Ziekenvervoer

Er is een verschil in dringend en niet-dringend ziekenvervoer.

Dringend vervoer

Er wordt bij de tussenkomst  dringend vervoer een forfait aangerekend. Je betaalt 60 euro ongeacht het aantal km. Dit moet aangevraagd worden via de alarmcentrale.


Niet-dringend ziekenvervoer

In onderstaande gevallen kan je rekenen op een tussenkomst:
opname en ontslag in een erkend ziekenhuis, daghospitalisatie in een erkend ziekenhuis, opname en ontslag in een erkend hersteloord, chemo- en radiotherapie, hemodialyse (kunstnierbehandeling), nabehandeling bij orgaantransplantatie, kortverblijf in een erkende instelling, pluridisciplinaire en cardiale revalidatie, enkel met eigen wagen: ambulante locomotorische revalidatie in een erkend centrum indien geen tussenkomst in de reiskosten is voorzien in de verplichte ziekteverzekering.

Niet-dringend vervoer moet je altijd aanvragen bij Mutas via de telefooncentrale: 078 15 95 95. Zo niet, ontvang je een mindere tussenkomst*.

 

Terugbetaling, vervoer aangevraagd via Mutas

Gewoon verzekerdeRechthebbende verhoogde tegemoetkoming
Ziekenwagen

Remgeld van € 30Remgeld van €30
Rolstoel

Remgeld van € 20Remgeld van € 20

*Terugbetaling, vervoer niet aangevraagd via Mutas

Er is een verminderde tussenkomst van 25% van de gefactureerde kilometer voor de gewone verzekerde en 30% voor de personen die recht hebben op de voorkeurregeling (RVV).


Kom je met eigen vervoer?

Bij ziekenhuisopname of ontslag: € 0,10/km vanaf de 31ste km.


Heb je nood aan reeksenvervoer?

Voor reeksenvervoer bij nierdialyse, chemo- of radiotherapie en revalidatie zijn speciale voorwaarden voorzien. Contacteer ons voor meer info.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?