Psychologische behandelingen

Psychologische begeleiding tot € 150 vanaf 01/01/2023*

Een gezonde geest in een gezond lichaam, dat willen we voor iedereen. Voor psychologische behandelingen waarvoor je geen wettelijke terugbetaling ontvangt, betalen wij vanaf 01/01/2023 tot maximum € 150 terug (15 consultaties van € 10).  Deze tussenkomst geldt voor consultaties bij: 

  • Een psycholoog aangesloten bij de psychologencommissie (www.compsy.be)
  • Een klinisch psycholoog die beschikt over een visumnummer van de FOD Volksgezondheid
  • Een klinisch orthopedagoog die beschikt over een visumnummer van de FOD Volksgezondheid
  • Een seksuoloog aangesloten bij de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie
  • Een verstrekker in het bezit van een masterdiploma orthopedagogie of psychologie

Hoe ontvang je de tussenkomst? Bezorg ons het ingevulde document psychologische behandelingen beschikbaar in het online kantoor.

Afhandeling? De terugbetaling gebeurt zo snel mogelijk op het rekeningnummer gekend in je dossier (tenzij anders aangegeven). Tip! Je kan je terugbetalingen opvolgen in het online kantoor 'Jouw NZVL'.

*behoudens goedkeuring door de CDZ


Gezonde tips

Jouw goede gezondheid staat voor ons met stip op één. We willen je hierbij zo veel mogelijk steunen. Bekijk snel onze info en tips!

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?