Wachtpolis HospiContinu

Heb je al een hospitalisatieverzekering via je werkgever? De wachtpolis HospiContinu biedt de oplossing als de hospitalisatieverzekering van je werk wegvalt bij een jobwissel of pensioen. Ongeacht de tussenkomst van je werkgever voorziet HospiContinu ook een tussenkomst bij een ziekenhuisopname.

Wat is de wachtpolis HospiContinu?

HospiContinu garandeert je continuïteit wanneer je een hospitalisatieverzekering hebt bij jouw werkgever en

  • je had HospiPlan & AmbuPlan, of HospiPlus & AmbuPlus, en wenst over te stappen naar HospiContinu, of
  • je wenst na de werkgeversverzekering zonder formaliteiten over te kunnen stappen naar HospiPlan & AmbuPlan of HospiPlus & AmbuPlus.

Zonder formaliteiten, wat is dat dan? Wel, je kan zonder bijkomende medische beperkingen, verhoogde premie of wachttijd later vlot aansluiten bij HospiPlan & AmbuPlan of HospiPlus & AmbuPlus.

Waarom is HospiContinu interessant?

  • Wanneer je verandert van werk, wordt ontslagen of met pensioen gaat, kan de groepsverzekering stoppen of heel duur blijken te zijn. Je moet dan op zoek naar een andere of goedkopere verzekering waarbij je eventueel beperkingen hebt omwille van bestaande aandoeningen. Als je voor HospiContinu kiest, vermijd je dit scenario. Je aansluiting garandeert dat je ten laatste op 65 jaar (weer) kan instappen in HospiPlan of HospiPlus zonder extra medische formaliteiten of wachttijd.
  • Je ontvangt bovendien tijdens je aansluiting bij HospiContinu een extra vergoeding tot max. 10 euro per opnamedag bovenop de terugbetaling van de verzekering van je werkgever.

Hoeveel kost de wachtpolis HospiContinu?

Leeftijd

Maandpremie 2024

t.e.m. 25 jaar

€ 1,35

26 tot 49 jaar

€ 2,97

Vanaf 50 jaar

€ 11,16

Wie pas aansluit vanaf 50 jaar

€  23,14

De premieaanpassing gaat in vanaf het begin van het jaar waarin men 26 of 50 wordt. Vanaf het vierde en jongste kind is geen premie verschuldigd.

Meer informatie?

Tip! Staat je binnenkort een ziekenhuisopname te wachten? Verzeker je dat je met alles rekening hebt gehouden vóór je opname.

 

Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen (NZVL), met ondernemingsnummer BE0418.999.418, en ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen onder het nummer 2007, treedt op als verzekeringstussenpersoon voor de VMOB HospiPlus, met ondernemingsnummer BE0471.458.404, en door de CDZ erkend als verzekeringsmaatschappij onder het nummer 250/01 om de tak 2 ‘ziekte’ te beoefenen. De infofiches van de HospiPlus-verzekeringen, evenals de algemene voorwaarden, zijn terug te vinden op www.hospiplus.be. Het Belgisch recht is van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. De verzekeringsovereenkomst geldt levenslang. Eventuele klachten omtrent de verzekeringsovereenkomst, of de uitvoering ervan, kan je richten aan klachten@hospiplus.be, of aan de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman-insurance.beinfo@ombudsman-insurance.be, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel).