Omwille van een technisch probleem is het online kantoor 'jouw NZVL' tijdelijk niet toegankelijk. We doen er alles aan dit zo snel mogelijk op te lossen.

Bedankt voor uw begrip.  

Mutas wereldwijde reisbijstand voor kinderen

De nachtmerrie voor elke ouder: je bent op vakantie en je kindje wordt ziek. Wat nu? Gelukkig heb je als NZVL-klant gratis medische reisbijstand dankzij Mutas. Kinderen genieten zelfs van een wereldwijde (onbegrensde) dekking.

Voorwaarden

  • Je kindje moet aangesloten zijn bij ons ziekenfonds. Jij als ouder bent in orde met de betaling van je ziekenfondsbijdragen.
  • Je kindje krijgt (de Belgische) kinderbijslag op het ogenblik van de reis.
  • Jullie reis is recreatief (dus geen zakenreis) en duurt maximaal drie maanden. 
  • Studenten die (de Belgische) kinderbijslag genieten en die deelnemen aan een uitwisselingsprogramma of een opleiding in het kader van hun studies volgen in het buitenland, zijn enkel gedekt in de EER en in Zwitserland. 

Hoe gaat het in z’n werk?

Dat lees je onder ‘Mutas reisbijstand in het buitenland’.

Meest gestelde vragen

We gaan met ons gezin (mama, papa, twee kinderen met kinderbijslag) met vakantie naar Kenia. Wie krijgt reisbijstand?

  • De twee kinderen voldoen aan de voorwaarden van de wereldwijde dekking en zijn dus gedekt. 
  • De ouders zijn niet gedekt. We raden jullie aan een bijzondere verzekering af te sluiten.

Op diezelfde reis moet één van de kinderen, door medische redenen, gerepatrieerd worden. Wat wordt gedekt?

Mutas neemt de repatriëringskosten van het kind en van maximaal één begeleider ten laste, ook al was die begeleider oorspronkelijk niet wereldwijd gedekt, zoals de mama of de papa.

Wat als mijn kindje op reis zo ziek is dat het niet op de geplande terugkeerdatum naar België kan? 

De begeleider kan tot maximaal 1.200 euro terugbetaald krijgen voor de prijs van de kamer en het ontbijt, en voor het ticket voor de terugkeer.

  • Het gaat om onvoorziene kosten als jij of één van jouw gezinsleden langer moet blijven, bijvoorbeeld door een ziekenhuisopname. Uiteraard op voorwaarde dat je Mutas op tijd contacteerde en zij hun akkoord gaven.
  • De maaltijden en persoonlijke uitgaven tijdens het verblijf na de oorspronkelijk voorziene datum van terugkeer naar België worden niet vergoed. 

Hoe weet Mutas of het kind op het moment van de aanvraag wel kinderbijslag krijgt?

Mutas zal je een bankbewijs vragen (voor, tijdens of na de aanvraag). Ze houden natuurlijk rekening met de dringendheid ter plaatse en begrijpen dat het bewijs pas later bezorgd wordt.  

Opgelet: krijgt Mutas het bewijs helemaal niet, dan zal je alle kosten toch zelf moeten betalen. Want je kan niet aantonen dat je voldoet aan de voorwaarden tot ‘wereldwijde dekking’.

Meer weten over Mutas?