Genetische dragerschapsscreening (BeGECS)

Via de genetische dragerschapsscreening (BeGECS) kan je als koppel laten onderzoeken of jullie een verhoogd risico hebben op een kindje met een ernstige erfelijke ziekte vóór de zwangerschap, ook als er in de familie nog geen erfelijke aandoeningen voorkomen. Als beide partners drager zijn van dezelfde autosomaal recessieve aandoening, hebben ze 25% kans op een kind met deze aandoening. 

Hoe verloopt deze test?

Er wordt bij beide partners een bloedstaal afgenomen. Met de test worden meer dan 1500 genen gescreend. Het resultaat van deze test is beschikbaar na 3 maanden. De mogelijkheden om de kinderwens te vervullen wordt steeds per koppel besproken.

Wat kost dit?

De test kost €1500 per koppel, of €750 per persoon. Voor testen afgenomen vanaf 1/1/2024 voorziet het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen een tussenkomst van € 125* per aangesloten persoon. Indien je dus met twee aangesloten bent bij ons, krijg je een tussenkomst van € 250. De tussenkomst wordt betaald op basis van een factuur met vermelding van:
•    De aard van de test
•    Het betaald bedrag
•    De factuur wordt per persoon opgemaakt
•    Indien er reeds een tussenkomst voorzien wordt uit de wettelijke ziekteverzekering, is er geen extra tussenkomst van € 125 per persoon.

Belangrijk om te weten

Ongeveer 1-2% van de koppels heeft een verhoogd risico op een kind met een ernstige autosomaal recessieve aandoening. Bij deze koppels is er meestal niemand eerder in de familie met deze erfelijke aandoening. Er zijn meer dan 1500 genen in de test opgenomen. Als het resultaat van de screening geen verhoogd risico aantoont, is het risico op een erfelijke aandoening echter niet volledig uitgesloten. Bovendien worden sommige aandoeningen veroorzaakt door een combinatie van erfelijke en niet-erfelijke factoren. Die kunnen we evenmin uitsluiten.

Waar kan je deze test laten uitvoeren?

Deze test kan je laten afnemen in de Belgische genetische centra (UZ Gent, UZ Brussel, UZ Leuven, UZ Antwerpen, Erasme ULB, CHU Luik, UCL Saint-Luc en het IPG)

* Behoudens goedkeuring door de CDZ