uitgenodigd?

In Vlaanderen worden in totaal zo’n 4,5 miljoen personen uitgenodigd in volgorde van prioriteit:

1ste groep:  hoogste prioriteit:

 • 65 tot 80 jarigen en immunogecompromitteerden,
 • ouder dan 80 jaar
 • bewoners van WZC

2e groep: zorgprofessionals: iedereen die in de zorg werkt, ook de medewerkers van de vaccinatiecentra

3e groep: 50 tot 64 jarigen

4e  groep: 18 tot 50 jarigen 

Wanneer wordt men uitgenodigd?

In Vlaanderen gebeurt de vaccinatie tussen 5/9 en 31/10/2022 in de verschillende vaccinatiecentra. De timing ziet eruit als volgt: 

 • 5/9 tot 3/10 : 65+ en immunogecompromitteerden, zorgverstrekkers in de eerste lijn
 • 3/10 tot 10/10: 50 tot 65 jarigen
 • in de loop van oktober: 80+ gezien vaccinatie juni ll. en 3 maand interval nodig is
 • 10/10 tot 31/10: 18 tot 50 jarigen      
 • De vaccinaties in de ziekenhuizen starten medio augustus voor zorgpersoneel met Moderna
 • De Vaccinaties in de woonzorgcentra starten de tweede helft van september
 • In Vlaanderen worden er geen vaccinaties bij huisartsen, apothekers of bedrijven gedaan.

Meer info op: www.laatjevaccineren.be

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?