Wat te doen bij een medische controle

Ben je ziek geworden of had je een ongeval en kan je daardoor (tijdelijk) niet meer werken? Dan moet je je ziekenfonds op de hoogte brengen, want als zij je erkennen als arbeidsongeschikt, krijg je ziekte-uitkeringen tijdens je ziekteverlof. In het proces om arbeidsongeschikt erkend te worden, kan je uitgenodigd worden voor een medische controle bij de adviserend arts of adviserend verpleegkundig van je ziekenfonds.

Wanneer moet je op medische controle?

  • Je bent ziek geworden of had een ongeval en je kan (tijdelijk) niet meer werken. Je dokter vult het document vertrouwelijke – getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ in.
  • Je bezorgt dat ingevulde document aan je ziekenfonds.
  • Op basis van het document kan de adviserend arts je arbeidsongeschiktheid erkennen of afkeuren.
  • Als de adviserend arts het nodig vindt om je te onderzoeken, kan je uitgenodigd worden voor een verplichte medische controle bij hem/haar of bij een adviserend verpleegkundige. De controle vindt plaats in een kabinet van het ziekenfonds dat het dichtst bij je woonplaats gelegen is.
  • Bij een controle gaat de adviserend arts/verpleegkundige na of je (nog steeds) voldoet aan de voorwaarden tot arbeidsongeschiktheid. Hij/zij baseert zich daarvoor op je medische verslagen en/of op een onderzoek. Wanneer en hoe vaak je wordt uitgenodigd, hangt af van je gezondheidstoestand.

Voorwaarden en beperkingen

Een ongewettigde afwezigheid op een medische controle kan leiden tot een tijdelijke of definitieve schorsing van je ziekte-uitkering. Houd dus zeker rekening met het volgende:

  • Breng de adviserend arts op de hoogte als je tijdens een bepaalde periode niet aanwezig zal zijn op je officiële adres, bijvoorbeeld wegens vakantie of omdat je elders herstelt. Zo voorkom je dat je een controle-onderzoek mist. Dat doe je via je plaatselijk kantoor of via mail naar arbeidsongeschiktheid@nzvl.be.
  • Kan je niet aanwezig zijn op de medische controle door medische overmacht? Laat dan zo snel mogelijk de achterzijde van de oproepingsbrief vervolledigen door de behandelend arts. Dat document kan je afgeven in het kantoor of per mail bezorgen aan arbeidsongeschiktheid@nzvl.be.

Let wel, je kan je enkel verontschuldigen om een medische reden. Andere redenen worden niet aanvaard.

Wat mee te brengen?

Op de uitnodigingsbrief wordt je gevraagd je medische verslagen mee te brengen. Heb je die nog niet in je bezit op het moment van de consultatie, dan kan je die zeker nog nadien bezorgen.

Wat te doen bij deeltijdse werkhervatting?

Ook al heb je het werk deeltijds hervat, je moet aanwezig zijn op de medische controle. De arbeidsongeschiktheid primeert op de progressieve tewerkstelling.

Contacteer ons

Meer info?

Heb je nog een vraag over de medische controle? Of wil je de adviserend arts doorgeven dat je niet aanwezig zal zijn voor een medische controle? We helpen je graag verder: