For care provider

De webtool 4CP is er voor de zorgverlener.

Ben je klant en wil je gegevens bekijken? Dan kan je terecht op het online kantoor.

Ben jij een zorgverlener?

De webtool is beschikbaar op 4cp.be en volgt de logica van jouw manier van werken. De aangeboden functionaliteiten zijn een weerspiegeling van de verschillende stappen in het proces van factureren en tariferen. Daarenboven heb je onder meer de mogelijkheid om de verzekerbaarheidsgegevens op te vragen of om op een gestructureerde manier je eventuele vragen te stellen.

Welke zijn de aangeboden functies binnen 4CP?

  • Raadpleging van jouw factureringszendingen
  • Onderverdeling van de betalingen per ziekenfonds
  • Raadpleging van een betaling aan de hand van een rekeninguittreksel
  • Details van bijkomende betalingen
  • Gedetailleerde raadpleging van de afrekeningen
  • Raadpleging van jouw geschillendossiers
  • Raadpleging van het cliënteel, lid van één van de Landsbonden, ingeschreven in een wijkgezondheidscentrum (medisch huis)
  • Raadpleging van de verzekerbaarheid van jouw patiënten, lid van één van de drie Landsbonden
  • Stellen van een gestructureerde vraag met de mogelijkheid een document of bestand mee te sturen met jouw vraag
  • Rechtstreekse toegang tot de gegevens van een instelling of verstrekker.

Er zijn nog andere functionaliteiten in voorbereiding. Jouw suggesties zijn altijd welkom. 4CP wil een levend project zijn dat zich steeds aanpast aan jouw specifieke behoeften. Jouw eventuele opmerkingen, ideeën en suggesties zijn welkom op het algemene mailadres info@4cp.be.

Meer info

Meer informatie?

Voor meer informatie en toegang tot 4CP, kan je terecht op 4cp.be