Terug naar het werk na ziekte

Mag je binnenkort opnieuw aan het werk? Goed nieuws! We leggen je kort uit wat je allemaal in orde moet brengen:

1. Volledige werkhervatting

Bezorg de dienst Arbeidsongeschiktheid het nodige document:

2. Ga je terug aan het werk maar herval je door dezelfde aandoening?

Wanneer spreken we van herval?

 • Je wordt ziek binnen de veertien dagen na een periode van arbeidsongeschiktheid van minder dan een jaar;
 • Je wordt weer ziek binnen de drie maanden, wanneer je langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt was.

Hoe breng je ons op de hoogte?

 • Bezorg de dienst Arbeidsongeschiktheid een nieuw ingevuld getuigschrift van arbeidsongeschiktheid -Vertrouwelijk
  • Via je klantenadviseur in je kantoor, of
  • Per post naar dienst Arbeidsongeschiktheid, Statieplein 12, 9300 Aalst;
 • Je hebt daarvoor acht kalenderdagen de tijd.
  • Opgelet! Bezorg je ons het document te laat? Dan kan 10% van je uitkering ingehouden worden.

3. Deeltijdse werkhervatting (= progressieve tewerkstelling)

Werken tijdens een arbeidsongeschiktheid, het kan! Tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit kan je deeltijds weer aan het werk gaan, als het type werk te combineren is met je gezondheidstoestand.

Veelgestelde vragen

Hoe doe je dat?

 • Dien een aanvraag in bij de adviserende arts van je ziekenfonds, door middel van:
 • Bezorg ons het ingevulde document ten laatste de eerste werkdag vóór je eerste werkdag:
 • Zowel als loontrekkende als zelfstandige hoef je niet te wachten op het akkoord van de adviserend arts om de activiteit aan te vatten.

Hoeveel ziekte-uitkering krijg je?

Dat hangt af van onder welk statuut je terug aan het werk gaat:

 • Als loontrekkende: we kijken naar de verhouding tussen het aantal uren dat je zal werken en het aantal uren voor een voltijdse tewerkstelling. Dat percentage zal afgetrokken worden van je uitkeringen: werk je minder dan 20%, dan blijven je uitkeringen dezelfde. Werk je meer dan 20%, dan wordt het percentage dat boven de 20% ligt, afgetrokken van je uitkeringen.
  • Bijvoorbeeld: je werkt 20% of minder ten opzichte van een voltijdse. Je uitkering wordt niet verminderd.
  • Bijvoorbeeld: je werkt aan 50%. Je uitkeringen worden dan verminderd met 30% (want 50% - de “vrijgestelde” 20% = 30%).
 • In een beschutte werkplaats, sociale werkplaats of ‘maatwerkbedrijf’: je uitkering wordt niet verminderd.
 • Als onthaalouder: je uitkering wordt tijdens het eerste jaar met 25% verminderd en vanaf het tweede jaar met 50%.
 • Als zelfstandige in bijberoep (en in hoofdberoep ben je loontrekkende):
  • De eerste zes maanden worden je uitkeringen niet verminderd.
  • Vanaf de eerste dag van de zevende maand tot 31 december van het derde jaar dat volgt op het jaar waarin je hervat hebt, wordt de uitkering met 10% verminderd.
  • Vanaf de eerste dag van het vierde jaar worden de uitkeringen geschrapt of verminderd.
 • Als zelfstandige in hoofdberoep:
  • Hervat je gedeeltelijk een activiteit met het oog op een volledige terugkeer naar de arbeidsmarkt (re-integratie)? Dan zal de adviserend arts je tot drie keer zes maanden deeltijds laten werken. Na die achttien maanden moet je weer voltijd aan de slag.
  • Hervat je gedeeltelijk een activiteit, maar is een volledige re-integratie niet meer mogelijk? Dan telt het maximum van 18 maanden niet. De adviserende arts zal bepalen hoelang je deeltijds kan werken.
  • De uitkeringen worden verminderd zoals bij een zelfstandige in bijberoep (zie hierboven).

Wat als je deze gedeeltelijke activiteit wil stoppen of overgaan naar een voltijdse activiteit?

Er zijn vier mogelijkheden:

 • Je hervat een voltijdse activiteit tijdens je eerste jaar arbeidsongeschiktheid:
  • Als je het werk hervat aan het einde van een periode die gedekt is door een medisch attest, wordt het akkoord automatisch afgesloten.
  • Hervat je echter vóór het einde van de periode die wordt gedekt door het medisch attest, dan moet je het document van arbeidshervatting laten invullen door de werkgever en aan jouw ziekenfonds bezorgen.
 • Je wil voltijds aan het werk en je bent als invalide erkend: bezorg ons een ingevuld en ondertekend attest van arbeidshervatting. Aan de hand van dit attest kan jouw dossier worden afgesloten.
 • Je kunt je deeltijdse activiteit tijdelijk niet uitvoeren. Bezorg ons zo snel mogelijk een ingevuld en ondertekend document bijlage 3, samen met de prestatieverklaring (een document waarin je werkgever verklaart hoeveel uren je gewerkt hebt).
 • Je kunt je deeltijdse activiteit niet meer uitvoeren omdat je gezondheidstoestand verslechtert. Bezorg ons een ingevuld en ondertekend attest van stopzetting van de deeltijdse activiteit (document bijlage 3).

Bezorg de dienst Arbeidsongeschiktheid het nodige document:

Begeleiding terug naar het werk

Ben je arbeidsongeschikt (erkend) en kan/wil je terug aan het werk? Dan kan je je laten ondersteunen door een Terug-Naar-Werk-coördinator van je ziekenfonds. Hij/zij helpt je gepaste begeleiding te vinden om terug te gaan werken, dankzij een aanpassing aan je werk, ander werk of een opleiding.

Lees meer over onze begeleidingstrajecten

Contact

Wil je graag een deeltijdse activiteit hervatten, maar heb je nog vragen? Neem gerust contact op met de dienst Arbeidsongeschiktheid.