Gezondheid in geest en lichaam

Terugbetalingen voor lichaam én geest

Gezond zijn; dat betekent je goed voelen in je lijf én je hoofd. Daarom biedt het NZVL verschillende terugbetalingen voor je fysieke en mentale gezondheid.


Je krijgt een tussenkomst voor:

* sport en fitness

* dieetadvies

* preventief onderzoek

* vaccinaties

* psychologische behandelingen

Welke tussenkomst kan ik krijgen?

Sport en beweging: tot € 30 terugbetaald!

Elk jaar kan je tot € 30 terugkrijgen van je lidgeld voor een erkende sport- of fitnessclub, ongeacht je leeftijd. Ook wanneer je op doorverwijzing van een dokter naar een bewegingscoach gaat, kan je deze tegemoetkoming aanvragen.

Ga je langs bij een sportarts of cardioloog voor een medische sportgoedkeuring of preventieve hartscreening? Dan krijg je om de twee jaar tot € 30 terug.


Wat met ‘bewegen op verwijzing’?

Wanneer je moet bewegen op verwijzing en dus door je arts doorverwezen wordt naar een bewegingscoach, ontvang je ook een tussenkomst.


 

Medische sportkeuring of preventieve hartscreening: tot € 30 terug!

Ook wie langsgaat bij een huisarts, sportarts of cardioloog voor een medische sportkeuring of preventieve hartscreening, krijgt van ons een tegemoetkoming. Om de 2 jaar betalen we je tot € 30 terug. Deze tussenkomst wordt uitgekeerd op basis van het ingevulde document 'medische sportkeuring'.

Dieetadvies: tot € 40 terug

Voor dieetadvies kan je tot tot € 40 terugbetaald krijgen.

Deze terugbetaling kan je gebruiken voor:

* een consultatie bij een erkende diëtist

* Weight Watchers (excl. online)

* Bodystyling

* Infraligne

* Figurel

 

Let op: de terugbetalingen zijn niet cumuleerbaar.


 

Preventieve onderzoeken

Ongeacht je leeftijd kan je om de 2 jaar rekenen op een tussenkomst van € 8 voor onderzoeken op baarmoederhalskanker, borstkanker (mammografie) en prostaatkanker.

Vaccinaties: tot € 50 terug

Beter voorkomen dan genezen! Vaccinaties waarvoor je geen wettelijke terugbetaling ontvangt, betalen wij terug tot € 50. Bovenop de terugbetaling voor een griepvaccin die je ontvangt in de wettelijke ziekteverzekering, kan iedereen genieten van € 4 tussenkomst per kalenderjaar.

 

Psychologische begeleiding: tot € 150 per jaar*

Bij het NZVL ontvang je ook een tussenkomst voor psychologische hulpverlening, waarvoor je geen wettelijke terugbetaling ontvangt, betalen wij tot maximum € 150 terug vanaf 01/01/2023 (15 consultaties van € 10) . Het gaat om consultaties bij:

  • Een psycholoog aangesloten bij de psychologencommissie (www.compsy.be)
  • Een klinisch psycholoog die beschikt over een visumnummer van de FOD Volksgezondheid.
  • Een klinisch orthopedagoog die beschikt over een visumnummer van de FOD Volksgezondheid.
  • Een seksuoloog aangesloten bij de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie.
  • Een verstrekker in het bezit van een masterdiploma orthopedagogie of psychologie.

*Behoudens goedkeuring door de CDZ

Tussenkomst voor het lidmaatschap van een diabetesvereniging

Het ziekenfonds betaalt tot € 30 per kalenderjaar mits voorlegging van een betalingsbewijs. Het bedrag van de tegemoetkoming is beperkt tot het bedrag dat werkelijk voor de aansluiting bij de diabetesliga werd betaald.

Gratis reisverzekering binnen Europa

Onbezorgd op vakantie? Het NZVL voorziet 24 uur op 24 bijstand in geval van ziekte, ongeval en/of ziekenhuisopname in het buitenland dankzij de Mutas reisbijstand.

Wanneer ontvang ik mijn tussenkomst?

We doen ons uiterste best je terugbetaling zo snel mogelijk te verwerken. Je tegemoetkoming wordt gestort op het rekeningnummer dat je ingevuld hebt in je dossier, tenzij anders aangegeven.

Tip: dankzij Jouw NZVL kan je de status van al je terugbetalingen 24/7 opvolgen.

 

Overstappen kost geen moeite

Wil je overstappen naar het NZVL? Ook dat is simpel, want wij nemen contact op met je huidige ziekenfonds en regelen al het papierwerk. Laat ons weten dat je wilt overstappen, en wij voorzien de rest. Voor meer info kan je een vrijblijvend thuisbezoek aanvragen of eens binnenspringen in een van onze kantoren.

Een deel van je sport- en gezondheidskosten terugbetaald krijgen?

Het NZVL staat voor je klaar, ook op het veld en in de sportzaal. Interesse in onze terugbetalingen op vlak van sport en gezondheid? Plan een vrijblijvend thuisbezoek of spring eens binnen in een van onze kantoren, waar onze adviseurs je maar al te graag verderhelpen.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?