Terug Naar Werk (TNW)

Ben je arbeidsongeschikt (erkend) en kan/wil je terug aan het werk? Dan kan je je laten ondersteunen door een Terug-Naar-Werk-coördinator van je ziekenfonds. Hij/zij helpt je gepaste begeleiding te vinden om terug te gaan werken, dankzij een aanpassing aan je werk, ander werk of een opleiding.

Wat is een Terug-Naar-Werk-traject?

Terug Naar Werk is een vrijwillig traject waarbij een Terug-Naar-Werk-coördinator van het ziekenfonds de arbeidsongeschikte persoon ondersteunt om de gepaste begeleiding voor de terugkeer naar de arbeidsmarkt te vinden. Dat kan door aangepast werk, ander werk of een opleiding. Om die gepaste begeleiding mogelijk te maken, kan doorverwezen worden naar partners zoals VDAB, preventieadviseur-arbeidsarts ...

Wie kan in een Terug-Naar-Werk-traject stappen?

Elke arbeidsongeschikte werknemer of werkloze die nog voldoende fysieke en psychische capaciteiten heeft om terug te keren naar de arbeidsmarkt.

Wie kan een Terug-Naar-Werk-traject opstarten?

Er zijn twee mogelijkheden:

  • De adviserend arts van je ziekenfonds start het traject op;
  • Je neemt zelf contact op met een Terug-Naar-Werk-coördinator om een traject op te starten.

Hoe verloopt een Terug-Naar-Werk-traject?

Het verloop van een Terug-Naar-Werk-traject hangt af van wie het initiatief neemt om het op te starten.

1. TNW-traject op initiatief van de adviserend arts van het ziekenfonds:

Tien weken nadat je arbeidsongeschiktheid is ingegaan, vraagt de adviserend arts jou om een vragenlijst in te vullen. Die vragenlijst moet je verplicht invullen en binnen de twee weken terugbezorgen aan de adviserend arts. Indien de adviserend arts de vragenlijst echter niet binnen een termijn van twee weken heeft ontvangen of indien de vragenlijst niet behoorlijk is ingevuld, vraagt hij aan de TNW-coördinator dat contact wordt opgenomen met de verzekerde. Zo nodig biedt de TNW-coördinator aan de verzekerde de nodige ondersteuning aan bij het invullen van de vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst door de verzekerde is verplicht, maar de uiteindelijke deelname aan het TNW-traject door de verzekerde gebeurt op vrijwillige basis.

In de vierde maand van je arbeidsongeschiktheid maakt de adviserend arts op basis van je medisch dossier en de ingevulde vragenlijst een eerste inschatting van wat je nog zou kunnen (volgens je zogenaamde ‘restcapaciteiten’). Er zijn twee mogelijkheden:

  1. De adviserend arts beslist om je door te verwijzen naar de Terug-Naar-Werk-coördinator voor een eerste contactmoment: volgens zijn inschatting van je ‘restcapaciteiten’ zou je opnieuw kunnen gaan werken, ofwel bij je werkgever (als je al ergens werknemer was tenminste) ofwel in een nieuwe job, na één of meerdere aanpassings- en/of begeleidingsacties.
  2. De adviserend arts beslist om je (nog) niet door te verwijzen naar de Terug-Naar-Werk-coördinator voor een eerste contactmoment. Volgens zijn inschatting is het nog te vroeg om je opnieuw aan het werk te laten gaan. Tijdens een volgende inschatting van je ‘restcapaciteiten’ zal de adviserend arts mogelijk wel beslissen om je door te verwijzen naar een Terug-Naar-Werk-coördinator (zie puntje 1).

Binnen één maand na de doorverwijzing organiseert de Terug-Naar-Werk-coördinator een eerste contactmoment: daarin legt hij/zij je uit op welke manier hij/zij je zal helpen bij de begeleiding en opvolging van het traject. Jullie bepalen daarna samen de eerste stap van het traject.

  • Ben je al ergens in loondienst en wil je terug naar je huidige werkgever? Dan kan de Terug-Naar-Werk-coördinator je doorverwijzen naar de preventieadviseur-arbeidsarts van je werkgever (met de nodige begeleiding), om vóór je opnieuw aan het werk gaat bij deze arbeidsarts op bezoek te gaan of om met de arbeidsarts het re-integratietraject op te starten.
  • Ben je werkloos? Of ben je ergens in loondienst, maar heeft de Terug-Naar-Werk-coördinator je niet doorverwezen naar de preventieadviseur-arbeidsarts van je werkgever? Dan vraagt de Terug-Naar-Werk-coördinator aan de adviserend arts de toestemming om een Terug-Naar-Werk-traject onder zijn/haar coördinatie op te starten. Zo’n traject is gericht op het zoeken van gepaste begeleiding om de terugkeer naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken.

2. TNW-traject op jouw initiatief:

Tijdens je periode van arbeidsongeschiktheid kan je steeds aan een Terug-Naar-Werk-coördinator vragen om een eerste contactmoment te organiseren. Je neemt daarvoor contact op met je ziekenfonds, via de contactgegevens onderaan dit artikel.

Indien nodig krijg je eerst een vragenlijst opgestuurd. Die vragenlijst moet je verplicht invullen en binnen de twee weken terugbezorgen aan de adviserend arts. Indien de adviserend arts de vragenlijst echter niet binnen een termijn van twee weken heeft ontvangen of indien de vragenlijst niet behoorlijk is ingevuld, vraagt hij aan de TNW-coördinator dat contact wordt opgenomen met de verzekerde. Zo nodig biedt de TNW-coördinator aan de verzekerde de nodige ondersteuning aan bij het invullen van de vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst door de verzekerde is verplicht, maar de uiteindelijke deelname aan het TNW-traject door de verzekerde gebeurt op vrijwillige basis.

Binnen één maand na het bezorgen van de ingevulde vragenlijst organiseert de Terug-Naar-Werk-coördinator een eerste contactmoment: daarin legt hij/zij je uit op welke manier hij/zij je zal helpen bij de begeleiding en opvolging van het traject. Jullie bepalen daarna samen de eerste stap van het traject.

  • Ben je al ergens in loondienst? Dan zal de Terug-Naar-Werk-coördinator je verwijzen naar de preventieadviseur-arbeidsarts van je werkgever (met jouw instemming en met de nodig begeleiding), om vóór je opnieuw aan het werk gaat bij deze arbeidsarts op bezoek te gaan of om met de arbeidsarts het re-integratietraject op te starten.
  • Ben je werkloos? Of ben je ergens in loondienst, maar heeft de Terug-Naar-Werk-coördinator je niet doorverwezen naar de preventieadviseur-arbeidsarts van je werkgever? Dan vraagt de Terug-Naar-Werk-coördinator aan de adviserend arts de toestemming om een Terug-Naar-Werk-traject onder zijn/haar coördinatie op te starten. Zo’n traject is gericht op het zoeken van gepaste begeleiding om de terugkeer naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken.

Contact

Heb je vragen? Contacteer dan onze Terug-Naar-Werk-coördinatoren via telefoon naar 053 42 29 99 of via mail naar terugnaarwerk@nzvl.be.

Brochures

Terug naar werk