Ondersteuning Terug Naar Werk (TNW)

Ben je arbeidsongeschikt (erkend) en kan/wil je terug aan het werk? Dan kan je je laten ondersteunen door een TNW - coördinator van je ziekenfonds. Hij/zij helpt je gepaste begeleiding te vinden om terug te gaan werken, dankzij een aanpassing aan je werk, ander werk of een opleiding.

Hoe wordt een TNW-traject opgestart?

Er zijn twee mogelijkheden:

  • De adviserend arts van je ziekenfonds start het traject op;
  • Je neemt zelf contact op met een TNW-coördinator om een traject op te starten.

1. TNW-traject op initiatief van de adviserend arts van het ziekenfonds:

Tien weken nadat je arbeidsongeschiktheid is ingegaan, vraagt de adviserend arts jou om een vragenlijst in te vullen.

Je bezorgt die vragenlijst binnen de twee weken ingevuld terug aan de adviserend arts.

In de vierde maand van je arbeidsongeschiktheid maakt de adviserend arts op basis van je medisch dossier en de ingevulde vragenlijst een eerste inschatting van wat je nog zou kunnen (volgens je zogenaamde ‘restcapaciteiten’). Er zijn twee mogelijkheden:

  1. De adviserend arts beslist om je door te verwijzen naar de TNW-coördinator voor een eerste contactmoment: volgens zijn inschatting van je ‘restcapaciteiten’ zou je opnieuw kunnen gaan werken, ofwel bij je werkgever (als je al ergens werknemer was tenminste) ofwel in een nieuwe job, na één of meerdere aanpassings- en/of begeleidingsacties.
  2. De adviserend arts beslist om je (nog) niet door te verwijzen naar de TNW-coördinator voor een eerste contactmoment. Volgens zijn inschatting is het nog te vroeg om je opnieuw aan het werk te laten gaan. Tijdens een volgende inschatting van je ‘restcapaciteiten’ zal de adviserend arts mogelijk wel beslissen om je door te verwijzen naar een TNW-coördinator (zie hierboven).

Binnen één maand na de doorverwijzing organiseert de TNW-coördinator een eerste contactmoment: daarin legt hij/zij je uit op welke manier hij/zij je zal helpen bij de begeleiding en opvolging van het traject. Jullie bepalen daarna samen de eerste stap van het traject.

Ben je al ergens in loondienst? Dan zal de TNW-coördinator je doorverwijzen naar de preventieadviseur-arbeidsarts van je werkgever (met jouw instemming en met de nodig begeleiding), om vóór je opnieuw aan het werk gaat bij deze arbeidsarts op bezoek te gaan of om met de arbeidsarts het re-integratietraject op te starten.

Ben je werkloos? Of ben je ergens in loondienst, maar heeft de TNW-coördinator je niet doorverwezen naar de preventieadviseur-arbeidsarts van je werkgever? Dan vraagt de TNW-coördinator aan de adviserend arts de toestemming om een TNW-traject onder zijn/haar coördinatie op te starten. Zo’n traject is gericht op het zoeken van gepaste begeleiding om de terugkeer naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken.

2. TNW-traject op jouw initiatief:

Tijdens je periode van arbeidsongeschiktheid kan je steeds aan een TNW-coördinator vragen om een eerste contactmoment te organiseren. Je neemt daarvoor contact op met je ziekenfonds, via de contactgegevens onderaan dit artikel.

Mogelijk krijg je eerst een vragenlijst opgestuurd die je binnen de twee weken ingevuld moet bezorgen aan de adviserend arts.

Binnen één maand na het bezorgen van de ingevulde vragenlijst organiseert de TNW-coördinator een eerste contactmoment: daarin legt hij/zij je uit op welke manier hij/zij je zal helpen bij de begeleiding en opvolging van het traject. Jullie bepalen daarna samen de eerste stap van het traject.

  • Ben je al ergens in loondienst? Dan zal de TNW-coördinator je verwijzen naar de preventieadviseur-arbeidsarts van je werkgever (met jouw instemming en met de nodig begeleiding), om vóór je opnieuw aan het werk gaat bij deze arbeidsarts op bezoek te gaan of om met de arbeidsarts het re-integratietraject op te starten.
  • Ben je werkloos? Of ben je ergens in loondienst, maar heeft de TNW-coördinator je niet doorverwezen naar de preventieadviseur-arbeidsarts van je werkgever? Dan vraagt de TNW-coördinator aan de adviserend arts de toestemming om een TNW-traject onder zijn/haar coördinatie op te starten. Zo’n traject is gericht op het zoeken van gepaste begeleiding om de terugkeer naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken.

Heb je vragen? Contacteer dan onze TNW-coördinatoren via telefoon naar 053 42 29 99 of via mail naar terugnaarwerk@nzvl.be.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?