Omwille van een technisch probleem is het online kantoor 'jouw NZVL' tijdelijk niet toegankelijk. We doen er alles aan dit zo snel mogelijk op te lossen.

Bedankt voor uw begrip.  

Hoe ga je met geestelijke gezondheidsproblemen om en waar kan je terecht?

geestelijke gezondheid
Tips & tricks

Minstens één Belg op vier zou op een bepaald moment in zijn leven kampen met geestelijke gezondheidsproblemen. Onze geestelijke gezondheidszorg moet dus solide zijn. En de coronapandemie heeft ons daar hardhandig aan herinnerd.

De eerste stap bestaat erin jouw geestelijke gezondheidsproblemen te bespreken met een persoon uit je omgeving. Dit is zeker geen gemakkelijk stap, maar het is wel een zeer belangrijke. Je familie, vrienden, de personen die je vertrouwt op school, op het werk, in de verenigingen, je huisarts... kunnen je meer bieden dan je denkt!

Jouw persoonlijk netwerk volstaat natuurlijk niet. Je zal ook professionele hulp moeten inschakelen. Het is niet altijd makkelijk om snel en tijdig de weg te vinden naar de gepaste zorg. En het praktische en financiële aspect kunnen een drempel zijn om die stap te zetten naar ambulante geestelijke gezondheidszorg.

De laatste jaren hebben de overheid en de netwerken van ambulante geestelijke gezondheidszorg hun krachten gebundeld aan de hand van verschillende overeenkomsten om het zorgaanbod zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

Dit aanbod zorgt ervoor dat iedereen met lichte tot matige psychologische problemen een reeks individuele of groepssessies kan genieten, tegen een toegankelijke prijs, zowel in het kader van eerstelijnsverzorging (toegankelijk zonder voorafgaande doorverwijzing) als in het kader van gespecialiseerde psychologische zorg.

  • Eerstelijns psychologische zorg: kortdurende en psychologische raadplegingen die bijdragen tot het behoud of herwinnen van een algemeen psychisch welbevinden. Ze zijn voornamelijk aangewezen wanneer je een kwetsbaarheid of moeilijkheid ervaart, die een impact heeft op je psychisch welbevinden.
  • Gespecialiseerde psychologische zorg is gericht op mensen die specifiekere of intensievere zorg nodig hebben door ernstigere psychische problemen.

Er zijn twee types in het zorgaanbod. Een sessie bij een geconventioneerd klinisch psycholoog of orthopedagoog die een overeenkomst heeft met een netwerk, wordt wettelijk gezien terugbetaald. Het is beschikbaar voor alle leeftijden als je lichte tot matige psychische problemen hebt, zowel voor degenen die steun nodig hebben om er weer bovenop te komen/om met hun problemen om te gaan als voor degenen die een meer gespecialiseerde behandeling nodig hebben. Desgevallend werkt de psycholoog samen met andere zorgverleners.

Het aantal en het type sessies waarop je recht hebt, hangt af van jouw aanvraag en jouw behoeften. Met het oog op een aanbod dat aangepast is aan de 15- tot 23-jarigen, kunnen die personen vrij hun netwerk (kinderen/jongeren of volwassenen) kiezen in functie van hun behoeften. De voorwaarden kunnen echter niet gecumuleerd worden.

Prijs:

De patiënt betaalt:
- 0 euro voor de eerste sessie
- 11 of 4 euro (als die recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming)
- 2,5 euro per groepssessie

Lijst met netwerken

De lijst met geconventioneerde psychologen en orthopedagogen staat op de website van het netwerk geestelijke gezondheidszorg van jouw regio of vraag hulp aan jouw ziekenfonds.

Contacteer een netwerk voor kinderen en adolescenten (tot 23 jaar)

Contacteer een netwerk voor volwassenen (vanaf 15 jaar)

Via deze link vind je meer informatie over eerstelijns psychologische zorg:

Het aanbod van deze overeenkomst is een aanvulling op bestaande initiatieven met zorgverleners en diensten die psychologische raadplegingen bieden zoals centra voor gezinsplanning, diensten voor geestelijke gezondheidszorg,...

Daarnaast is er het reguliere aanbod van psychologen die werken volgens hun eigen tarieven. De meeste ziekenfonds voorzien daarvoor een tegemoetkoming via hun aanvullende verzekering.