Antibiotica, gebruik ze goed en enkel als het moet!

antibiotica
Tips & tricks

Overmatig en verkeerd gebruik van antibiotica maakt dat bacteriën er niet langer gevoelig voor zijn. Deze antimicrobiële resistentie betekent op zijn beurt een ernstige bedreiging voor de gezondheid. Wanneer antibiotica niet meer werken, worden ziekenhuisverblijven langer, behandelingen duurder, banale wondinfecties zijn niet meer te genezen en zelfs chirurgische ingrepen komen in het gedrang. Om hun werkzaamheid te behouden, moeten antibiotica correct en alleen wanneer nodig worden ingezet.

We leggen je in dit artikel graag uit wat antibiotica zijn, hoe je ze moet gebruiken, tegen welke zaken ze wel of niet effectief zijn, wat de nevenwerkingen zijn en hoe jij kan meedoen aan de strijd tegen antibioticaresistentie.

Meer lezen