Voordelen voor kinderen

We bieden heel wat tussenkomsten voor jouw kinderen. Onder andere voor orthodontie, psychotherapie, thuisoppas en logopedie betalen we jou een deel van je kosten terug. Wat je kan aanvragen en hoe, lees je hier.

Hoe vraag je je voordelen aan?

Bij elk voordeel lees je welk document je nodig hebt. Bezorg ons het document op één van deze manieren:

 • Gemakkelijk en snel door het op te laden in het online kantoor;
 • Door het te mailen naar het mailadres van het kantoor in jouw buurt;
 • Door het in een van onze brievenbussen te steken of af te geven in een NZVL-kantoor.

Alle terugbetalingen gebeuren zo snel mogelijk op het rekeningnummer gekend in je dossier (tenzij anders aangegeven).

Tip! Je kan je terugbetalingen opvolgen in het online kantoor 'Jouw NZVL'.

Inloggen

Tot € 190 aan terugbetalingen voor sport en vrije tijd

Schoolreizen: tot € 50

Voor een schoolreis (een buitenschoolse activiteit van één dag) is er een jaarlijkse tussenkomst van maximaal 50 euro voorzien.

Hoe krijg je de tussenkomst? Download en bezorg ons het attest snel en makkelijk via het online kantoor. Of download het hieronder en bezorg het via één van onze postbussen.

Download het attest

Speelpleinwerking: tot € 50

Gaan je kinderen op speelpleinwerking? Dan geniet je van een tussenkomst tot 5 euro per dag met een maximum van 50 euro per jaar.

Hoe krijg je de tussenkomst? Download en bezorg ons het attest snel en makkelijk via het online kantoor. Of download het hieronder en bezorg het via één van onze postbussen.

Download het attest

Jeugdbewegingen: € 10

Voor kinderen die aangesloten zijn bij een jeugdbeweging, krijg je een tussenkomst in het lidgeld van 10 euro per kalenderjaar.

Hoe krijg je de tussenkomst? Download en bezorg ons het attest snel en makkelijk via het online kantoor. Of download het hieronder en bezorg het via één van onze postbussen.

Download het attest

Kampen: tot € 50

Je kan jaarlijks tot 50 euro (5 euro per dag voor maximaal 10 dagen) terugkrijgen wanneer je kind (t.e.m. 18 jaar) op kamp gaat. De tussenkomst geldt voor bos-, sneeuw-, zee- en plattelandsklassen, jeugd-, sport-, computer- en taalkampen.

Kinderen en jongeren met een beperking* die deelnemen aan een speciaal voor hen ingericht kamp (tot 18 jaar of mits verlengde minderjarigheid), kunnen een tussenkomst krijgen van 250 euro per jaar, uitgezonderd voor kampen van Krunsj.

* kinderen met ten minste 66% ontoereikende of verminderde lichamelijke of geestelijke geschiktheid

Hoe krijg je de tussenkomst? Download en bezorg ons het attest snel en makkelijk via het online kantoor. Of download het hieronder en bezorg het via één van onze postbussen.

Download het attest

Sport: tot € 30

3… 2… 1… Go! Je kind krijgt jaarlijks een tegemoetkoming van maximaal 30 euro per persoon voor de aansluiting bij een sportclub. Alle voorwaarden lees je hier.

Hoe krijg je de tussenkomst? Download en bezorg ons het attest snel en makkelijk via het online kantoor. Of download het hieronder en bezorg het via één van onze postbussen.

Download het attest

Kinder- en jeugdvakanties

Dankzij Krunsj (vakanties om in te bijten!) kan je zoon/dochter mee op kwaliteitsvolle en (volgens de kinderen) onvergetelijke vakanties, aangepast aan de behoeften van iedere leeftijdsgroep.
Krunsj heeft vakanties voor iedereen: kleutervakanties, binnenlandse kindervakanties, actievakanties, avonturenkampen of skivakanties. Ook prachtige buitenlandse bestemmingen zijn opgenomen. Krunsj ging al op roadtrip, zonvakantie, actievakantie naar o.m. Spanje, Turkije, Kroatië, Zweden, Oostenrijk, Tsjechië ...

Neemt jouw kind of tiener deel aan één van de supertoffe kampen van Krunsj? Dan krijg je geen tussenkomst, maar wel een korting tot € 125!

Gratis wereldwijde reisverzekering

24/24 uur bijstand in geval van ziekte, ongeval en/of ziekenhuisopname in het buitenland, dankzij de wereldwijde Mutas reisbijstand voor kinderen.

Terugbetaling van je wettelijke remgelden

Voor kinderen jonger dan 7 jaar krijg je de wettelijke remgelden voor prestaties bij een huisarts of geneesheer-specialist bij ambulante zorg terugbetaald (met een vrijstelling van 12 euro per jaar per kind).

Hoe krijg je de tussenkomst? Bezorg ons het document ‘Remgeld voor kinderen’, na verloop van het betrokken jaar. Download en bezorg ons het attest snel en makkelijk via het online kantoor. Of download het hieronder en bezorg het via één van onze postbussen.

Download het attest

Vaccinaties

Heeft je kleine spruit vaccinaties nodig? Bij ons kan je rekenen op een tussenkomst van 50% tot maximum 50 euro per persoon per jaar (als er geen tussenkomst voorzien is in de verplichte ziekteverzekering).

Hoe krijg je de tussenkomst? Bezorg ons het BVAC-attest afgeleverd door de apotheker.

Pleegzorgpremie

Heb je langdurig een (minderjarig) pleegzorgkind bij je wonen vanaf 01-01-2023? Dan heb je recht op een premie van 150 euro.

Hoe krijg je de tussenkomst? Bezorg ons een attest afgeleverd door de dienst pleegzorg.

Gratis thuisoppas voor zieke kinderen

Wordt je kind plots ziek en vind je niet onmiddellijk opvang? Neem dan contact op met de dienst gratis thuisoppas voor zieke kinderen op het nr. 0800 62 009 (tot 8 dagen per jaar - max. 4 opeenvolgende dagen). Deze dienstverlening is geldig voor kinderen tussen 0 en 12 jaar.

Voor deze dienstverlening werkt het ziekenfonds samen met "I-Mens". We kunnen jammer genoeg geen garantie geven op een thuisoppas op het door jou gevraagde moment, dat hangt immers af van de mogelijkheden van onze partner I-mens. Ze doen er in ieder geval alles aan om snel een oppas te vinden.

Orthodontie

Heel wat kinderen hebben 'blokjes' of een beugel nodig. Deze behandelingen zijn echter niet goedkoop. Daarom betalen wij voor orthodontische behandelingen waarvoor tussenkomsten voorzien zijn uit de verplichte ziekteverzekering en opgestart zijn vanaf 01/01/2024, tot maximaal 1.400 euro terug (acht keer 175 euro).

 • € 175 bij het aanbrengen van het apparaat
 • € 175 na 6 raadplegingen
 • € 175 na 12 raadplegingen
 • € 175 na 18 raadplegingen
 • € 175 na 24 raadplegingen
 • € 175 na 30 raadplegingen
 • € 175 na 36 raadplegingen
 • € 175 bij het einde van het behandelingsplan

Voor behandelingen opgestart tussen 1/1/2021 en 31/12/2023 bedraagt deze tussenkomst € 1.200  en zal deze betaling gebeuren in schijven van € 150.

Krijg je geen tussenkomst uit de verplichte ziekteverzekering? Dan geven wij toch een eenmalige tussenkomst van 175 euro na zes raadplegingen voor behandeligen opgestart vanaf 01/01/2024. Voor behandelingen vóór deze datum opgestart, bedraagt dit € 150. Download en bezorg ons het attest snel en makkelijk via het online kantoor. Of download het hieronder en bezorg het via één van onze postbussen

Download het attest

Hoe krijg je de tussenkomst? Als je voldoet aan de voorwaarden worden de tussenkomsten via de aanvullende verzekering automatisch uitbetaald na uitbetaling van de wettelijke tussenkomsten - op basis van het getuigschrift voor verstrekte hulp (de plaatsing en de raadplegingen op 6, 12, 18, 24, 30 en 36 weken). Op het einde van de behandeling bezorg je ons wel nog het attest.

Nog meer terugbetaling? Wist je dat je dankzij onze extra verzekering 'MaxiPlan'  nog tot 250 euro extra en met onze tandverzekering 'TandPlus' tot 1.000 euro extra terugbetaald kan krijgen per behandelingsplan?

Logopedie

Je hebt recht op een tussenkomst voor een logopediebehandeling als je:

 • voorafgaandelijk een aanvraag hebt ingediend bij de adviserend arts, en,
  • de behandeling niet terugbetaald wordt door de verplichte ziekteverzekering, of
  • je wettelijke rechten op terugbetaling al uitgeput zijn
  • het RIZIV geen tegemoetkoming voorziet.

De aanvraag moet het volgende omvatten :

 • Een aanvraagformulier
 • Een voorschrift van de specialist
 • Een logopedisch verslag

Dankzij onze aanvullende tussenkomst krijg je 7,50 euro per sessie terugbetaald, met een maximum van 80 sessies. Die kunnen eenmalig verlengd worden met 80 sessies voor een andere logopediestoornis.

Hoe krijg je de tussenkomst? Bezorg ons het getuigschrift voor verstrekte hulp afgeleverd door een logopedist(e).

Psychologische behandelingen

Zelfs onze kleinsten kunnen baat hebben bij een psychologisch bezoek. Daarom kunnen ook zij tot 150 euro tussenkomst (vijftien keer 10 euro per kalenderjaar) krijgen voor consultaties bij:

 • Een psycholoog aangesloten bij de psychologencommissie (www.compsy.be)
 • Een klinisch psycholoog die beschikt over een visumnummer van de FOD Volksgezondheid
 • Een klinisch orthopedagoog die beschikt over een visumnummer van de FOD Volksgezondheid
 • Een seksuoloog aangesloten bij de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie
 • Een verstrekker in het bezit van een masterdiploma orthopedagogie of psychologie

Hoe krijg je de tussenkomst? Download en bezorg ons het attest snel en makkelijk via het online kantoor. Of download het hieronder en bezorg het via één van onze postbussen.

Download het attest

benieuwd

Ontdek al onze voordelen

We hebben nog meer voordelen dan dit! Benieuwd naar welke andere tussenkomsten we in de aanbieding hebben en welke voor jou interessant kunnen zijn?

Maak een simulatie en bereken je voordeel

Al overtuigd van het NZVL-pakket? Word NZVL-klant