Meldpunt suggesties en klachten

Het NZVL streeft steeds naar een kwalitatieve dienstverlening. Is er toch iets fout gelopen? Heb je een suggestie om onze werking te verbeteren? Wil je een klacht formuleren over de behandeling van je dossier? Dan kan je terecht bij ons meldpunt.

Vul hier je klacht of suggestie in

Ik ben een
Ik heb een
Vul hier je klacht of suggestie in

Waarvoor kan je bij het meldpunt terecht?

  • Suggesties geven om onze werking te verbeteren.
  • Opmerkingen formuleren over je kantoor of het contact met één van onze medewerkers.
  • Je ontevredenheid uiten over de behandeling van je dossier.
  • Een klacht formuleren.

Hoe gaan we te werk?

  • Je stuurt ons je suggestie of klacht via het invulformulier.
  • Je suggestie of klacht wordt geregistreerd en professioneel behandeld.
  • We bezorgen binnen de acht kalenderdagen een ontvangstbevestiging en voorzien voor elke klacht zo spoedig mogelijk een antwoord.

Voor een snelle behandeling raden we je aan het online invulformulier te gebruiken. Maar je kan ook steeds een e-mail sturen naar suggestiesenklachten@nzvl.be of een brief naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, Meldpunt “suggesties en klachten”, Statieplein 12, 9300 Aalst
Verantwoordelijke klachtenbeheer: Geert Van Den Eeckhout