Gezonde kinderen

Orthodontie

Heel wat kinderen hebben de befaamde 'blokjes' nodig. Deze behandelingen zijn echter niet goedkoop.

Daarom voorzien wij voor alle orthodontische behandelingen die starten vanaf 01-01-2021 en waarvoor de adviserende arts een akkoord geeft, maximum € 1.200 (8 financiële tussenkomsten van € 150).

 • € 150 bij het aanbrengen van het apparaat
 • € 150 na 6 raadplegingen
 • € 150 na 12 raadplegingen
 • € 150 na 18 raadplegingen
 • € 150 na 24 raadplegingen
 • € 150 na 30 raadplegingen
 • € 150 na 36 raadplegingen
 • € 150 bij het einde van het behandelingsplan

De kennisgeving dient vóór de 15de verjaardag van het kind te gebeuren bij de adviserende arts.

Wat hebben wij nodig? We worden automatisch op de hoogte gebracht van de plaatsing en van de raadplegingen op 6, 12, 18, 24, 30 en 36 weken. Op het einde van de behandeling bezorg je ons wel nog het attest orthodontische behandeling.

Is er geen goedkeuring van de adviserende arts? Dan geven wij toch een eenmalige tussenkomst van € 150 na 6 consultaties en dit zonder leeftijdslimiet. Download hiervoor het attest orthodontische behandeling via het online kantoor.

Logopedie

Wanneer je een goedkeuring kreeg voor 2 behandelende jaren in de wettelijke verzekering, kan je nadien nog een tussenkomst genieten in de bijkomende verzekering voor opnieuw 2 behandelende jaren met een maximum van 50 zittingen. Deze tussenkomst bedraagt € 7 per zitting.

Ontvang je geen terugbetaling van de wettelijke ziekteverzekering, ontvang je van ons toch een tussenkomst voor volgende aandoeningen: articulatie, sigmatisme en rotacisme. Contacteer ons voor meer informatie.

Wat hebben wij nodig? Het getuigschrift voor verstrekte hulp afgeleverd door een logopedist(e).


Psychologische behandelingen

Zelfs onze kleinsten kunnen baat hebben aan een psychologisch bezoek. Daarom kunnen ook zij tot € 100 tussenkomst (tien maal per kalenderjaar € 10) genieten voor consultaties bij:

 • Een psycholoog aangesloten bij de psychologencommissie (www.compsy.be)
 • Een klinisch psycholoog die beschikt over een visumnummer van de FOD Volksgezondheid
 • Een klinisch orthopedagoog die beschikt over een visumnummer van de FOD Volksgezondheid
 • Een seksuoloog aangesloten bij de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie
 • Een verstrekker in het bezit van een masterdiploma orthopedagogie of psychologie

Wat hebben wij nodig? Bezorg ons het ingevulde attest 'psychologie' beschikbaar in het online kantoor.


Gratis thuisoppas zieke kinderen

Het zal je maar gebeuren. Kindje ziek en je hebt geen oppas. Geen paniek! Wij bieden een gratis dienst “Thuisoppas zieke kinderen” aan. Je kan hier 8 dagen per jaar, maximum 4 opeenvolgende dagen beroep op doen. Voor deze dienst doet het ziekenfonds een beroep op een samenwerkingsovereenkomst met “I-Mens”. Je bereikt deze dienst via t. 0800 62 009.


Vaccinaties

Heeft je kleine spruit vaccinaties nodig? Bij ons kan je rekenen op een tussenkomst van 50% tot maximum € 50 per persoon per jaar indien er geen tussenkomst voorzien is in de verplichte ziekteverzekering voor geneeskundige zorgen.

Hoe krijg je de tussenkomst? Bezorg ons de rekening of het BVAC-attest afgeleverd door de apotheker met vermelding van de vaccinatie en betaalde prijs.


Terugbetaling wettelijke remgelden

We voorzien vanaf 2017 een terugbetaling van de wettelijke remgelden voor prestaties van huisartsen en geneesheer- specialisten bij ambulante zorg voor kinderen tot en met de leeftijd van 6 jaar. Honorariumsupplementen die bovenop de vastgelegde tarieven worden gevraagd, komen niet in aanmerking voor terugbetaling. Er is een franchise van 12 € per jaar en per kind.

Hoe ontvang je de terugbetaling?

De terugbetaling kan op voorlegging van het aanvraagformulier 'Remgelden voor kinderen', in te vullen door (één van) de ouders, na verloop van het betrokken kalenderjaar (dus begin 2018 kan dit ten vroegste voor 2017).


Afhandeling

Alle terugbetalingen gebeuren zo snel mogelijk op het rekeningnummer gekend in je dossier (tenzij anders aangegeven).

Tip! Je kan je terugbetalingen opvolgen in het online kantoor 'Jouw NZVL'.

Kan ik je helpen?Kan ik je helpen?